X
     
 
 
     
 
 
 
 
1. A VÉNUSZ TEMPLOM TANÍTÁSAI
- Szexis Nő tanfolyam
- Orgazmus Tábor
- Szeretet masszázs tanfolyam
- Taoista szexmasszázs tanfolyam
2. CSAK NŐKNEK
- Bájitalok
- Sztriptíz kezdőknek
- A fallosz mitológiája
- Varázsigék
- Hüvelytorna
- Szerelem teszt
- Istennők üzenete
3. EROTIKA A MŰVÉSZETEKBEN
- Nyugaton
- Keleten
- Casanova Tarot
- Szerelem a klásszikus művészetekben
4. KÁMA-SZÚTRA
- I. rész
- II.rész
- III. rész
- Képek
5. AZ ILLATOS KERT
- 1. rész
- 2. rész
- 3-4-5. rész
- 6/I. rész
- 6/II. rész
- 7. rész
- 8. rész.
 
 
     
 
 
  Muhammad an-Nefzawi
Az illatos kert
3-4-5. részHarmadik fejezet
A megvetendő férfiakról


Tudd meg, ó vezír - Allah fogadjon kegyelmébe -,
hogy az a férfi, aki formátlan alkatú és csúf
kinézésű, akinek hímtagja kicsiny és petyhüdt,
a nők szemében semmit sem ér.
Az ilyen férfi nem képes férfias teendőit
ellátni úgy, hogy a nőnek örömet okozzon.
Minden játszadozás, csók, ölelés, simogatás
nélkül ráveti magát, s fáradságos munkával,
nehézkesen begyömöszöli erőtlen hímtagját,
mielőtt még a nő vágyat érezhetne. Egy-két
mozdulattal bevégzi dolgát és kimerülten hanyatlik
a nő mellére. Magját elfolyatva sietve
visszavonul, s távozásával nagyobb örömet
okoz a nőnek, mint tevékenységével.
Az ilyen férfi - ahogy egy író mondja -
gyorsan veti magját, de lassan kap új erőre,
melle nehéz, de fara könnyű. Az efféle tulajdonság
nem jó ajánlólevél a nőkhöz.
Alávaló az olyan férfi is, akinek beszéde
hamis, aki nem teljesíti ígéretét, aki minden
szavával hazudik, s felesége elől mindent eltitkol,
kivéve házasságtörő cselekedeteit.
A nők az ilyen férfiakat nem tisztelhetik,
mivel semmiféle örömet nem okoznak nekik.

Mesélik, hogy egy bizonyos Ibász, akinek nagyon
kicsi és vékony hímtagja, ám annál testesebb
felesége volt, sehogysem tudta kielégíteni asszonyát,
s felesége ezt el is panaszolta társnőinek.
Az asszony gazdag volt, a férfi szegény, s bármit
is kért feleségétől, csak elutasításra talált.
Egyszer meglátogatott egy bölcset s elpanaszolta
neki balsorsát.
A bölcs e szavakat mondta:
- Ha a hímtagod nagy lenne, te lennél az úr a
házban. Hát nem tudod, hogy a nők hite a vulvájukban
rejtezik? De majd én felírok neked egy gyógyszert,
amely megoldja minden problémádat.
Ibász nem vesztegette az időt, nyomban elkészíttette
a gyógyszert, melytől hímtagja hatalmasra és
vastagra nőtt. Mikor felesége meglátta, ugyancsak
elcsodálkozott, s valósággal repdesett örömében,
amidőn férje olyan gyönyörökhöz juttatta,
amilyenekhez addig még soha. Ibász olyan jó munkát
végzett szerszámjával, hogy a felesége remegett,
sóhajtozott, zokogott és sírt az egyesülés során.
Az asszony pedig - amint ilyen kiváló tulajdonságokat
fedezett fel férjében - mindenét rendelkezésére
bocsátotta.


