X
     
 
 
     
 
 
 
 
1. A VÉNUSZ TEMPLOM TANÍTÁSAI
- Szexis Nő tanfolyam
- Orgazmus Tábor
- Szeretet masszázs tanfolyam
- Taoista szexmasszázs tanfolyam
2. CSAK NŐKNEK
- Bájitalok
- Sztriptíz kezdőknek
- A fallosz mitológiája
- Varázsigék
- Hüvelytorna
- Szerelem teszt
- Istennők üzenete
3. EROTIKA A MŰVÉSZETEKBEN
- Nyugaton
- Keleten
- Casanova Tarot
- Szerelem a klásszikus művészetekben
4. KÁMA-SZÚTRA
- I. rész
- II.rész
- III. rész
- Képek
5. AZ ILLATOS KERT
- 1. rész
- 2. rész
- 3-4-5. rész
- 6/I. rész
- 6/II. rész
- 7. rész
- 8. rész.
 
 
     
 
 
  Muhammad an-Nefzawi
Az illatos kert
8. rész
Nyolcadik fejezet
A férfi hímtagjának ritka neveiről


Tudd meg, ó vezír - Allah áldása rád -,
hogy különböző nevei ismeretesek a hímtagnak.
Ezek közül valók:
adz-dzakar - a hímtag
al-kamara - az orrvitorlarúd
al-ír - a nemző
al-harnáma - a galamb
at-tannána - a cuppantó
al-hannák - a szilaj
al-ahlíl - a felszabadító
az-zubb - a csúszómászó
al-hammás - az izgató
al-fadlák - a csaló
an-naász - a szundi
az-zudamm - a feszegető
al-hajját - a szabó
musfi al-galíl - a tűzoltó
al-harrát - a forgolódó
ad-dakkák - a kopogó
al-avvám - a lubickoló
ad-dahhál - a betolakodó
al-aavar - a félszemű
al-furtász - a kopasz
abu-aín - az egyszemű
al-ászir - a botladozó
ad-dimág - az üstökös
abu-rukba - a nyakas
abu-kitája - a bozontos
al-faszísz - a szégyentelen
al-musztahi - a szégyenlős
al-bakkái - a könnyező
al-hazzáz - a keverő
al-lazzáz - a nyomakodó
abu-luáb - a nyáladzó
as-salbák - a csobbanó
al-hatták - a megbecstelenítő
al-fattás - a kutató
al-hakkák - a dörzsölő
al-marih - a petyhüdt
al-mutatalli - a kíváncsi
al-mukásif - a felfedező

Ami a "kamara"-t és a "dzakar"-t illeti,
jelentésük világos. A dzakar szó jelöli a
hímnemet a teremtmények közül, de használatos
"említés, emlékezet" értelemben is. Ha a férfi
hímtagjával valami szerencsétlenség történik,
pl. levágják vagy annyira legyengül, hogy
ennek következtében képtelen férfiúi
kötelességét teljesíteni, azt mondják: "ennek
a dzakarja meghalt", ami azt jelenti: "kiesik az
emlékezetből, mert utódai már csírájukban
kihaltak". Ha meghal, azt mondják: "a dzakarja
le volt vágva", ami annyit tesz: "emléke
eltöröltetett".

A dzakar az álmokban is fontos szerepet
játszik. Amelyik férfi azt álmodja, hogy
dzakarját levágták, az bizonyára nem sokáig él
az álom után, mert - ahogyan már említettem -
ez azt jelenti, hogy az emléke feledésbe
merül, a fajtája pedig kihal.
Erről a témáról részletesebben az álomfejtésnél
lesz szó.

A fogak (asznán) éveket (szinún) jelentenek.
[Az álomfejtésekkel kapcsolatos "bölcsességek" a
több jelentésű és a gyökhangok révén rokonítható
szavakon alapulnak.]
Ha tehát egy férfi álmában szép fogakat lát,
hosszú életre számíthat.

