X
     
 
ÉVA ILONA HONLAPJA
 
     
1. ÉVA ILONA
Éva Ilona TV csatornája
Kapcsolat
Videók
Képtár
Bemutatkozás
2. MAGYAR TÜNDÉR MITOLÓGIA
Tündér himnusz
Ördögök dala
A kezdetek
A csalfa tündérasszony
A magyar tündérek
Duromó, az ördögök fejedelme
Tündér gyűlés
A Tündér és a bor
3. CIKKEK, ÍRÁSOK, VERSEK
Szenteltvíz készítés
Egyszerű módszerek a tavaszi fáradtság ellen
Gyertyaszenteléstől az átoklevételig
Az ördög bibliája
Tündér átok
Egészség varázslás
A Víz elem
Versek
Egy kiskutya újjászületése
4. A NECRONOMICON ÁTKA
Póruljárt sötét akarat
A lángőrző álma
Démon idézés 1412
Hitler és Longinusz lándzsája
Démon idézés 1939
Crowley Hildája
Zsiványvér
A Führer testőre és a fentről jött
A shaolinok titkos könyvtára
Utószó a regényhez
5. JÓSLÁS
Jelenlegi Holdfázis
Holdjegy számítás
Tündérek mágikus üzenete
On-line jóslás, kártyavetés itt!
Istennők napi üzenete
Szerelem teszt
Jóspiramis
Arkangyalok napi üzenete
Jóslás, kártyavetés Éva Ilonával
6. EZOTERIKUS TANFOLYAMOK
Mágia
Gyógynövény
Tarot
Cigánykártya
Népi orvoslás
Tenyérelemzés
Boszorkány Iskola
Magyar kártya jóstanfolyam itt és most!
Táborok, túrák, kirándulások
7. TAROT KÁRTYAVETŐ ISKOLA
I. rész
II. rész
III. rész
IV. rész
V. rész
VI. rész
VII. rész
8. ÉGI MESTEREK ÜZENETEI
Jézus üzenete a gyógyításról
Solara üzenet 2011-re
Mihály arkangyal a tudatos teremtésről
Kryon: Az Élet Örök
Ramtha az örök fiatalságról és a halhatatlanságról
Mária üzenete
Kryon: Az emberiség és a karmától való megszabadulás
Kryon üzenete a magyarokhoz
Kryon könyvek, letölthető
Kryon: Isten teremtő társa vagy!
Mihály arkangyal az emberek és az angyalok kapcsolatáról
Eucharisztikus csoda
Kryon: A Föld
Angyali jelenések ~ film
Újjászületés
9. MAGYAR VAGYOK
Magyar mesefilmek
Magyar történelmi filmek
Magyar föld és hagyomány
Magyar mondák
 
 
 

Démon idézés 1939
Részlet a Necronomicon átka című regényből

EZ A HONLAP, ÉVA ILONA OLDALA
IDE KÖLTÖZÖTT: www.evailona.hu

Áttekinthetőbb felület, új menüpontok, friss információk!
On-line ingyen jóslás, napi jóslatok, napi holdállás, napi idézet...stb
Ez az oldal sem szűnik meg, csak az új információk már nem kerülnek fel.


A wewelsburgi vár északi tornyának lovagtermébe furcsa kinézetű alakok szállingóztak be. Léptük hangosan kopogott, visszhangot verve a forgó napkerékkel díszített kövön.

Mindegyikük, összesen huszonegyen, hangtalanul elfoglalta helyét a hatalmas, kerek asztalnál. A gyertyák fénye misztikus félhomályba burkolta a rideg környezetet és a jelenlévőket. Karl Maria Willigut, az idős boszorkány nagymester megvárta, míg a sötétruhás szolgák bezárják a szárnyas ajtót, felállt, felvette az asztalról a tőrét, oldalra kinyújtott balkezébe fogva lassan körbement az ülő boszorkányok háta mögött. Egy áttetsző védelmi burkot vont maguk köré, mely áthatolhatatlan volt az ellenséges külső erők számára, majd a bejárattal szemközti helyén megállt. Jobbján a lovagruhába öltözött Himmler SS Reichsführer foglalt helyet.
Wewelsburg várát Himmler újítatta fel, és az északi bástyát a lovagkor mintájára rendezte be, természetesen a Führer jóváhagyásával. Himmler nagy álma a német lovagrend feltámasztása volt.

