X
     
 
ÉVA ILONA HONLAPJA
 
     
1. ÉVA ILONA
Éva Ilona TV csatornája
Kapcsolat
Videók
Képtár
Bemutatkozás
2. MAGYAR TÜNDÉR MITOLÓGIA
Tündér himnusz
Ördögök dala
A kezdetek
A csalfa tündérasszony
A magyar tündérek
Duromó, az ördögök fejedelme
Tündér gyűlés
A Tündér és a bor
3. CIKKEK, ÍRÁSOK, VERSEK
Szenteltvíz készítés
Egyszerű módszerek a tavaszi fáradtság ellen
Gyertyaszenteléstől az átoklevételig
Az ördög bibliája
Tündér átok
Egészség varázslás
A Víz elem
Versek
Egy kiskutya újjászületése
4. A NECRONOMICON ÁTKA
Póruljárt sötét akarat
A lángőrző álma
Démon idézés 1412
Hitler és Longinusz lándzsája
Démon idézés 1939
Crowley Hildája
Zsiványvér
A Führer testőre és a fentről jött
A shaolinok titkos könyvtára
Utószó a regényhez
5. JÓSLÁS
Jelenlegi Holdfázis
Holdjegy számítás
Tündérek mágikus üzenete
On-line jóslás, kártyavetés itt!
Istennők napi üzenete
Szerelem teszt
Jóspiramis
Arkangyalok napi üzenete
Jóslás, kártyavetés Éva Ilonával
6. EZOTERIKUS TANFOLYAMOK
Mágia
Gyógynövény
Tarot
Cigánykártya
Népi orvoslás
Tenyérelemzés
Boszorkány Iskola
Magyar kártya jóstanfolyam itt és most!
Táborok, túrák, kirándulások
7. TAROT KÁRTYAVETŐ ISKOLA
I. rész
II. rész
III. rész
IV. rész
V. rész
VI. rész
VII. rész
8. ÉGI MESTEREK ÜZENETEI
Jézus üzenete a gyógyításról
Solara üzenet 2011-re
Mihály arkangyal a tudatos teremtésről
Kryon: Az Élet Örök
Ramtha az örök fiatalságról és a halhatatlanságról
Mária üzenete
Kryon: Az emberiség és a karmától való megszabadulás
Kryon üzenete a magyarokhoz
Kryon könyvek, letölthető
Kryon: Isten teremtő társa vagy!
Mihály arkangyal az emberek és az angyalok kapcsolatáról
Eucharisztikus csoda
Kryon: A Föld
Angyali jelenések ~ film
Újjászületés
9. MAGYAR VAGYOK
Magyar mesefilmek
Magyar történelmi filmek
Magyar föld és hagyomány
Magyar mondák
 
 
 

Kryon: Az Élet Örök

EZ A HONLAP, ÉVA ILONA OLDALA
IDE KÖLTÖZÖTT: www.evailona.hu

Áttekinthetőbb felület, új menüpontok, friss információk!
On-line ingyen jóslás, napi jóslatok, napi holdállás, napi idézet...stb
Ez az oldal sem szűnik meg, csak az új információk már nem kerülnek fel.


A biológiai testről szóló értekezésünkben a kezdetekig nyúlunk vissza. Mindannyian csillagmagot hordoztok magatokban. Olyasmit mondunk most el, amiről volt már szó korábban, de nem hangsúlyoztuk ennyire a jelentőségét: a biológiai testetekben lévő csillagmag más helyről származó lények által került oda, megfelelő célzattal. Szeretettel és megbecsüléssel övezve került oda, hogy azok a szellemi lények lehessetek, akik vagytok. Talán fantasztikusnak vagy lehetetlennek tartjátok ezt, de Ádám és Éva metaforikus története igaz. Voltak idők, mikor a maghordozók eljöttek erre a bolygóra, nem is egy, hanem sok helyre. És a látogatók által ez a szent biológiai mag átadásra került az emberek számára,
akik készen álltak erre.
(Valamikor réges-régen a Szíriusz csillagot Tündérfőnek hívták, a Tejutat Tündérútnak és a Kis Göncölt Tündérasszony palotájának. Az Útrabocsájtó Hatalom kiválasztottjai a tündérek lettek, hogy vigyázzanak a Föld Anyára, a növényekre és az állatokra. Munkájukhoz segítőket is kaptak, az óriásokat. Tündérek népesítették be a Székelyföldet, aztán az egész Földet. ~ részlet a Magyar Tündér mitológiából: www.tunderkepzo.hu