Ha a saját körmét (zufr) látja megfordítva
vagy fejjel lefelé, az azt jelzi, hogy a
győzelem (zafar), amit ellensége fölött aratott,
visszájára fordul, és győztesből legyőzötté
válik.
Ezzel szemben, ha ellensége körmét látja
fordított helyzetben, remélheti, hogy ellensége
győzelme hamarosan hozzá pártol át.

A liliom (szúszana) a szerencsétlenség hírnöke,
mely egy álló évig tart (szú = szerencsétlenség,
szana = év).

Struccokkal (naámát) álmodni rossz előjel,
mert ez a szó a "naá"-ból és a "mát"-ból áll
össze, és halálhírt, vagyis pusztulást jelent.

A pajzs (kanáfa) látása az álomban mindenféle
bajok eljövetelét jelzi, mert ezen szó néhány
betű kicserélésével "minden rossz"-at (kull áfa)
jelent.

A friss rózsa (varda) a szívet megremegtető
örömök eljöveteléről (vurúd) ad hírt, míg a
hervadt rózsa csalóka híreket jelent. A
megkopasztott halánték úgyszintén az utóbbira
utal.
[Szokás volt a halántéknál kitépni a hajat, hogy
ezzel a fiatalság látszatát keltsék.]

A jázmin (jaszmín) a "jasz"-ból, mely csalódást
jelent (vagyis azt, hogy valami akaratunk
ellenére történik), és a "main"-ból áll,
mely valótlant jelent. Aki tehát jázminnal
álmodik, az biztos lehet ügyeinek sikeres
kimenetelében, mert az álom alapján a csalódás
nem válik valóra. A jázmin előrejelzésében
azonban kevésbé lehet bízni, mint a rózsáéban.
Főleg abban különbözik az utóbbitól, hogy a
legkönnyebb szellő fuvallatára is megfordulhat.

A cseréptál (burma) azt jelenti, hogy a
dolgok, amikbe belekezdünk, jól végződnek
(inbirám). Abu-Dzsáhil [Mohamed kortársa és
esküdt ellensége] - Allah verje meg - még
hozzátette, hogy ezek a dolgok éjjel történnek
meg.

A korsó (hábia) mindenféle rossznak (habásza)
a jele, kivéve, ha kútba vagy patakba esik
és darabokra törik, mert így a benne lévő
bajok szétszéledhetnek.

Fát fűrészelni (nisára) álmunkban annyi,
mint jó híreket (bisára) hallani.

A tintatartó (davá) gyógyszert is jelent,
azaz gyógyulást, hacsak nem megégett, eltörött
vagy elveszett, mert akkor az ellenkezőjét
jelenti.

A turbán (imáma), ha a szemre vagy az
arcra csúszik, vakságot jósol, mitől Allah óvjon
bennünket.

Egy elveszett vagy elfelejtett értékes tárgyat
szerencsésen megtalálni, siker jele.

Ha valaki azt álmodja, hogy egy ablakon
(táka) át távozik, azt jelenti, szerencsésen
keveredik ki ügyleteiből, legyenek azok fontosak
vagy jelentéktelenek. De ha az ablak szűk
és nehéz átjutni rajta, ez arra figyelmeztet,
hogy nagy nehézségekkel kell megküzdenie.

A keserű narancs (narandzs) azt jelenti,
hogy rágalmak érik az embert arról a helyről,
ahol a narancsokat látta.

A fák (asdzsár) a veszekedés (musádzsarát)
hírnökei.

Egereket, patkányokat látni egy kamrában
ínséges idők eljövetelét jelenti.

A sárgarépa (aszfarija) szomorúság és bánat
(aszály) előjele.

A fehérrépa azt jelenti, hogy egy ügynek
visszavonhatatlanul vége. A dolog jelentős,
ha a répa nagy, és jelentéktelen, ha a répa
kicsi. Röviden: az ügy fontossága arányos a
répa méretével.

A puska, ha nem sül el, nem túl jelentős
összeesküvésre utal, de ha eldördül, az jel
arra, hogy elérkezett a pillanat az összeesküvés
véghezvitelére.

Tüzet látni rossz előjel.