Míg a Reichsführer a múlt példáját követve látta Németország felemelkedését, addig Adolf Hitler egy új korszakban, egy új jövőben bízott, mely különös elegyben tartalmazta a dicső múlt szépségét és a technika legújabb vívmányait. Willigut balján a boszorkány főpapnő, Marianna Blavatszky asszony foglalt helyet.

Marianna asszony Helena Blavatszkynak, a Teozófia Társaság alapítójának az unokahúga volt. Mindketten a misztikum beavatottjai közé tartoztak. Helena a fehér mágiát alkalmazta, Marianna a sötét erőket hívta segítségül. Marianna arcán erőteljes árkok tanúskodtak életének mélységeiről, száját mindig élénkpirosra festette, sötétbarna haja kócosan terült szét a vállán. Sötét ruházata rég let?nt korokat idézett meg. Kissé nehezen viselte, hogy nem ő vezeti a ceremóniát, de erőt vett magán és úgy döntött, hogy minden erejével támogatja Willigut kérését.

Legfeljebb később majd azt mondja, ha ő nem lett volna itt, nem sikerül a szertartás, ha meg tényleg nem sikerül, akkor arról Willigut tehet. Megrántotta vállát, megadva magát, hogy most nem ő a főszereplő. Összehúzta mellén a nagy, sötétbarna vállkendőjét, majd figyelmesen az öreg mágusra nézett. Willigut a kezét keresztbe tette a mellén, mintegy megkapaszkodva saját vörös palástjában.

~ Köszöntelek benneteket az Úr és az Úrnő nevében! A mai napon nagy eseményre gyűltünk össze ~ szólalt meg idős korát meghazudtoló érces hangon.

Átható, kék szemét körbejáratta az egybegyűlteken, enyhe mosollyal nyugtázva, hogy minden meghívott elfogadta a felkérést a ceremóniára. Ezen saját maga is meglepődött, mert azok a mágusok is eljöttek, akik gyakorlatilag az ellenségei voltak, de most közös volt a cél, és a felajánlott összeg is komoly vonzerőt jelentett. Jelen volt a német spirituális világ krémje: Banza, a félszemű jósnő, Gottfried mester, a linzi mágus, Maratta asszony, aki kiváló médium volt, Araszter mágusmester, Titanell, a magányos boszorka, de a többség a Boszorkány akadémia és a Mágus kör tagjaiból tevődött össze.

~ Üzenetet kaptam az elmúlt holdünnepen, miközben az er?t kutattam. Transzállapotomban bejelentkezett hozzám egy Azvir nevű démon ~ e kijelentését enyhe morajlás kísérte. ~ A kapcsolat sajnos nem volt vele tiszta, de a Nagy-Németország azt kívánja tőlünk, hogy állítsuk őt is a Birodalom szolgálatába.

Itt megállt mondandója közben, mert érezte, gyengül a hangja. Semmiféleképpen nem szeretett volna reszketeg, öreg hangon rituálét vezetni. Hatásszünetet mímelve erőt gyűjtött, majd folytatta:
~ Most az a feladatunk, hogy behívjuk őt! Először megtudjuk tőle, miért jelentkezett be, aztán idekapcsoljuk az erejét.

Himmler elbűvölten figyelte az idős boszorkányt. Tenyere nedves volt, ádámcsutkája le-föl járt, és a vizelés is rájött az izgalomtól. Willigut leült, néhány pillanatra csukott szemmel lehajtotta a fejét. Ajka némán mozgott, levette nyakából a tenyérnyi medaliont, és az előtte égő gyertya lángjába tartotta. A többiek némán figyelték.

~ Most fogjuk meg egymás kezét az asztal fölött, jobb tenyér felül, bal alul ~ vezényelte.

A boszorkányok egy ideig motoszkáltak egymás keze után kényelmes fogást keresve. Willigut kihúzta magát, fejét felvetette, lélegzetét benntartva teleszívta tüdejét. Kidüllesztett mellkasán fénylő napkorongként ragyogott az arany medál. Lassan kiengedte a levegőt, majd újra mély lélegzetet vett. A Reichsführer a szeme sarkából látta, hogy a többiek is követik az öreg példáját, így ő is lassú, mély lélegzeteket vett.

~ Mindent csak csinálj úgy, fiam, ahogyan én! ~ súgta oda neki Willigut, majd hangosan folytatta. ~ Erőnket egyesítve, körbefuttatjuk az energiát.
Néhány perc múlva hangos sóhajok, nyögések hagyták el a jelenlévők ajkait.
~ Beindult ~ suttogta Blavatszky asszony.
~ Igen, folytonos az áramlás ~ suttogta alig hallhatóan Kharon, a fiatal médium.