Azt mondom a tudósaitoknak, kedveseim: sosem fogjátok megtalálni a hiányzó lánc?szemet! Ez a hiányzó láncszem nem lelhető fel az anyagban. Ehelyett egy napon majd az égből érkezik el hozzátok, és meg-mutatja magát nektek. Amikor ez megtörténik, láthatjátok majd, hogy a magatokban hordozott mag, melyet eónokkal korábban ültettek el az akkori emberekbe, s amely azzá fejlődött, akik ma vagytok, nos, ez a mag nem úgy néz ki, mint egy rovar, nem úgy néz ki, mint egy gyík, nem néz ki furcsán és hátborzongatón, nincsenek hatalmas szemei és szürke bőre. Úgy néz ki, mint egy becses emberi lény! Ne lepődjetek meg, amikor találkoztok őseitekkel, mert ők nagyon hasonlítanak rátok! És bár erről nem mondunk most többet, annyit elárulunk, hogy néhányan most is itt vannak veletek.Hadd tegyünk fel egy kérdést az evolúció logikájáról. Igaz az, hogy a biológiai lények fejlődése folyamán mindig a legjobb, legalkalmasabb biológiai tulajdonságokkal rendelkezők jutottak egyre - a természetes kiválasztódás folytán - magasabb fejlettségi szintre? Hogy ezek a biológiai tulajdonságok, mindig a legna-gyobb túlélési esélyt biztosítottak? Ti így gondoljátok, és erre találtok folyamatosan példákat az alacsonyabb létformák között. Vagyis ez azt jelenti, hogy a túlélésre legalkalmasabb példányok hozzák létre az erősebb, életképesebb biológiai formákat. Ez a logikus evolúció, melyet természetes kiválasztódásnak hívtok. Nos, hadd fűzzek hozzá ehhez valamit: számos alacsonyabb életforma létezett már előttetek is, és tudósaitok azt állítják, hogy a ti biológiai fejlődésetek visszanyúlik az egyszerű tengeri csillagig vagy mondjuk a gyíkig, aztán egy lény kimászott a tengerből, és évmilliókon át alakult és fejlődött, mígnem e folyamat során kialakult tulajdonságai hozzáadódtak az emberi genomhoz, génállományhoz.´

Mármost feltesszük a kérdést: miért van az, hogy a tengeri csillag tud új kart növeszteni az elvesztett helyett, a gyík tud új farkat növeszteni, ti azonban még egy elvesztett ujj helyett sem
tudtok újat növeszteni? Értelmezhető ez a természetes kiválasztódás rendszerében? Amikor az emberi idegszálak elszakadnak, miért nem nőnek újra össze? Azért, mert a ti TERVETEK megtiltja ezt. Volt egy megszakítás, egy közjáték az emberi evolúcióban ~ az a bizonyos magbeültetés, amelyről előzőleg beszéltünk. Az volt a célja, ez a ti kívánságotok volt ~ a saját kívánságotok szerint (amikor még nem itt voltatok) ~, hogy a szent utazásotokhoz szükséges tulajdonságokat megkapjátok.