Ha a vezeklő ember ibrikje eltörik, azt
jelenti, hiába minden bűnbocsánat, de ha az
a pohár törik össze, amelyből bort szokott
inni, azt jelenti, hogy megtér Allahhoz.

Ha ünnepségekkel és pazar lakomákkal álmodsz,
biztos lehetsz, hogy az ellenkezője fog
megtörténni veled.

Ha látsz valakit, aki búcsút int távozó
embereknek, biztos lehetsz, hogy viszont fogják
látni őt és hamarosan köszöntik. A költő
szavaival:
Ha útra kel barátod, s búcsút int neked,
A növekvő távot szívedre ne vedd.
Te folyvást azt lesed, visszajön-e már,
Légy biztos szívében, hamar hazatalál.
[Ez a szójáték is a gyökhangok felcserélésével
magyarázható meg. Vadá = búcsú; aud = visszatérés.]

A koriander [Coriandrum sativum, tartósító- és
serkentőszer] (kuszbur) azt jelenti, hogy
kedvesed vulvája (kussz) egészséges.
Ezzel kapcsolatban mesélik a következő
történetet:
Egyszer Harun ar-Rasíd ivócimboráival mulatozott,
mikoris hirtelen felállt és ott hagyta őket,
hogy meglátogassa egyik feleségét, akit igen
megkívánt. A felesége azonban éppen hószámát
töltötte, s így visszatért a társaságba és
csalódottan leült közéjük.
Kis idő múlva a feleség vérzése elállt, s mikor
megbizonyosodott állapotáról, megtisztálkodott
és egyik rabnőjével egy tál koriandert küldött a
kalifának.

Harun ar-Rasíd a társai között ült, mikor a
rabnő behozta a tálat. Átvette, nézegette, és nem
értette, miért küldte ezt neki a felesége. Végül
odaadta az egyik jelenlevő költőnek, aki
belenézett és a következő sorokat szavalta:
"Koriandert küldött néked,
Mint a cukor, hófehéret.
Tenyeremen hosszan görgött,
Agyam közben folyton pörgött.
Felfedtem rejtett válaszát:
Vulvám egészség járja át."
A kalifa csodálta felesége szellemességét és a
költő éles elméjét. Így mindenki megtudta, amit
tudnia kellett, a titok rejtve maradt, a tudás pedig
feltárult.

A kivont szablya a háborúskodás jele és a
győzelemé, mely ahhoz pártol, aki a markolatot
a kezében tartja.

A kantár szolgaságot és elnyomást jelent.

A hosszú szakáll a dicsőség és a gazdagság
jele, de egyesek azt mondják, hogy ha a földig
ér, a halál közeledtét jelzi. Mások úgy
tartják, hogy az ember szellemi képességei
fordítottan arányosak a szakállának a hosszával,
vagyis: hosszú szakáll - rövid ész.
Mesélik, hogy egy hosszú szakállú férfi egyszer
egy könyvre bukkant, amelynek a hátulján a
következő mondatot olvasta:

"Kinek arcát sűrű szakáll keretezi, annak a
szakálla hossza szerint méretik együgyűsége."
Félve, hogy ismerősei még bolondnak tartják,
gondolta, megszabadul attól, amiből túl sok van.
Éjszaka lévén - célját elérendő - megmarkolta
szakállát a tövénél, a kilógó részt pedig
mécses tüzébe tartotta. A lángok gyorsan
végigszaladtak a szakállán és elérték a kezét,
amit a hőség miatt rögtön elkapott onnan. Így
a szakálla teljesen leégett. Azután a könyv
hátuljára a fenti mondat alá azt írta: "Ezek
a szavak nagyon is igazak. Én, aki e szavakat
írom, megbizonyosodtam hitelességükről." Maga is
meggyőződhetett róla, hogy az elme gyengesége
a szakáll hosszával arányos.