Negyedik fejezet
A megvetendő nőkről


Tudd meg, ó vezír - Allah fogadjon kegyelmébe -,
hogy a nők igen különböző adottságúak. Vannak,
akik méltók minden dicséretre, míg mások csak
megvetést érdemelnek.
Aki kiérdemli a férfiak megvetését, az csúf
és bőbeszédű, haja gyapjas, homloka kiugró,
szemei keskenyek és vizenyősek, orra hatalmas,
ajkai ólomszürkék, szája tepsi, fogai lukaktól
feketéllenek, arca vörhenyes, álla sörtés. Feje
sovány és eres nyakon ül. Vállai és mellkasa
keskenyek. Melle lelógó tarisznya, hasa
üres erszény, köldöke, mint a korsó szája.
Bordái kilógnak, csigolyái megszámlálhatók.
Farán nincs hús, vulvája széles és hideg,
lábai, kezei nagyok, de a lábszára sovány.
Az ilyen tulajdonságokkal bíró nő nem tud
örömet nyújtani a férfiaknak, s különösen
nem a férjének vagy annak, aki kegyeit élvezi.
Ha egy férfi merev hímtaggal közeledik az
ilyen nőhöz, az hamarosan elernyed, mintha
csak egy igavonó állathoz közeledett volna -
Allah mentsen meg minket az ilyen nőktől!
Megvetendő az a nő is, aki állandóan kacarászik,
ahogy egy író mondja: "Ha egy olyan nőt látsz,
aki folyton nevetgél, kedveli a mókázást és
a gúnyolódást, mindig a szomszédokat járja,
mások ügyeibe üti az orrát, férjét állandó
panaszkodással gyötri, s ellene szövetkezik
barátnőivel, folyton nagyzol és mindenkitől
elfogad ajándékokat, az ilyen asszony
szégyenletes szajha."

Az a nő is megvetendő, aki mogorva, mindenben
hibát talál és szószátyár, aki könnyűvérű,
perlekedő, szereti a locsogást és képtelen
megtartani férje titkait, vagy éppenséggel
rosszindulatú vele szemben. A fondorlatos nő
csak azért beszél, hogy hazudhasson; ha ígér,
csak azért teszi, hogy megszeghesse, s ha valaki
megbízik benne, biztosan becsapja. Csalárd,
enyveskezű, zsémbes, durva és goromba.
Jótanácsot nem tud adni, mégis mindig a
mások dolgával foglalkozik, s ezzel sok bajt
okoz. Érdekli minden léhaság: jobban szeret
henyélni, mint dolgozni. Illetlen szavakat
használ, ha megszólít egy muzulmánt, de
még a férjével szemben is. Szitkozódni sosem
rest. Kellemetlen szagokat áraszt, és akkor is
akaszkodik rád, ha már elhagytad.
Nem kevésbé megvetendő, aki ok nélkül
fecseg, álszent, jót sosem cselekszik. Aki, ha
férje felszólítja, hogy teljesítse házastársi
kötelességét, rá sem hederít. Aki nem segíti
férjét ügyes-bajos dolgaiban, sőt, szüntelen
sirámaival és panaszkodásaival folyton kínozza.

Az ilyen asszony, ha férjét sérelem vagy
bánat érte, nem osztozik bajában, hanem nevet
rajta. Inkább tréfát űz belőle ahelyett,
hogy megpróbálná rosszkedvét gyengédséggel
enyhíteni. Idegen férfiakhoz kedvesebb,
mint a saját férjéhez. Ha szépnek akar látszani,
azt nem férje miatt teszi, nem az ő kedvéért
ékesíti fel magát, nem néki akar tetszeni.
Ellenkezőleg, ha vele van, gondozatlan, és
nem bánja, ha olyan szokásait és dolgait is
látja, melyek férje számára visszataszítóak
lehetnek. Végül: sohasem használ szemfestéket
és szivákot.
Senki férfi ne reméljen boldogságot ilyen
asszonytól. Allah óvjon meg tőlük!