Lényegében arról született döntés (ismét csak általatok), hogy az emberek nem csak biológiai lények lesznek ezen a bolygón. A kialakított terv szerint az emberek Isteni Részt hordoznak magukban. Ezen a ponton szentelődött meg a biológiai test, azaz Ádám és Éva metaforájá?ban Isten megjelenik, és lehetővé teszi, hogy a mag behelyezésre kerüljön. Higgyetek nekem! A tudományos bizonvíték témájához annyit teszünk hozzá, soha nem fogtok rátalálni látványosan. Magbiológia ~ el kell fogadnotok ezt a megközelítést ahhoz, hogy megértsétek saját megszentelt lényeteket. Ezzel a magbiológiával együtt jelent meg a mágneses rész és jelenlegi DNS utasításkészlete is bennetek.

Korábban elmondtuk már, hogy DNS vezérlő adatainak nagy része láthatatlan. Megkérdezhetnétek:
~ Miért nem látjuk őket, Kryon? Nem elég precízek a mikroszkópjaink?
Hadd hozzak fel erre egy példát. Képzeljétek el velem együtt, hogy 150 vagy 200 évvel ezelőtt néhány tudós egy technológiai csoda folytán eljut a ti időtökbe, és képes távolról szemügyre venni benneteket. Időutazási technológiájuk nem teszi lehetővé számukra, hogy bármit is halljanak, csak arra képesek, hogy lássanak titeket időműszerükön keresztül. Néznek benneteket egy ideig, majd visszatérve ezt jelentik:
~ Úgy tűnik, az 1998-as kommunikáció nem tér el jelentősen a maitól, 150 év múlva is úgy beszélnek egymással az emberek, mint most. Láttuk, hogy mozog a szájuk, tehát hangosan beszélnek. Láttunk még sok kifeszített vezetéket is. Úgy gondoljuk, hogy olyan készülékekkel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik, hogy a vezetékeken keresztül beszéljenek! Ettől eltekintve úgy látszik, hogy a kommunikáció módja nem változott meg lényegesen.
Tévedtek, igaz-e? Nem észlelték azt a több tízezernyi képet, mely a levegőn keresztül áramlik! Semmit nem vettek észre abból a kommunikációból, amely mágneses átvitel útján zajlik az atmoszférában.Az emberi test a maga megszentelt voltjában, a maga nagyszabású felépítésével, a maga csodálatos rendszerével úgy lett megtervezve, hogy képes legyen újra és újra és újra megfiatalítani magát. Mi a következőben a DNS-nek csak arról az utasításkészletéről beszélünk, amely meghatározza életetek végét és az ezzel összefüggő kémiai történéseket. Beszéltünk előzőleg a kezdetről, foglalkozzunk most a befejezéssel.
Kedveseim, e nélkül az utasításkészlet nélkül az emberi test több mint 900 évig képes élni. Ma még azonban ez a bizonyos utasítás készlet megakadályozza az újrafiatalodást, aminek öregedés és halál a következménye. Annak érdekében, hogy ez a halálanyag működésbe jöjjön, szükség van egy órára ~ és van is óra bennetek. A DNS-szerkezetben és a test minden egyes sejtjének génjei között van egy időmérő ~ egy szerkezet, amely számol. Azért vagyunk itt. hogy most első ízben elmondjuk, ez a számláló szerkezet, ez a halálkatalizátor idézi elő elmúlásotokat.

Most tehát már tudjátok, hogy van egy számláló szerkezet megszentelt biológiai testetekben, amely számolja a napokat a pubertáskorig, számolja a reprodukciós életszakasz napjait, majd elkezdi számolni azokat a napokat, amikor a halált előidéző kémiai anyagok fokozatosan növekvő mértékben működésbe jönnek. Az a ritmikus eszköz, amely minden egyes emberi sejtben megtalálható, és együttesen képes életidőtöket jelezni, még felfedezésre vár, biológiai órának neveztétek el. A halálhormon tervszerűen lép működésbe, és félbeszakítja fiatalodási folyamataitokat. Ezt hívjátok öregedésnek, így lettetek megtervezve, mégis azt mondhatjátok: Ez borzalmas! Mi azt válaszoljuk erre, hogy ti terveztétek így.

