X
     
 
ÉVA ILONA HONLAPJA
 
     
1. ÉVA ILONA
Éva Ilona TV csatornája
Kapcsolat
Videók
Képtár
Bemutatkozás
2. MAGYAR TÜNDÉR MITOLÓGIA
Tündér himnusz
Ördögök dala
A kezdetek
A csalfa tündérasszony
A magyar tündérek
Duromó, az ördögök fejedelme
Tündér gyűlés
A Tündér és a bor
3. CIKKEK, ÍRÁSOK, VERSEK
Szenteltvíz készítés
Egyszerű módszerek a tavaszi fáradtság ellen
Gyertyaszenteléstől az átoklevételig
Az ördög bibliája
Tündér átok
Egészség varázslás
A Víz elem
Versek
Egy kiskutya újjászületése
4. A NECRONOMICON ÁTKA
Póruljárt sötét akarat
A lángőrző álma
Démon idézés 1412
Hitler és Longinusz lándzsája
Démon idézés 1939
Crowley Hildája
Zsiványvér
A Führer testőre és a fentről jött
A shaolinok titkos könyvtára
Utószó a regényhez
5. JÓSLÁS
Jelenlegi Holdfázis
Holdjegy számítás
Tündérek mágikus üzenete
On-line jóslás, kártyavetés itt!
Istennők napi üzenete
Szerelem teszt
Jóspiramis
Arkangyalok napi üzenete
Jóslás, kártyavetés Éva Ilonával
6. EZOTERIKUS TANFOLYAMOK
Mágia
Gyógynövény
Tarot
Cigánykártya
Népi orvoslás
Tenyérelemzés
Boszorkány Iskola
Magyar kártya jóstanfolyam itt és most!
Táborok, túrák, kirándulások
7. TAROT KÁRTYAVETŐ ISKOLA
I. rész
II. rész
III. rész
IV. rész
V. rész
VI. rész
VII. rész
8. ÉGI MESTEREK ÜZENETEI
Jézus üzenete a gyógyításról
Solara üzenet 2011-re
Mihály arkangyal a tudatos teremtésről
Kryon: Az Élet Örök
Ramtha az örök fiatalságról és a halhatatlanságról
Mária üzenete
Kryon: Az emberiség és a karmától való megszabadulás
Kryon üzenete a magyarokhoz
Kryon könyvek, letölthető
Kryon: Isten teremtő társa vagy!
Mihály arkangyal az emberek és az angyalok kapcsolatáról
Eucharisztikus csoda
Kryon: A Föld
Angyali jelenések ~ film
Újjászületés
9. MAGYAR VAGYOK
Magyar mesefilmek
Magyar történelmi filmek
Magyar föld és hagyomány
Magyar mondák
 
 
 

A lángőrző álma
Részlet a Necronomicon átka című regényből

EZ A HONLAP, ÉVA ILONA OLDALA
IDE KÖLTÖZÖTT: www.evailona.hu

Áttekinthetőbb felület, új menüpontok, friss információk!
On-line ingyen jóslás, napi jóslatok, napi holdállás, napi idézet...stb
Ez az oldal sem szűnik meg, csak az új információk már nem kerülnek fel.


Piotr atya verejtékben úszva ébredt fel. Már megint ugyanaz a lázálom gyötörte. Egy hatalmas tüzet látott. A tűzben egy könyvet, de a könyv nem ég meg, hanem folyamatosan lapozza valami, és a lapokból torz testek szállnak ki, megcsonkított hullahegyek, közben pattogó katonás hangot hallott menetelő csizmák dobbanásával ~ein, zwei, ein, zwei, balra, te jobbra, ein, zwei~ Ledobta magáról a lószőrpokrócot és az oltárhoz támolygott. Kezét az örökké égő mécses lángja fölé tartotta, hátha átmelegszik. Rázta a hideg a lázálomtól. Megigazította az egyszerű kőoltáron lévő fekete-fehér lobogót, megsimogatta a Mária-szobrot, ivott egy kortyot a szenteltvízből, bekente vele a homlokát, majd az oltár alól elővette fehér köpönyegét. Magára igazította, hogy a vörös kereszt pont a vállára essék. A mécses melletti kis vászon csomagot lassú, óvatos mozdulatokkal kibontotta, két kézzel az ég felé emelte, majd a szájához érintette, és óvatosan visszatette az oltárra. Bal kezébe vette az ostort, a jobba pedig a kardját. Letérdelt a kőoltár elé és szemét a fölötte lévő feszületre emelte.