Himmler úgy érezte, mintha egy enyhe áramütés érkezne a bal kezébe, az áramlás felmegy a vállába, onnan átvándorol a jobb vállába, le a kézfejébe és onnan távozik a jobb kezét fogó Banza jósasszony kezébe. Ahogy távozott az energia jobb oldalt, abban a pillanatban másik energiahullám érkezett a baljába. Az áramlás egyre gyorsabb és gyorsabb lett. Körbefolyt, pörgött, a boszorkányok egyre hangosabban nyögtek, sóhajtoztak, dülöngéltek, rángatóztak. Maratta asszony folyamatosan rázkódott, transzba esett. Marianna szeme kidülledt, izzani kezdett, teste mozdulatlanságba dermedt. Az áramló energianyaláb kék fénybe vonta az egész társaságot. Willigut elérkezettnek látta a pillanatot.

~ Azvír démon, jelenj meg! ~ kiáltotta hangosan, de semmi nem történt. ~ Azvír démon! Közös erőnk parancsára jelenj meg! ~ kiáltott újra.

Távoli halk nevetés szállt feléjük.
~ Itt van, itt van ~ bugyborékolta elcsukló hangon Maratta asszony.

Az asztal közepén kékes füst gomolygott egyik boszorkányról a másikra pattanva, miközben éles sivító hangot hallatott. Hirtelen hatalmas ijesztő alakká formálódott, majd megkettőzte önmagát. A két tekergőző árnyalak visítva kergette, tépte, marta egymást. Teljesen betöltötték a tágas termet. A boszorkányokról folyt a víz. Himmler úgy érezte, mindjárt kigyullad. Az egyik árnyalak egy gyors mozdulattal belebújt Banza testébe, a másik kígyóként tekergőzött körülötte. Banza keze olyan forró volt, hogy Himmler alig bírta tartani, ráadásul a nagy rángatódzás miatt még szorítania is kellett. Egyszer csak alább hagyott a heves rángatódzás. Banza teste már csak remegett, füléből, orrából kék füst száll fel.

~ Az erő nálunk van, nem nálatok ~ szólalt meg Banza túlvilági mély hangon, miközben teste szikrát szórt és a körülötte tekergő kígyószerű alak hangosan vihogott.
~ Ki vagy te, vagy kik vagytok ti? csattant fel Willigut hangja.
~ A Fekete varázslatok könyvének segítői ~ szólt a hang Banza szájából.A hangot az asztal közepén megjelenő lángok kísérték. A lángokban gyermekek ordítottak, majd testük beleolvadt egy kibontakozó könyvbe, melyet egy láthatatlan áramlat lapozott.

A boszorkányok úgy érezték, menten szétszakad a testük, és szénné égnek, már alig bírták tartani az örvénylő energiát. A létrehozott energia túlszárnyalta fizikai testüket. Willigut tudta, hogy nem bírják soká. A tűzben lévő látomások üvöltését, a tekergő démon visítását és boszorkányai nyögdécseléseit túl kellett kiabálnia. Összeszedte minden erejét.

~ Hol ez a könyv? ~ kérdezte ordítva Willigut, de kérdésére csak hangos vihogás és Banza er?s rángatódzása volt a válasz.
Az asztal közepén megjelent lángoló könyvből két alak vált ki: egy folyton vihogó, bibircsókos öregasszony és egy hosszú fekete hajú, gonosz tekintető, ám rendkívül gyönyörő teremtés. A fekete hajú asszony teremnyire n?tt, karjával elsöprő mozdulatokat téve.

~ Azvír és Kheida! ~ ordította rendkívül mély hangon. ~ Ti a könyv segítői vagytok, én hoztalak létre benneteket és a könyv az enyém, csakis az enyém. Megértettétek? Vissza a könyvbe! Vissza a könyvbe!