Hozzáfűzhetnétek:
~ Miért lett ez az egész ilyen módon kialakítva? Mitől erőt adó vagy szent ez az üzenet? Ha mindez igaz, az nagyon elszomorító.
A MIÉRT-re ez a válasz: a bolygónak arra volt szüksége, hogy viszonylag rövid idejű megtestesülések alatt végezzék el feladataikat az emberek, majd újra másik testet öltsenek, amely magában hordozza az elmúlt élet karmáját is. Más szavakkal, a rövid időtartamú életek egymásutánja képezte a karmikus motort, erre volt szükség a bolygó rezgésszintjének megemeléséhez, így működik a rendszer.

Ezt a bolygót ti, az Isteni Részek alakítottátok ilyenné, hogy segítsetek Istennek az egyensúlyi helyzet megteremtésében. Ezzel a folyamattal megleptétek az egész Világegyetemet! Hiszen az elmúlt években a bolygó és a rajta élők rezgésszintje folyamatosan emelkedett, minden hátráltató lehetőség ellenében. Emiatt vagyunk mi most itt! Megváltoztattátok a jövőtöket, és mi éppen azért vagyunk itt, hogy segítsünk ezeket a változásokat megvalósítani, s új információkat hozzunk arról, hogy mit vittetek végbe. Nem mi irányítjuk ezt az egészet ~ hanem TI.

Vagyis a halálhormon egy olyan rendszer részeként jött létre, kedveseim, amelyet elkezd felváltani egy újabb rendszer. Felfogjátok, mit mondunk el nektek ma este? A rövid életek rendszere átalakulóban van! Ezért kérjük, figyeljetek ránk, hogy megérthessétek, nem telik el sok idő addig, mikor a biológiai óra és a halálhormon rendszere felváltható lesz. O, mennyire szeretünk benneteket! Még több adomány és még több spirituális energia érkezik és van úton bolygótok felé, melyet felhasználhattok a változások során. Bölcsességet és felismeréseket hoz nektek ez az új energia, a tudományos haladás sok elemét is magával hozza. És ez még nem minden.

Csinálj olyan zajt, amely nagy durranáshoz hasonló! Ha valamelyikőtök legközelebb elmegy a gyógyítójához, végezzen el egy rövid szertartást, melynek keretében ezt mondja fennhangon:
~ Kedves testem, a legillőbb és legszentebb módon szólítalak meg téged. Együtt létezünk ebben az életben, és együtt fogjuk meggyógyítani magunkat. Együtt választjuk azt, hogy előbbre lépünk megállapodásunk teljesítésében. Együtt fogunk megújulni, és együtt lassítjuk le a halálhormon működésbe lépését. A teremben lévők közül sokan meghosszabbíthatják ezáltal életüket! Nem telik bele hosszú idő, s szemtanúi lehettek, hogy az élet meghosszabbodik.

És most essen szó a biológiai testedről. Erről is beszéltünk már. Sok minden zajlik tested sejtjeiben, ha a felemelkedés útját választottad. Eljön a nap, amikor orvostudományotok rácsodálkozik egy furcsa jelenségre, mely addigra már számos embernél meg fog jelenni! Elképedve tapasztalják majd, hogy az általatok thymusnak, vagy csecsemőmirigynek nevezett szervetek újraébred. Hogy mi okozza ezt? A SZÁNDÉK, hogy hosszabb életet élj, a SZÁNDÉK, hogy egészségesebb légy, a SZÁNDÉK, hogy a bolygón akarsz maradni. Hisz tudod, a tested úgy lett megtervezve, hogy több mint 900 évig képes élni! Ennek jön most el az ideje! Az ezt támogató belső folyamatok sorában az első a thymus újraébredése.

