X
     
 
CIGÁNYKÁRTYA
 
     
1. A CIGÁNYKÁRTYA
5. A kártyalapok és az asztrológia
9. Videók
6. Kirakási módok
3. Lapok jelentése
1. A cigánykártya története
2. Készülődés kártyavetéshez
4. Lapok kombinációja
7. Időutazás a cigánykártyával
8. Szellemidézés a cigánykártyával
2. A CIGÁNYOK MÁGIÁJA
Időjárás jóslás és befolyásolás
Cigányok álomfejtése
Cigány ujj babonák
Átok levétel
A tulajdon megvédése
Szerelmi jóslatok és varázslatok
Gyógyítás
3. CIGÁNYKÁRTYÁT VETŐ JÓSOK, LÁTÓK, BOSZORKÁNYOK
Éva Ilona
4. JÓSOLJ MAGADNAK
Jóslás cigánykártyával
Kávézacc jóslás
Mme Lenormand jóslata
Szerelmi szívjóslás
Csillaghullás
A nap talizmánja
Kavics jóslás
A varázsgömb titka
Tenyérjóslás
5. CIGÁNYKÁRTYA ÉS EGYÉB EZOTERIKUS TANFOLYAMOK
Mágia tanfolyam
Boszorkány iskola
Gyógynövényismereti tankör
Cigánykártya tanfolyam
Tenyérelemzés
6. CIGÁNYKÁRTYA GALÉRIA ÉS MÚZEUM
Orosz cigánykártyák
Mediterrán Sibillák
Német kipper kártyák
Mai cigánykártyák ősei
Magyar cigánykártyák
Lenormand kártyák
Egyéb kártyák
Jóslás, kártyavetés, tánc, életmód a cigányok kultúrájában
Jóslás és mágia a magyar hagyományokban
Jóslás és mágia a klasszikus festészetben
7. CIGÁNYOK MUZSIKÁJA RÉGEN ÉS MA
Magyar cigányok zenéje
Orosz és kelet-európai cigányzene
Spanyol cigányzene
Indiai cigányok zenéje
Ezoterikus cigányzene
8. CIGÁNYOK TÁNCA * GIPSY DANCE
Orosz és kelet-európai cigányok tánca
Magyar cigányok tánca
Spanyol cigányok tánca
Indiai cigányok tánca
9. FILMEK ÉS CIGÁNYOK
A cigánytábor az égbe megy
Macskajaj
Underground
Unza Unza, Time!
 
 
 

A cigánykártya lapjainak jelentése
Sonia Belinski alapján összeállította Éva Ilona

AZ OLDAL IDE KÖLTÖZÖTT!!!
* Címünk a régi: www.ciganykartya.eu
* Szebb és áttekinthetőbb felület, úja tartalmak, frissítések.
* Ez a honlap továbbra is elérhető, ám frissítések nélkül.

CSAK SZEMÉLYT JELÖLŐ KÁRTYÁK
Az alábbi két kártyának nincs elvont, fogalmi jelentése, csak és kizárólag személyeket jelölnek.


SZERELMES NŐ ~ SZÍVKIRÁLYNŐ
Jelenti a kérdezőt magát, ha az illető nő. Ha férfi, jelenti annak szívszerelmét, a nagy Ő-t.

SZERELMES FÉRFI ~ SZÍVKIRÁLY
Jelenti a kérdezőt magát, ha az illető férfi, vagy ha nő, annak szívszerelmét.
Megjegyzem, hogy a kártyalap fordítása nem megfelelő: a Szerelmes nő párja ne csak egy szerető legyen, arra jó lesz majd a Katonatiszt, hanem legyen a nagy Ő, a Szerelmes férfi.

SZEMÉLYT VAGY ELVONT FOGALMAT JELENTŐ KÁRTYALAPOK
Kártyalapok, melyeket személyi jelölőként vagy elvont fogalomként értelmezünk. A két féle értelmezést nem használjuk egy sorban, tehát például a Vágy kártya vagy sötét hajú nőt jelent, vagy vágyakozást valamire, valakire.


ÖZVEGYASSZONY
Nem jelent feltétlenül özvegyasszonyt, hanem idősebb nőt, valakit, aki a kérdezőnél idősebb. A kérdező édesanyját, idősebb nőrokonát, anyósát, de a nővérét is jelentheti.
Elvont fogalomként jelent, bölcsességet, tapasztalatot, anyai gondoskodást, mindazt, amit egy anya adhat a gyermekének.