Ötödik fejezet
Az egyesülésről általában


Tudd meg, ó vezír - Allah védelmezzen -,
hogy csak akkor lesz jóleső és egészséges az
egyesülés, ha nem terheled meg a gyomrodat
nehéz ételekkel és italokkal, mielőtt egy nőhöz
közeledsz. A teli gyomor csak bajt okoz
mindkettőtöknek: a köszvény és a gutaütés
ijesztő tüneteit fogod tapasztalni magadon,
de a legkevesebb, hogy vizelési problémáid
lesznek, s látásod gyengül.
Tartózkodj hát a nehéz ételektől és italoktól,
és akkor nem kell félned ezektől a betegségektől!
Mielőtt a munka dandárjához fognál, játszadozz
el asszonyoddal, hogy az egyesülés mindkettőtöknek
kielégülést nyújtson.

Jól teszed, ha játékba kezdesz, mielőtt bevezetnéd
szerszámodat. Izgasd fel csókjaiddal, ajkai
beszívásával és mellei harapdálásával. Áraszd el
csókokkal köldökét, combjait, és szentelj időt
az alsóbb részeknek is. Simogasd meg a karját,
s ne hagyd ki egyetlen porcikáját sem. Vond
magadhoz tomporát és mutass szerelmes alázatot.
Kulcsold át lábaiddal lábait és szorítsd
karjaidba, mert ahogy a költő mondja:
"Jobb karom párnaként nyaka alá teszem,
Bal karom puha ágy, mivel átölelem."
Ha azt tapasztalod, hogy a nő szeme elhomályosul,
nagyokat sóhajt, s erősen vágyakozik a
közösülésre, hagyd, hogy vágyaitok
beteljesüljenek. Hagyd saját vágyaidat is a
magasba csapni, mert ez lesz a legalkalmasabb
pillanat a szerelmi játékra. A gyönyör,
amit a nő fog érezni, rendkívüli lesz; te pedig
tovább dédelgeted, és ő is kedvedben jár,
mert már mások is megmondták:

Ha a nő nagyokat sóhajt, ajkai kipirulnak,
szemei sóvárak, szája félig nyitva, mozdulatai
tétovák, s úgy látszik, az ágyba vágyik, léptei
bizonytalanok és ásítás kerülgeti, tudd meg,
hogy elérkezett a legalkalmasabb pillanat a
közösülésre. Ha ekkor teljesíted férfiúi
kötelességedet, biztosan élvezetben lesz része.
Érezni fogod, amint méhének szájával hímtagodra
tapad, s ez kétségtelenül a legnagyobb gyönyört
okozza mindkettőtöknek, mert ez hozza létre
mindenekelőtt a szerelmet és a ragaszkodást.
Jól ismertek a következő tanácsok, amelyek
egy - a szerelemben igen jártas - műértőtől
származnak:

A nő olyan, mint a gyümölcs, melynek
nem tudod élvezni zamatát mindaddig, míg
kezeiddel meg nem dörzsölöd. Nézd csak
meg a bazsalikomot; csak akkor ontja illatát,
ha ujjaid dörzsölésétől felhevül. Hát nem tudod,
hogy a borostyán mindaddig pórusaiba rejtve
őrzi illatát, amíg kezedbe nem veszed és fel
nem melegíted? A nő ugyanígy viselkedik. Ha
nem kelted életre játszadozásaiddal, csókokkal,
harapdálásokkal és simogatásoddal, nem fogod
megkapni, mit tőle vársz.
Nem fogod örömöd lelni, ha ágyába bújsz,
s nem fogsz hajlandóságot, vágyat és szerelmet
ébreszteni benne magad iránt. Minden jó
tulajdonsága rejtve marad előtted.