Megváltozik a DNS-ed SZÁNDÉKODnak köszönhetően, az élő energiájú anyagoknak és eljárásoknak [köztük a mágneses módszernek] köszönhetően, az élő energiájú, segítőknek köszönhetően. Kétled, hogy ilyesmi megtörténhet? Akár most is bekövetkezhet! Nem kell 14 évet várnod rá, már ma elérhető számodra! Egyetlen ember sincs a teremben, aki ne mehetne el ma este innen gyógyultan és továbbhaladásra készen. Ha segítségre van szükséged, vannak itt facilitátorok, és jelen vannak itt élő energiák is. Társam olyan támogatást hozott magával, amilyennel talán még soha nem találkoztál [utalás azokra a Kryon-munkásokra. akik szintén részt vesznek az összejövetelen]. Vannak itt olyanok, akik más emberekkel találkoznak, és emiatt tovább fognak élni! Épp ezért érezték a hívást, hogy eljöjjenek ma ide vagy elolvassák

Végezetül elmondjuk, hogy valami történik biológiai óráddal is [ha kifejezted erre irányuló szándékodat]: lassabb ütemre állítódik át, amit abból vehetsz észre, hogy a világ mintha gyorsabban forogna körülötted. Mivel órád lassabb ütemben számlálja az impulzusokat, hosszabb ideig fog működni.
Kedveseim, bepillantást nyújtottunk az időtényező kérdésébe, továbbá abba, hogy mit csinál biológiai testetek, és hogy működnek érzelmeitek. Elmondtuk, hogy mire ügyeljetek. Elmondtuk , hogy még nem kaptatok meg minden információt, s hogy mennyire tisztelünk benneteket azért, hogy ennek ellenére rá-léptetek utatokra.
Szóba került, hogy lesznek, akik csak az út egy részét teszik meg, és rendjén való megállniuk ~ nem ítélkezünk fölöttük.Lesznek, akik végigmennek az úton.


Szeretettel:FELIRATKOZÁS HÍRLEVÉLRE

Éva Ilona
JÓSLÁS, KÁRTYAVETÉS, TISZTÁNLÁTÁS 150 Ft/perc
Telefonon: hétfő 9~11, kedd 19~21óráig.
06 70 314 5911
Fizetés utólag csekken vagy bankszámlára.
Személyes konzultációra bejelentkezés: 06 70 314 5911
******

Tündérképző ezoterikus szabadegyetem

CIGÁNYKÁRTYA TANFOLYAM, intenzív 19.000 Ft
6x3 óra csütörtök esténként, tanfolyam indítás 6 hetente.
Hétvégi kurzus: szombat,vasárnap. Tanfolyam indítás évente 2 alkalommal (október, március)
CIGÁNYKÁRTYA MESTERKÉPZŐ
Tanfolyam indítás minden év októberében, havi 1 alkalom/8.500.

TAROT TANFOLYAM, intenzív 29.000 Ft
10x3 óra szerda esténként, tanfolyam indítás kb. 11 hetente.
TAROT MESTERKÉPZŐ
Tanfolyam indítás minden év szeptemberében, havi 1 alkalom/8.500.

MÁGIA TANFOLYAM
Archaikus magyar mágia.
Tanfolyam indítás minden év szeptemberében, havi 1 alkalom/8.500.

SZENT ILONA GYÓGYFÜVES TANKÖR
Tanfolyam indítás minden év októberében, havi 1 alkalom/8.500.

NÉPI ORVOSLÁS TANKÖR
Tanfolyam indítás minden év októberében, havi 1 alkalom/8.500.

BOSZORKÁNYKÉPZŐ
Archaikus magyar boszorkánytanok. 7 alkalom/1 év. 7777 Ft/nap.
Kezdés minden év szeptemberében.

A tanítások helyszíne Budapest, XV. ker.
Bővebb információ.

Feliratkozás hírlevélre
ÉVA ILONA a FACEBOOK-on
ÉVA ILONA filmcsatornája a YOUTUBE-on


Kapcsolódó linkek
Boszorkány múzeum
Boszorkányképző
Cigánykártya múzeum
Cigánykártyáról minden
Ezoterikus filmek és zenék
JÓSVONAL 130-Ft/perc
Tarot Akadémia
Tarot múzeum
Tündérképző