ÖZVEGY FÉRFI
A kérdezőnél idősebb férfit jelent, és mindazt, amit az özvegyasszony, férfi változatban: édesapát, idősebb férfirokont, apóst.
Elvont fogalomként tapasztalatot, tudást, bölcsességet, türelmet jelent.

GYERMEK
Gyermeket, fiút és lányt egyaránt jelenthet. Elvont értelemben: gyermeki ártatlanság, naivitás, újszerűség, valami új megszületése, mely lehet egy friss ötlet, új munkalehetőség, új szerelem stb. A hagyomány szerint pletykát, szóbeszédet is jelenthet

VÁGY
Mint személyi jelölő, sötét hajú nőt jelent. Ha jellemzést készítünk, szenvedélyes, mély érzésű, stabilitásra vágyó, kitartó. A Katonatiszt párja. Elvont fogalomként valami iránti vágyat jelent, összefüggésben a környező lapokkal. Tágabb értelemben szexualitást, az erotikához való hozzáállásunkat jelenti, szintén a környező lapokkal összefüggésben. Jelenthet szeretőt is párkapcsolati kérdésekben, azonban óvakodjunk attól, hogy a kártya minden esetben szeretőt jelentsen.

KATONATISZT
Eredetileg katonatisztet, vagy bármilyen egyenruhás foglalkozást űző férfit jelent. Régebben az egyenruhát viselő férfi nagy tekintélynek örvendett. A fiatal lányok gyakran álmodoztak katonatiszt udvarlóról. Emlékeztet középkori lovagra, aki tisztelettel bánik szíve hölgyével, érte áldozatokra is képes. A katona fogalmához egyéb férfias tulajdonságok is társulnak: bátorság, hősiesség, kötelességtudat, megbízhatóság. Ezek a képezetek - ha nem is tudatosan - felébrednek a nőkben az egyenruha láttán. Ma a kártya nem feltétlenül egyenruhás, hanem sötét hajú férfit jelent. Nők számára udvarló vagy szerető is lehet, de sohasem életük nagy szerelme. Elvont fogalomként hivatalos intéznivalókat, munkahelyi és üzleti ügyeket jelent.

SZOMORÚSÁG
Világos hajú nőt jelent, a Gondolat párja. Tulajdonságai: érzékeny, sebezhető, sértődékeny, művészi, bizonytalan. Mint elvont fogalom érzékenységet, sebezhetőséget, sértődékenységet, művészi érzéket, szomorúságot, rossz lelki állapotot, magányt, befelé fordulást jelent. A rossz nem mindig rossz, van úgy, hogy a megvilágosodáshoz el kell csendesedni, befelé kell fordulnunk. Ha ennek szükségességét nem ismerjük fel, akkor tapasztaljuk meg a magányt, az egyedüllétet.

GONDOLAT
A gondolat személyi jelölőként világos hajú férfit jelent. Absztrakt fogalomként tervet, ötletet, alkotó kedvet, szellemi munkát, intellektuális kihívást, racionális dolgokat, tanulást, tudást jelent.

LELKÉSZ
Barátot, papot, lelki pásztort, lelki vezetőt, tanítómestert, mestert, tanácsadót jelent. Fogalomként mély lelkiséget, hitet, vallásosságot, mai spiritizmust, misztikus felismerést, elmélyedést jelent. Isteni igazságszolgáltatást jelent, melynek révén mindenki találkozik tettei szükségszerű következményeivel, ám hite által feloldozást nyer. Hétköznapi értelemben lelki életet jelent, a kérdezőt valami mélyen érinti, valamit a lelkére vesz.

BÍRÓ
Hivatalos személyt jelent, akinek pozíciója révén joga van hatalmat gyakorolni, ítélkezni felettünk. Ez a mai világban lehet, rendőr, Apeh, BKV ellenőr és tarmészetesen a szó eredeti jelentése bíró. Elvont fogalomként hivatalos ügyet, jogi procedúrát, földi igazságszolgáltatást jelent, amely nem mindig van összhangban a valódi igazsággal. Jelent józan ítéletet, saját korlátaink felismerését, jó kritikai érzéket és azt, hogy egy ügyben gondos mérlegelés után kell döntést hoznunk. Ez a lap jelenti a munkát, állást is.

CIGÁNYKÁRTYA TANFOLYAM

ELVONT FOGALMAT JELENTŐ KÁRTYALAPOK
Ezek a lapokat már nem értelmezzük személyi jelölőként, noha ezeken is van világoshajú nő, sötét hajú férfi. E lapok csak és kizárólag elvont fogalommal rendelkeznek.