~ Uram! Ha ugyanazzal az álommal áldasz meg, segíts, hogy megfejtsem! Látod ilyenkor szenvedésem. Nem tudom, hogy a múltat vagy a jövőt látom, vagy egyszerű lázálom csupán, mely bűnös lelkemet tükrözi vissza. Mutass utat gyenge elmémnek, mely még mindig nem akarja megérteni az isteni útmutatást! Tudom, hogy mondani akarsz valamit, csak én nem értem.Amikor Piotr atya eddig jutott az imádkozásban, a kőfeszület hatalmas robajjal lefordult a helyéről, és fejjel lefelé fent akadt a falon. Már nem csúszott tovább, de a robajlás nem sz?nt meg. Piotr felugrott, és a kis földalatti kápolna lépcsőjén felszaladt a nagy templom sekrestyéjébe. Még a fehér köpönyeget is magán felejtette, de szerencsére nem volt ott senki. Riadtan körbenézett, még mindig hallotta a robajlást, mely egyre csak erősödött. Ránézett az oltárra, és a látványtól elakadt a lélegzete. A nagy templom feszülete is fejjel lefelé lógott.

~ Uram! ~ kiáltotta. ~ Eljött az Antikrisztus. Itt a sátán. Ez maga az ördög műve. Értem az üzenetet, értem az álmot, tudom a dolgom. Ne félj semmit, Uram! Ó, Krisztusom segíts! Angyalok hada vegyen körül védelmezőn! Segítsenek küldetésemben!Izgatottan keresztet vetett, odament az oltárhoz, felmászott rá és megpróbálta a keresztet visszafordítani, de képtelen volt mozdítani. ~ Majd holnap az öreg harangozóval, ~ gondolta. A robajlást még mindig hallotta, s úgy vélte, hogy tán a füle cseng. Akkor még nem tudta, hogy a világon mindenhol megfordultak a keresztek, és azoknak a robajlásait hallotta.
Visszament a sekrestyébe, és a szekrény melletti kőlapból nyíló titkos lépcsőn lemászott az Örökké Égő Mécses szentélyébe. Itt kisebb volt a feszület, le tudta venni a falról, felállította az oltáron, elétette féltett kincsét, a vászoncsomagot, melyben egy hatalmas rozsdás szeg volt. Ez jelentette számára a hovatartozást.