Az a történet járja Harun ar-Rasídról, hogy
éppen egy kerti pavilonban időzött, amikor
meglátott egy igen hosszú szakállú embert.
Megparancsolta, hogy hozzák elé, s mikor színe
elé került, megkérdezte tőle:
- Hogy hívnak?
- Abu-Arúba - felelte a férfi.
- Mi a mesterséged?
- A szavak kiforgatása.
Harun ekkor a következő kérdést tette fel:
- Egy férfi vesz egy bakkecskét, amely bogyóit
eregetve kilövi új gazdája egyik szemét. Kinek kell
megfizetnie a kárt?
- Az eladónak - adta meg a választ azonnal
Abu-Arúba.
- Miért? - kérdezte a kalifa.
- Mert eladta a kecskéjét anélkül, hogy
figyelmeztette volna a vevőt, hogy a kecske
hátsó felébe katapult van beépítve - felelte a
férfi.
A kalifa hahotában tört ki e szavak hallatán és
a következő sorokat szavalta:
Egy ifjú szakálla, ha köldökéig ér,
Esze annál kurtább, markába belefér.

Sokan azt állítják, hogy egyes nevek szerencsét,
mások balsorsot hoznak viselőjükre,
jelentésüktől függően. Az Ahmed, Mohammed,
Hamdúna és Hamdún nevek akár a való életben,
akár az álmokban, valamely ügylet szerencsés
kimenetelét jelentik. Az Ali vagy Alia
magasságot és rangbeli emelkedést jelöl.
A Naszr, Nászer, Manszúr és Naszrallah nevek
az ellenség feletti győzelmet ígérik.

A Szálim, Szalíma, Szalím és Szulaimán sikert
jelent minden dologban és biztonságot annak,
aki veszélyben van. A Fathalláh és Fattáh
nevek győzelmet jelentenek, akárcsak azok a
nevek, amelyeknek jelentése szerencsés dolgokkal
függ össze. A Raad vagy Raada jelentése
mennydörgés, csapás, és minden ezzel kapcsolatos
dolgot magában foglal. Az Abu-Fardzs és a
Faradzs nevek örömet; a Ganím vagy Ganíma
sikert; a Halfalláh vagy Halíf pedig valamely
veszteségért járó kárpótlást és jótéteményt
jelent. A Hafid és Mahfúd értelme kedvező. Azok
a nevek, amelyekben előfordul a latíf (jóságos),
a mugísz (segítőkész), a hanín (könyörületes)
és az azíz (kedves) szó, magukban hordozzák az e
szavaknak megfelelő jóságot, segítőkészséget,
könyörületességet és kedvességet. A rossz
jeleket tartalmazó szavak közül álljon itt
példának az al-aavar, mely nehézségeket jelent.
Az előbbiek hitelességét igazolandó a Próféta -
Allah áldja és üdvözítse őt - egyik mondására
hivatkozom, mely így szól: "Keresd az álmaidban
előforduló nevek jelentését, hogy azokból
következtetéseket vonhass le életedre
vonatkozóan."

Kétségtelen, hogy ez a hely nem a legmegfelelőbb
a fentiek fejtegetésére, de ahogy mondják,
a szó szót követ. Most visszatérek a fejezet
témájához, azaz a hímtag különféle neveihez.

A nemző
A nemző, azaz al-ír elnevezés az al-kír-ből
származik, ami a kovács fújtatóját jelenti. Ha
a kef betűt fejjel lefelé fordítod, a szó máris
al-ír-nek olvasható. Az elnevezés pedig arra
utal, hogy a hímvessző hol megduzzad, hol
meg lelohad. Ha megduzzad, keményen áll,
ha nem, petyhüdten lóg alá.

A galamb
Ez az elnevezés onnan ered, hogy a gerjedelméből
nyugovóra térő hímtag a tojásokon ülő galambra emlékeztet.
[Az arab tojás (baida) szó egyben herét is
jelent.]

A cuppantó
Azért hívják így, mert valahányszor bemegy
vagy kijön a vulvából az egyesülés során,
mindig efféle hangot hallat.

A szilaj
Azért kapta ezt a nevet, mert gerjedelmében
hányja-veti a fejét, miközben a vulva bejáratát
keresi. Mikor azután megtalálja, szilajul
tör be minden kopogtatás nélkül.