HÁZ
Alapjelentései: otthon, biztonság, családi fészek. Jelent tradíciót, otthonról hozott értékrendünket, neveltetésünket, szellemi és anyagi örökséget, hagyomány őrzést. Elsősorban nem a házassággal létrejövő családot jelenti, hanem azt, amelyben felnőttünk. Hogy milyen ez a család? Azt a környező lapok mutatják. Jelent még stabilitást, megingathatatlanságot.

HÁZASSÁG
Nem minden esetben jelent esküvőt, csak ha a Lelkész vagy az Örvendezés mellette áll. Egyébként az általunk alapított családot szimbolizálja. Házasságot, tartós együttélést és az általunk alapított családot jelenti. Bizonyos kérdésekben jelenthet, összetartozást, egyesülést, társaságot, mai értelemben Kft., Bt. is lehet. Jelenthet áldást is, azaz már csak az igent kell kimondani.

SZERELEM
A lap jelentése szerelem, szeretet, erős érzelmi kötés. Jelentését erősíti: Lelkész, Állandóság. Gyengítik a negatív jelentésű lapok, és a Látogatás. Egyéb elvont fogalomként jelenthet célirányosságot, pontos célzást.HŰSÉG
Őszinteség, hűség, kitartás, alázat azzal a személlyel vagy fogalommal kapcsolatban, ami mellett áll.
Igaz barátságot, bizalmat, megbízhatóságot, jó természetet, kitartást jelent. Ha nem voltunk biztosak valamiben, vagy valakiben, most megnyugodhatunk. Jelentését erősíti az Állandóság, és a Lelkész.

ÁLLANDÓSÁG
A kártya másik elnevezése az "Isten szeme", ami azt jelenti, hogy cselekedeteinket felülről vigyázzák, áldás van a kérdésben szereplő ügyön vagy azt, hogy Isten kezében vagyunk. Mutathat a kártya nagy sorsfordító élethelyzetet, olyan tekintetben, hogy minden pozitív irányba fordul. Jelenthet sorskönyvbe beírt, elkerülhetetlen élethelyzetet is.
Hosszú távú, tartós dolgokat is jelent, de negatív jelentésű lap mellett mutatja, hogy a kérdéses témától nem tudunk megszabadulni. A kártya arra figyelmeztet, hogy fel kell ismernünk életfeladatunkat, és cselekedeteinket ehhez kell igazítanunk. Hétköznapi értelemben azt jelenti, hogy eredményt érünk el kitartásunk révén, egy régi tervünk valóra válik.

HALÁL
Nagy sorsfordító kártya, az Állandóság ellentétje. Valaminek vége szakad, elmúlik, de a sötétség méhe szüli meg a fényt, így az éjszakát mindig nappal követi. Az újrakezdéshez vezető vég. Vannak dolgok, felismerések, melyeket csak fájdalom útján tapasztalhatunk meg fejlődésünk, tanulásunk érdekében. Figyelem! Önmagában nem jelent halálesetet, csak a Bíróval és a Szerencsétlenséggel együtt. Még így is bánjunk óvatosan a halálesetek előrejelzésével. A Lelkész mellett nagy változást jelent. Levél mellett jelentése lehet végrendelet.
Úgynevezett biztosító kártya is lehet, hogy valami halálbiztos.

AJÁNDÉK
Szintén sorsfordító lap, de csak az élet kisebb, hétköznapibb értelmében. Életünk szerencsés alakulását, pozitív fordulatot, kellemes időszakot jelent. Más értelemben jó adottságokat, tehetséget, tálentumot, szó szerinti ajándékot, kedveskedést jelent. Jelentheti még az elfogadás képességét, tudunk-e kérni, illetve elfogadni?SZERENCSÉTLENSÉG
Kisebb sorsfordító lap, az Ajándék ellentéte, hiszen negatív időszakot az életünkbe, ám csak rövid időre, átmenetileg. A kártya veszélyt is jelenthet, szerencsétlenséget, mely hirtelen, váratlanul következik be. A kártya mélyebb értelme, hogy amikor végképp képtelenek vagyunk felismerni a változás szükségességét, az élet váratlan, szerencsétlen fordulat, összeomlás formájában kényszerít rá minket. Jelentheti egyszerűen azt is, hogy szerencsétlennek érezzük magunkat. Rajtunk múlik, hogy milyen mélységig gondoljuk végig a kártya lehetséges mögöttes tartalmait. Bizonyos értelmezésben jelenthet szenvedélyt, tüzet, kolerikus hajlamot is.LEVÉL
A levél írásban érkező híreket, levelet jelent. A mai időkben ez lehet sms, e-mail is. A környező lapoktól függően lehet hivatalos levél, szerelmeslevél, születésről vagy halálról szóló értesítés, szerződés, okirat. A lap másik jelentése: titok. Egyéb értelmezésben jelenthet szárnyalást, szabadságot és repülő utat is.