A Banzába bújt démon elkezdte rángatni a jósnőt, majd kiszakította a kézfogásból, és a hatalmába kerített testet a földhöz vágta, majd felemelte, és a tűzbe tartotta. A lángok démonikus visítás kíséretében terjedtek szét a hosszú hajú n?i alak gúnyos nevetése közben. A lőrések helyén lévő ablakok szétrobbantak, szilánkokkal, üvegcserepekkel borítva be a termet. A transzba esett boszorkányok és mágusok ruhája tüzet fogott, testükből szikrák pattantak ki. Egy hatalmas dörrenéssel eltűnt a látomás, csak a láng és a füst maradt utána. A boszorkányok egymást taposva rohantak az ajtó felé, de az kívülről be volt zárva. Banza teste fekete széndarabként hevert az asztal közepén. Blavatszky asszony semmit sem érzékelt a hangzavarból. Amikor haja megperzselődött, forróság öntötte el az agyát, s az hozta vissza a mélység állapotából. Hangokat még mindig nem hallott, szeme égett, orrát csavarta a füst, és lassacskán kezdte felfogni, mi történt.

Egyedül Willigut maradt a helyén. Az idős boszorkány nagymester nem veszítette el a fejét. Blavatszky asszony erőt vett magán és eldöntötte, Willigut mellett marad. Ketten csak rendet tudnak teremteni. Willigut lassan felállt, szeme izzott, ruhája csatakosan tapadt testéhez. Blavatszky asszony mellé állt. Willigut az ég felé emelte medálját.

~ Mossa el az eső a démonikus tüzet! ~ kiáltotta tengelye körül lassan, balfelé megfordulva, a medált még mindig magasra tartva.
Az égiek meghallgatták parancsszavát, mert fülsiketítő sistergéssel, fekete füst kíséretében a lángok és a gyertyák kialudtak. A bejárati ajtó felpattant, Willigut és Blavatszky asszony ájultan esett a kőre. Sötétség borult az egész várra és vele együtt Németországra. Égett hús szaga terjengett a levegőben.
Himmler megkönnyebbülten bukdácsolt ki a folyosóra. A lépcsőnél megállt, mert jártányi ereje sem volt, ráadásul az orra hegyéig sem látott. Égési sérülései és fáradtsága ellenére boldog volt, mert megint rábukkant valamire, ami segítheti a náci hatalmat. Tudta, hogy minden áron megszerzi azt a lángoló könyvet, a Fekete varázslatok könyvét.

A wewelsburgiak nem tudták, mi történt a várban, másnap csupán a fekete füstnyomokat látták az északi bástya lőrései felett.


JÓSLÁS, KÁRTYAVETÉS, TISZTÁNLÁTÁS 150 Ft/perc
Telefonon: hétfő 9~11, kedd 19~21óráig.
06 70 314 5911
Fizetés utólag csekken vagy bankszámlára.
Raiffeisen 12011526 00326370 00100000
Személyes konzultációra bejelentkezés: 06 70 314 5911
Szerelmi oldás és kötés, átoklevétel, egészségvarázslás.
******

TÜNDÉRKÉPZŐ ezoterikus szabadegyetem

CIGÁNYKÁRTYA TANFOLYAM, intenzív 19.000 Ft
6x3 óra csütörtök esténként, tanfolyam indítás 6 hetente.
Hétvégi kurzus: szombat,vasárnap. Tanfolyam indítás évente 2 alkalommal (október, március)
CIGÁNYKÁRTYA MESTERKÉPZŐ
Tanfolyam indítás minden év októberében, havi 1 alkalom/8.500.

TAROT TANFOLYAM, intenzív 29.000 Ft
10x3 óra szerda esténként, tanfolyam indítás kb. 11 hetente.
TAROT MESTERKÉPZŐ
Tanfolyam indítás minden év szeptemberében, havi 1 alkalom/8.500.

MÁGIA TANFOLYAM
Archaikus magyar mágia.
Tanfolyam indítás minden év szeptemberében, havi 1 alkalom/8.500.

SZENT ILONA GYÓGYFÜVES TANKÖR
Tanfolyam indítás minden év októberében, havi 1 alkalom/8.500.

NÉPI ORVOSLÁS TANKÖR
Tanfolyam indítás minden év októberében, havi 1 alkalom/8.500.

BOSZORKÁNYKÉPZŐ
Archaikus magyar boszorkánytanok. 7 alkalom/1 év. 7777 Ft/nap.
Kezdés minden év szeptemberében.

A tanítások helyszíne Budapest, XV. ker.
Bővebb információ.

Feliratkozás hírlevélre
ÉVA ILONA a FACEBOOK-on
ÉVA ILONA filmcsatornája a YOUTUBE-on


Galéria


Kapcsolódó linkek
Boszorkányképző
Boszorkánymúzeum
Cigánykártya múzeum
Cigánykártyáról minden
Életképek
Ezoterikus filmek és zenék
Pajzánságok
Tarot Akadémia
Tündérképző