A felszabadító
Azért nevezik így, mert azzal, hogy behatolt
egy háromszorosan eltaszított asszony vulvájába,
megadja néki a jogot, hogy visszatérjen első
férjéhez.
[Az iszlám törvényei szerint az elvált asszony
csak akkor mehet hozzá újra volt férjéhez, ha
közben már egy másik férfi felesége is volt. A
"háromszorosan eltaszított" nő az, akinek férje
háromszor kimondta a válás formuláját, s ezáltal
válásuk "jogerőre" emelkedett.]

A csúszómászó
A "dabba" szóból ered, melynek jelentése:
csúszni-mászni. Ez a név azért adatott a
hímtagnak, mert mikor egy nő combjai közé
kerül, s megérzi a vulva közelségét, addig
csúszik-mászik, míg teljes egészében kényelmesen
el nem helyezkedik, hogy magját a vulva
közepébe hullatva megnyugvást találjon.

Az izgató
Nevét onnan kapta, hogy gyakori ki s be
mozgásával izgalomba hozza a vulvát.

A csaló
Nevét csalásai és csapodársága miatt kapta.
A kifejezés annyit jelent: hazudozó. Ha valakit
így neveznek (fadlák), azt jelenti, hogy
csalónak tartják. Ugyanis a hímtag, amikor
egyesülésre vágyik, így szól:
- Ha Allah lehetővé teszi számomra, hogy
találkozzak egy vulvával, akkor soha többé
nem fogom elhagyni őt.
De amint megkapta, hamar eltelik vele, és
nyilvánvalóvá válik elbizakodottsága, hogy
csak kérkedett azzal, hogy ha egyszer bejut,
soha többé ki nem jön.
A nő közelébe kerülve meredezni kezd és
így szól a vulvához:
- Ó kedvesem, még ma kedvem töltöm veled!
A vulva - látva hatalmas gerjedelmét és
meredő keménységét - csodálkozik nagyságán
és azt mondja:

- Ki tudna befogadni egy ekkora hímtagot?
De ő se szó, se beszéd fejét a vulva ajkaihoz
dörzsöli, melyek így szétnyílnak, és ő behatol
a vulva legmélyére. Alig kezd el mozgolódni,
a vulva megszólal:
- Még a mozgásod is hazug!
Azért mondja ezt, mert a hímtag nagyon
hamar kimerül. A két here azt mondja:
- Na, a mi gazdánknak vége! Amint elhullatta
magját és kedvét töltötte, menten összeroskad.
A hímtag pedig meggondolatlanul elhagyva
a vulvát, megpróbálja felemelni a fejét, de
gyengén és bágyadtan hanyatlik alá.
- Ó te hazudozó! - kiabál a vulva. - Miért
vonultál vissza? Hát nem azt mondtad, ha
egyszer bejutsz, soha ki nem kívánkozol?

A szundi
Megtévesztő megjelenése miatt nevezik
így. Mikor felgerjedt, olyannyira megnő és
megmerevedik, hogy azt hihetnénk, soha
többé le nem lankad. De midőn vágyát kielégítve
elhagyja a vulvát, aludni tér. Vannak olyan
hímtagok is, amelyek már a vulvában álomba
merülnek. A többség ugyan keményen bújik
elő, de azon nyomban elálmosodik s lassanként
nyugovóra hajtja fejét.

A feszegető
Azért hívják így, mert amikor a vulva
kapujába ér, s az nem akarja rögtön beereszteni,
fejével feszegeti a bejáratot, mindent
törve-zúzva, mint üzekedés idején a vadak.

A szabó
Nevét onnan kapta, hogy miként a szabó
kezében a cérnával keresgéli a tű fokát, úgy
kutatja fejével a bejáratot, addig dörgölődzve
hozzá és döfködve, míg az izgatottan kaput
nem nyit.