ÜZENET
Mozgást, rövid vagy közelre történő utazást, szóbeli üzenetet, párbeszédet, kommunikációt, tárgyalást, kisebb pénzküldeményt, jövedelmet jelent. Jelenti, hogy valamely esemény nagyon hamar bekövetkezik.

UTAZÁS
Jelentése külföldi, vagy középtávú utazás. Jelenti azt is, hogy valaki, vagy valami (a szomszédos lap által megjelölt egyén, vagy fogalom) úton van, közeledik a kérdező felé. Tartós helyváltoztatást, költözést is jelent, főleg Házzal, és Házassággal kapcsolatban.

REMÉNY
Tengerentúli és/vagy hosszútávú utazást jelent, de csak akkor, ha az utazás mellett jön ki. Benső történéseink szintjén várakozást, vágyakozást, türelmet fejez ki, amely a nagy sorsfordulatot előzi meg. Vágyaink hosszas várakozás, áldozathozatal után teljesülnek. A cél érdekében nem tehetünk semmit, meg kell várni, míg a változás magától beérik. A kártya visszatérést is jelenthet pl. régi kedves újra megjelenik. Mai értelemben jelenthet még karriert, kitartást is.

CIGÁNYKÁRTYA TANFOLYAM

SZERENCSE
Szerencsét, optimizmust jelent, vállalkozásaink, terveink sikerét, előrehaladást, előrelépést. Ha ezt a lapot kapjuk, nem kell akadályoktól tartanunk, jó úton járunk, álmaink beteljesülnek. Szerencsés, kellemes időszak jelenik meg az adott kérdéskörben.LÁTOGATÁS
Felszínes kapcsolatokat kötelező társadalmi eseményeket, látogatásokat jelent a kártya. Más lapok mellett bizonytalanságot, esetlegességet jelent. Bizonyos értelemben udvariasságot, tiszteletadást is mutathat a kártya.

BETEGSÉG
Betegséget, mint belső konfliktust jelenít meg a kártya. Azt mutatja, hogy holtpontra jutottunk, nem vagyunk képesek továbblépni, s ezért testi vagy lelki betegségbe menekülünk. Hogy a betegség kivel vagy mivel kapcsolatos, azt a környező lapok döntik el. Jelenthet még visszavonulást, befelé fordulást, erővesztést, kényszerpihenőt és fájdalmat is.

BOSSZÚSÁG
A kártya haragot, neheztelést jelent, a külvilággal való konfliktust, elégedetlenséget, meg nem értettséget, mely természetesen belső feszültségeinkből ered. A konkrét személyt vagy eseményt, mellyel a bosszúság kapcsolatos, a környező kártyák jelölik. Személyi jelölő mellett: az illető haragos, bosszús, kellemetlenség éri vagy pont ő okoz számunkra kellemetlenséget. Gyorsan múló bosszúságról van szó.

ELLENSÉG
Mindenképpen rossz erő jelenlétéről árulkodik, mely közvetlenül közelünkben van. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy ellenségünk saját árnyékszemélyiségünk megtestesítője. Gondolkozzunk el azon, hogy mit ellenzünk, mit utasítunk el vagy mit, kit tekintünk ellenségnek? A legtöbb leírásban személyi jelölőként van megadva, én szándékosan vettem ki abból a sorból, hogy ne az ellenségre figyeljünk, hanem arra, hogy miért vonzzuk be a negatív energiákat. Sok mindenben hasonlatos a Bosszúság kártyához, ám az rövid ideig tartó kellemetlen időszakot jelent, ennél a lapnál pedig hosszabb távú rossz érzéseket jelölhetünk meg.

FÉLTÉKENYSÉG
Nemcsak féltékenységet, szerelemféltést, hanem félelmet, szorongást, bizalom hiányt is jelent a kártya. Saját negatív képzeteink rabjává válunk. Valakit vagy valamit túlzottan féltünk, nem látunk reálisan. Jelent még titkolódzást, leselkedést is.