Valaha együtt őrizték társaival a tüzet, de ő ezt már csak álmaiban és látomásaiban tudta felidézni. Mestere évekkel ezelőtt magára hagyta, nem sokkal azután, hogy beavatta a szentély titkába. Most már csak egyedül ő őrizte a tüzet, a világosságot. A templomosok hozták a mécsest és a szeget a Szentföldről. A mécsest nem kellett meggyújtani, sem olajat hozzáönteni, mindig égett, bár mintha az utóbbi időben gyengébb lett volna a lángja. Mestere, aki a Szent Láng őrizetét rábízta, azt mondta, hogy a láng Jézus szelleme, mely örökké ég, és a szeg az a szeg, mely átjárta Jézus testét, megőrizve vérét egy kései utókor számára, bizonyságul, hogy kik viszik tovább a krisztusi vérvonalat. Piotr atya mestere szerint Jézus Krisztus egyszerű emberként élt mindaddig, míg magához nem vette mágikus képességeit. Azt akarta, hogy minden ember képes legyen arra, amire Ő, és hogy bebizonyítsa az emberfia erejét, a kereszthalálból feltámadott. A keresztények a jézusi misztériumot lezárták a mennybemenetellel. Nem adták tovább a valóságot, hogy Jézus Krisztus a feltámadása után kedvesével, Magdolnával és édesanyjával a távoli Kaszpi-tengerhez vándorolt, gyermekeket nemzett, és azóta is boldog időtlenségben várja újbóli megmutatkozását. Gyermekei messzi tájakra vándoroltak, családot alapítottak továbbörökítve Jézus vérét. Majd egyszer, sok száz év múltán, amikor az emberi gyarlóság eléri csúcspontját, amikor az emberek vasparipán fognak száguldozni, olyan könyveket olvasgatva, melyeket nem kell lapozgatni, és a képek valóságra kelnek bennük, akkor lesz szükség Krisztus vérére. Jézus Krisztus kései utódai egyesítik majd erejüket, hogy megvalósítsák a földön az örök mennyország birodalmát, hogy az emberek újra a paradicsomban éljenek. Arra a kérdésre, miként lesz a véres szeg bizonyítéka a krisztusi vérvonalnak, a mester nem tudott válaszolni. Piotr atya ugyan kért erre vonatkozó álmot, de csak kusza képeket kapott fehérruhás, szájkendős emberekről, akik apró edényekkel foglalatoskodnak. Az öreg mester, mielőtt elment, megsúgta a szeg második titkát. Azt, hogy akinek a birtokában van, az emberfeletti képességekre tesz szert; övé a világ, övé a hatalom.Sajnos, ez sok tekintélyre éhes kalandor fülébe eljutott, s bizony többször véres kimenetelű csatába torkollott a szeg és a Szent Láng őrzése. Eddig a chojnowi altemplom tűnt a legbiztonságosabb helynek. Itt nem keresi senki. Sem az elvakult keresztény papság, sem a kései áltemplomosok, akik uzsorakamatra kölcsönöznek a szegény embereknek, hogy aztán koldusbotra juttassák őket, elvéve minden vagyonukat.

Piotr atya titkos rendje már több száz éve őrzi ezt a két ereklyét itt a föld alatt, persze csak titokban, mert boszorkányság bűnével rendtársait már mind máglyahalálra küldték. Legádázabbul a keresztény papok keresik, hiszen pont ?k nem akarják, hogy az igazság napvilágot lásson. Még csak az kéne, hogy minden ember jézusi hatalommal bírjon! Akkor hogyan tudnák a hatalmasok és a papok rabságban tartani az embereket?
Az atya nem akarta a szent tárgyak erejét kihasználni, mert tudta, hogy azok nem az övéi, ellenben végiggyakorolta Jézus cselekedeteit. A vízen járással és a borkészítéssel rendre csődöt mondott, de gyógyításai mind sikeresek voltak. Arra is rájött, hogy egy alapos böjt után minden feladatot könnyebben old meg. Amikor böjt után próbálkozott a vizet borrá változtatni, a víznek valóban bor íze lett, de továbbra is színtelen maradt.

Piotr atya csak egy lángőrzőnek tartotta magát, pedig ennél sokkal többre volt képes. Hívei mind szerették, és ő bizony bele-beleszőtte imáiba és a szertartásokba Jézus Krisztus valódi üzenetét. Mindennek ellenére gyávának tartotta magát, hiszen nem mert gondoskodni utódról, aki továbbőrzi a Szent Lángot és Jézus vérét.

Most, az idegességtől még mindig remegett a keze, amikor el?vett négy gyertyát az oltár alól. Meggyújtotta, és a szentély minden sarkában felállított egyet-egyet. Kezébe vette a szenteltvizes palackot, tartalmával behintette magát és a helyiséget. Elégedetten újra kezébe vette a kardot és az ostort. Letérdelt, s szemét ismét a feszületre függesztette.
~ Uram, segíts, hogy tovább is lássam az álmot, segíts, hogy megakadályozzam az Antikrisztus eljövetelét! Segíts, hogy méltó szolgád legyek! Világosítsd meg elmémet, hogy tudjam, mit kell cselekednem!