A tűzoltó
Ezzel a névvel a nagy, erős és lassan célba
érő hímtagot illetik, mely leginkább kielégíti
a nő szerelmi vágyát, mert miután magasra
szította a tüzét, képes azt el is oltani jobban,
mint bárki más. Egyúttal a férfihév is elcsitul.
Mikor be akar jutni, és a kapuhoz érve zárva
találja azt, ekképp könyörög és fogadkozik:
- Ó szerelmem, eressz be, nem maradok soká!
De miután bebocsátást nyert, szavát szegi
és hosszan időzik. Odabent jön-megy, táncol
jobbra-balra, s közben nagyokat döf mindenfelé.
S nem távozik, míg buzgalma alább nem hagy a
magömlés után.
A vulva tiltakozik:

- Mi lesz az adott szóval, te csaló! Azt
mondtad: csak egy pillanatra!
A hímtag így felel:
- Bizony el nem hagylak, amíg el nem
értem méhed. Amint őt meglátom, megyek,
megígérem.
E szavakra a vulva megkönyörül rajta és
teljesen kitárulkozik, mígnem a méhszáj
csókkal üdvözli a hímtag fejét. Akkor a hímtag
hevét lehűtve visszavonul.

A forgolódó
Ezt a nevet azért kapta, mert a vulvához
érve forgolódik, sürög-forog, mintha fontos
dolga lenne. Bátran kopogtat, s bekukkant
mindenhová szégyenkezés nélkül. Megvizsgál
minden sarkot jobbra is, balra is, majd
egyetlen mozdulattal a vulva legmélyére tör
a magömlés pillanatában.

A kopogó
Így nevezik, mert a vulva bejáratához érve
kopogtat. Ha annak kapuja nyílik, belép, de
ha nincs válasz, ismét kopogtat, s nem nyugszik,
amíg bebocsátást nem nyer. Az élősködő, ha be
akar jutni egy gazdag ember házába, hogy részt
vegyen a lakomán, ugyanezt teszi. Kopog a
kapunál, s ha kinyitják, besétál, de ha senki
se jő elő, addig zörget, amíg be nem engedik.
Pontosan ezt teszi a "kopogó" is a vulva
kapujánál. (Kopogáson a vulva dörzsölése
értendő, míg az nedvessé nem válik. Ennek a
nedvnek a megjelenése pedig azt jelenti,
nyílik a zár.)

A lubickoló
Azért hívják így, mert amikor bejutott,
nem marad meg egy helyben, hanem éppen
ellenkezőleg: rúgkapál előre-hátra, csapkod
jobbra-balra, mintha úszkálni akarna saját
magnedvében, mely keveredik a vulváéval.
Úgy küzd az árral, mintha attól félne, hogy
megfullad, s menteni igyekszik magát.

A betolakodó
Nevét onnan kapta, hogy amikor a vulva
kapujához ér, azt kérdezik tőle:
- Mit akarsz?
- Be akarok jönni - feleli ő.
- Nem lehet. Nem tudlak befogadni,
olyan nagy vagy - így a vulva.
Akkor a hímtag azt kéri, hogy csak a fejét
engedje be, megígérve, hogy nem megy be
egészen. S amikor így fejével előbbre jutott,
kétszer-háromszor a vulva ajkaihoz dörgölődik,
míg azok át nem nedvesednek és sikamlóssá nem
válnak. Akkor először fejét vezeti be, majd
egyetlen mozdulattal bent terem egészen.

A félszemű
Ugyanis csak egy szeme van, s az sem
olyan, mint a többi szem. Nem is lát vele
tisztán.

A kopasz
Ezt a nevet azért kapta, mert a fején nem
nő haj, s ezért úgy néz ki, mint aki kopasz.
Az egyszemű
Mert egyetlen szemét az jellemzi, hogy se
szempillája, se pupillája nincsen.

A botladozó
Azért nevezik így, mert mielőtt belépne,
keresgéli az ajtót, mindenfelé tapogatózik,
csetlik-botlik, mint aki köveken bukdácsol.
Közben a vulva ajkai átnedvesednek, ő pedig
rábukkan a bevezető útra. A vulva ekkor így
szól:
- Mi történt, hogy olyan soká botladoztál
a kapumban?
A hímtag pedig azt feleli:
- Ó, szerelmem, csak egy kő akadt utamba.

Az üstökös
Azért nevezik így, mert a feje különbözik
minden más fejtől.