VESZTESÉG
Valamiben vesztesnek érezzük magunkat. A veszteség természetesen nem ránk vonatkozik, hanem arra a személyi jelölőre, amely mellett áll. Hogy miben vagyunk vesztesek, azt a környező lapok mutatják illetve a kérdés maga. Asszociálhatunk a Veszteségre úgyis, mint ami eltűnik, megszűnik, elveszik az életünkben.

KEVÉS PÉNZ
Korlátozott anyagi lehetőségeket, szegénységet, mindennapi nehézségeket jelent a kártya: hiába akarunk valamit elérni, anyagi helyzetünk nem teszi lehetővé. Jelenti, hogy egyik napról a másikra élünk. A jövőre vonatkoztatva jelentheti, hogy pénzt kapunk, de ez csak a legszükségesebbekre elég. Jelenthet még puritánságot, egyszerűséget is. Beosztásra, mértékletességre hívja fel a figyelmünket.

PÉNZ
A kártya jelentése sok pénz, jelentős összeg, földi gazdagság, biztos megélhetés, nagyvonalúság, termékenység, gyarapodás, bőség.

HAMISSÁG
A kártya arra figyelmeztet, hogy valaki megcsal, becsap minket, visszaél a bizalmunkkal. Valakiben vagy valamiben csalódunk. Nem szabad elfelejteni, hogy minden ilyen esetben valójában mi csapjuk be önmagunkat, hiszünk a látszatnak. Ha valakiben csalódunk, vagy valami hamisnak, hazugságnak bizonyul, mindig el kell gondolkozni azon, hogy hogyan és mi módon vagyunk mi magunk csalódásunk, megcsalatásunk okozói. A kártya egyéb jelentése a felszínesség, a látszat és a hazugság.

TOLVAJ
A kártya arra figyelmeztet, hogy valaki meglop bennünket, akár a szó szoros értelmében, akár átvitt értelemben az ötleteinket, vagy egy számunkra kedves személyt akar tőlünk elvenni. Irigységet is jelent, mint mindenfajta lopás kiindulópontjait. Ha valaki valamit el akar venni tőlünk, az elsődleges ok akkor is önmagunkban keresendő: a kérdéses dolgot/személyt vagy túlságosan elhanyagoljuk, vagy túlzottan ragaszkodunk hozzá. Egyéb asszociációban jelenthet még sötétben tapogatódzást, rejtélyt.

ÖRVENDEZÉS
Ünneplést, ünnepet, örömteli eseményt, baráti vagy családi összejövetelt, kikapcsolódást, szórakozást jelent a kártya. Örömet, érzelmi megújulást, kellemes, könnyed időszakot várhatunk.

VÁRATLAN ÖRÖM
Ez a lap is elsősorban pénzt jelent, ám olyan pénzt, amire nem számítunk: váratlan örökséget, nyereményt. A szerencsétlenséggel ellentétes az életünkbe hirtelen, váratlanul beköszöntő jót jelent. Míg az Örvendezés olyan időszakot, hoz, melyre készülünk, amit eltervezünk, addig a Váratlan öröm meglepetéseket tartogat a számunkra.

FELIRATKOZÁS HÍRLEVÉLRE
Éva Ilona
JÓSLÁS, KÁRTYAVETÉS, TISZTÁNLÁTÁS 150 Ft/perc
Telefonon: hétfő 9~11, kedd 19~21óráig.
06 70 314 5911
Fizetés utólag csekken vagy bankszámlára.
Raiffeisen 12011526 00326370 00100000
Személyes konzultációra bejelentkezés: 06 70 314 5911
Szerelmi oldás és kötés, átoklevétel, egészségvarázslás.
******

Cigánykártya tanfolyam
A Tündérképző ezoterikus szabadegyeteme

BUDAPEST XV. ker.: 6x3 óra csütörtök esténként 18-21 óráig.
Tanfolyam kezdés kb. 6 hetente:
Ár: 19.000-

BUDAPEST INTENZÍV: 2x8 óra szombat-vasárnap 10-18.
Tanfolyam indítás október, március.
Ár: 19.000-

BUDAPEST MESTERKÉPZŐ
Szeptembertől juniusig havonta 1 vasárnap.
Kezdés: szeptember
Ár: 8.500-/nap

Mi leszel, ha mindezt tudod?
Okkultista tanácsadó, spiritiszta, jós, kártyavető
******

Bővebb információ
Tündér Bazár
Kapcsolódó linkek
Boszorkány múzeum
Boszorkányképző
Éva Ilona honlapja
Ezoterikus filmek és zenék
JÓSVONAL 130-Ft/perc
Tarot Akadémia
Tarot múzeum
Tündérképző