Mesélik, hogy egy férfi, aki megkérdezett
egy nőt, hogy milyen eszközökkel lehet vágyat
kelteni az asszonyi szívben, a következő
választ kapta:
Ó te tudatlan! Az előtte történő játszadozás
és simogatás, valamint a magömlés pillanatában
szorosra fonódó ölelés azok, amelyek fokozzák
az egyesülés utáni vágyakozást.
Hidd el, hogy a csókok, a harapdálások, az
ajkak beszívása, a szoros ölelés, a száj
látogatása a kebleken, valamint a finom nyál
szürcsölése teszik tartóssá a ragaszkodást.

Ekképp cselekedve egyszerre juttok el a kéjérzet
tetőfokára, s egyazon pillanatban élvezheti
gyönyörét a férfi és a nő. Akkor a férfi érzi,
amint a méh megragadja hímtagját, s ez
mindkettőjüknek tökéletes élvezetet nyújt.
Ez szüli a szerelmet, és ha a dolgok nem így
alakulnak, a nő nem tudja teljes egészében
kivenni részét az élvezetekből, és a méh
örömeiben hiányt szenved. Tudd meg, hogy a
nő nem érzi vágyát teljesülni és nem szereti
"lovasát", ha az nem képes elérni méhének
száját. De ha az is munkába van fogva, akkor
a nő a leghevesebb szerelemmel viseltetik
lovagja iránt, legyen az akármilyen csúf külsejű.
Ezért tégy meg mindent, hogy elősegítsd
a kétféle mag egyidejű ömlését - ebben
rejlik a szerelem titka.
[Ez a jótanács azon a téves elképzelésen alapul,
hogy orgazmuskor a nőknek is van magömlésük.]

A tárggyal foglalkozó bölcsek egyikétől
származnak a következő bizalmas közlések:
Ó te férfi, aki egy asszony vonzalmára
vágysz, szerelméért esedezel, és azt szeretnéd,
hogy ez az érzés örökké tartson szívében,
játszadozz el vele az egyesülés megkezdése
előtt. Készítsd fel őt az élvezetekre, és semmit
se mulassz el ennek érdekében. Nagy szorgalommal
tárd fel titkait, és ha már teljesen
belefeledkeztél, ne hagyd, hogy valami más
foglalja el gondolataidat. Ne szalaszd el a
kedvező pillanatot, amikor nedvesen csillogó
szemeit félig lehunyja. Kezdj akkor munkához,
de ne felejtsd el: csak akkor, amikor már
csókjaid elérték a kellő hatást.

Miután az izgalom így a tetőpontra hágott,
vezesd be szerszámodat, és ha megfelelő
mozdulatokat végzel, akkor a nőnek olyan
gyönyörben lesz része, mely kielégíti minden
vágyát.
Feküdj a mellére, áraszd el csókokkal az
arcát, és ne hagyja el szerszámod a rést.
Törekedj méhének szája felé, ez fogja
megkoronázni munkádat.
Ha Allah kegyelméből elérted ezt az örömöt is,
vigyázz, nehogy kihúzd vessződet, hanem hagyd
még benn, és élvezd a határtalan gyönyört!
Hallgasd a nő ziháló lélegzését és sóhajait -
ezek tanúsítják a boldogság hőfokát, mit néki
adtál. Ha vége az élvezetnek, s a szerelmi
ütközet lezajlott, légy óvatos, nehogy rögtön
felkelj, hanem szép lassan vonulj vissza.
Maradj még a közelében, feküdj a jobb oldalára
az ágynak, mely tanúja volt az örömöknek.

Kellemesen fogod érezni magad, nem úgy,
mint az olyan fickó, aki öszvér módjára hágja
meg asszonyát, minden finomság nélkül, és aki
a magja elveszejtése után siet kihúzni
szerszámját és otthagyni asszonyát. Kerüld az
efféle viselkedést, mert ez megfosztja a nőt
minden élvezettől.

Röviden: az egyesülés igazi bajnoka ne
tévessze szem elől, amiket tanácsoltam, s ha
megfogadja azokat, mindig örömet fog
okozni asszonyának.
Allah mindent a legjobban rendezett el!


forrás: terebess.hu