Piotr atya órákon át folyamatosan kért és imádkozott, mindaddig, míg a kimerültségtől összecsuklott és elterült az oltár előtt. Testéről szakadt a verejték, a ruhája teljesen átázott, szeme fennakadt, teljes önkívületben volt. Újra ugyanaz: egyszerre dobbanó csizmák, pattogó katonás hangok, egy, kettő, egy, kettő ~ és a könyv. Aztán egyszer csak saját magát látta, amint szitáló hóban vágtatva elhagyja Chojnow-t.

Keresztüllovagol erdőn, mezőn, falvakon, egészen egy útelágazásig, ahol van egy faragott tábla, de nem tudja elolvasni, mi áll rajta. Valami bogu vagy bogus, legalábbis valami ilyesmi. Megy tovább a jobboldali utat választva, s hirtelen egy nagy tűz előtt látja magát, amint egy vörös könyvet akar a tűzbe dobni, de nem tudja megtenni, sikolyt hall, és látja a vért, amely a könyvre folyik. Sok vér, nagyon sok vér. Hirtelen becsukódik a könyv, és vastag por lepi el. Tüzet már nem lát sehol sem, csak egy gyenge kis világosságot, egy picike fényt valahol messze a távolban.


JÓSLÁS, KÁRTYAVETÉS, TISZTÁNLÁTÁS 150 Ft/perc
Telefonon: hétfő 9~11, kedd 19~21óráig.
06 70 314 5911
Fizetés utólag csekken vagy bankszámlára.
Raiffeisen 12011526 00326370 00100000
Személyes konzultációra bejelentkezés: 06 70 314 5911
Szerelmi oldás és kötés, átoklevétel, egészségvarázslás.
******

TÜNDÉRKÉPZŐ ezoterikus szabadegyetem

CIGÁNYKÁRTYA TANFOLYAM, intenzív 19.000 Ft
6x3 óra csütörtök esténként, tanfolyam indítás 6 hetente.
Hétvégi kurzus: szombat,vasárnap. Tanfolyam indítás évente 2 alkalommal (október, március)
CIGÁNYKÁRTYA MESTERKÉPZŐ
Tanfolyam indítás minden év októberében, havi 1 alkalom/8.500.

TAROT TANFOLYAM, intenzív 29.000 Ft
10x3 óra szerda esténként, tanfolyam indítás kb. 11 hetente.
TAROT MESTERKÉPZŐ
Tanfolyam indítás minden év szeptemberében, havi 1 alkalom/8.500.

MÁGIA TANFOLYAM
Archaikus magyar mágia.
Tanfolyam indítás minden év szeptemberében, havi 1 alkalom/8.500.

SZENT ILONA GYÓGYFÜVES TANKÖR
Tanfolyam indítás minden év októberében, havi 1 alkalom/8.500.

NÉPI ORVOSLÁS TANKÖR
Tanfolyam indítás minden év októberében, havi 1 alkalom/8.500.

BOSZORKÁNYKÉPZŐ
Archaikus magyar boszorkánytanok. 7 alkalom/1 év. 7777 Ft/nap.
Kezdés minden év szeptemberében.

A tanítások helyszíne Budapest, XV. ker.
Bővebb információ.

Feliratkozás hírlevélre
ÉVA ILONA a FACEBOOK-on
ÉVA ILONA filmcsatornája a YOUTUBE-on


Galéria


Kapcsolat
Név:
E-mail:
Üzenet:

Kapcsolódó linkek
Boszorkány múzeum
Boszorkányképző
Cigánykártya múzeum
Cigánykártyáról minden
Életképek
Ezoterikus filmek és zenék
Pajzánságok
Tarot Akadémia
Tarot múzeum
Tündérképző