A nyakas
Mert a nyaka igen hosszú és tövétől kezdve
igen vastag, a torka pedig jól fejlett. Ha
megfeszül, kidagadnak rajta az erek.

A bozontos
Így hívják, ha sűrű szőr borítja.

A szégyentelen
Nevét onnan kapta, hogy mikor megnő és
megkeményedik, nem törődik senkivel és
semmivel. Fejét büszkén és vadul szegi fel,
megemelve gazdája ruháját, akit szégyenbe
hoz ezáltal, míg maga cseppet sem szégyenkezik.
Nőkkel is szemérmetlenül bánik, felemeli
ruhájukat, felfedi combjaikat. Gazdája pirulhat
az ilyenfajta viselkedésen, de ami őt illeti,
keménysége és elszántsága, hogy a vulvába
jusson, egyre csak nő.

A szégyenlős
Néha ilyen hímtaggal is találkozhatunk,
mely félénk és szégyenlős, ha olyan vulvával
találja magát szembe, melyet nem ismer.
Csak kis idő múlva bátorodik fel és merevedik
meg. Az is előfordulhat, hogy olyan zavarba
jön, hogy nem képes az egyesülésre.
Ez különösen akkor történik meg, ha egy
idegen is jelen van, amikor is teljesen
cselekvésképtelenné válik.

A könnyező
Így nevezik a sok kiontott könny miatt.
Könnyezik, ha meglát egy szép arcot, sír,
amikor feláll, s könnyet hullat, ha egy nőt
megérinthet. Még az emlékek is könnyeket
fakasztanak belőle.

A keverő
Így hívják, mert amint a vulvában van,
addig kavarja vehemens erővel, amíg vágyát
nem töltötte.

A nyomakodó
Nevét onnan kapta, hogy a vulvába jutva
addig nyomakodik befelé, míg a két
szeméremszőrzet össze nem keveredik, sőt még a
tojásait is begyömöszölné, ha tudná.

A nyáladzó
Azért kapta ezt a nevet, mert ha egy vulva
közelébe kerül, vagy meglát egyet, vagy akár
csak rágondol, megindul a nyála és könnyek
tolulnak a szemébe. Ugyanez történik, ha
gazdája megérint egy nőt vagy játszadozik
vele, vagy netán meg is csókolja. Olyan dúsan
csordogál a nyála, hogy még gazdája ruháját
is átnedvesíti, különösen, ha már jó ideje
nem használták. [A kéjcseppre utal a szerző.]
Az ilyen hímtag nagyon gyakori, az emberek
többsége ilyen szerszámmal bír.
A jogtudósok is említik ezt a jelenséget
"medi" néven. Ez a sikamlós gondolatok és az
évődés eredménye. Némelyiknél olyan bőséges,
hogy megtölti a vulvát úgy, hogy tévesen
azt hihetnénk, hogy az a nőtől ered.

A csobbanó
Azért nevezik így, mert ha egy nedves
vulvába hatol, olyan hangot ad, mint amilyet
egy tó csobbanó hullámai hallatnak.

A megbecstelenítő
Az erős hímtagot hívják így, mely hosszú,
mint a zászlórúd, és kemény, mint a csont. A
neve arra utal, hogy elveszi a szüzességet és
erős vérzést okoz.

A kutató
Az a szokása ugyanis, hogy amikor a vulvában
van, mindenfelé forgolódik, mintha kutatna
valami után, és az a valami a méh.
Nem is nyugszik addig, amíg meg nem találja.

A dörzsölő
Azért kapta ezt a nevet, mert nem hatol be
a vulvába, amíg fejét a has alsóbb részeihez
és a vulva bejáratához nem dörzsölte. Ezt
gyakran összetévesztik a következővel.

A petyhüdt
Amelyik sohasem tud behatolni, mert túl
puha, s amelyik éppen ezért csak a fejével
dörzsöli a vulva kapuját, amíg a magja el nem
folyik. Nem nyújt élvezetet a nőnek, csak
vágyat ébreszt benne, amelyet képtelen
kielégíteni, s amely a nőt csak ingerlékennyé
és haragossá teszi.


forrás: terebess.hu