X
     
 
 
     
 
 
 
 
1. A VÉNUSZ TEMPLOM TANÍTÁSAI
- Szexis Nő tanfolyam
- Orgazmus Tábor
- Szeretet masszázs tanfolyam
- Taoista szexmasszázs tanfolyam
2. CSAK NŐKNEK
- Bájitalok
- Sztriptíz kezdőknek
- A fallosz mitológiája
- Varázsigék
- Hüvelytorna
- Szerelem teszt
- Istennők üzenete
3. EROTIKA A MŰVÉSZETEKBEN
- Nyugaton
- Keleten
- Casanova Tarot
- Szerelem a klásszikus művészetekben
4. KÁMA-SZÚTRA
- I. rész
- II.rész
- III. rész
- Képek
5. AZ ILLATOS KERT
- 1. rész
- 2. rész
- 3-4-5. rész
- 6/I. rész
- 6/II. rész
- 7. rész
- 8. rész.
 
 
     
 
 
 

Vátszjájana
Káma-szútra II. részIII. A feleségszerzésFeleségszerzés

Az a férfi, aki osztályának megfelelő, szűz lányt vesz feleségül, biztosítja a felhőtlen, zavartalan szerelmi gyönyört, az utódokat, és a vagyont. A lány legalább három évvel legyen fiatalabb nála. Nem árt ha szép, és az sem, ha jó tulajdonságai vannak, ezen kívül legyen egészséges.
Helytelen, ha a férfi első szeszélyét követve nősül meg. Kerülni kell a házasságot álomszuszék, siránkozó lánnyal, és olyat sem szabad feleségül venni, aki nem kedveli a tisztaságot. Az ember akkor lehet boldog, ha olyan leányt vesz el, akihez ragaszkodik, következésképpen tehát azt kell nőül venni, akit szeret.
A lány szülei rendszerint szívélyesen és barátságosan fogadják a kérőket, majd kitűzik a házasság időpontját, ami után a Törvény előírásai szerint létrejön a házasság.

Hogyan kell viselkedni, hogy a lány bizalmat érezzen a férfi iránt

A házasságkötés után három napig a házastársak tartózkodnak a nemi gyönyörtől, de együtt étkeznek, és fogadják a látogatókat. A tizedik napon a férj egyedül marad nejével, kedvesen beszélgetni kezd vele, hogy felkeltse bizalmát. Tulajdonképpen a férfinek előbb meg kell nyernie nejét, és eleinte tartózkodnia a nemi gyönyörtől. Mivel a nők természettől fogva gyöngék és finomak, gyöngéden kell közelíteni hozzájuk. Ugyanis, ha a férj durván és erőszakosan támad reá, a nő egy életre meggyűlölheti a nemi egyesülést, és ráadásul az egész férfinemet is. A férjnek tehát sok apró figyelmességgel kell körülvenni a fiatalasszonyt, és szelíden közeledni hozzá.

Először rövid ideig csak a fiatalasszony felsőtestét ölelje át. Ha nő ellenkezés nélkül tűri az ölelést, megcsókolhatja szelíden és gyöngéden, nem heveskedve, majd próbáljon beszélgetni vele. Ha már létrejött kettőjük között a bizalom, megérintheti neje keblét. Ha az meg akarja ebben akadályozni, akkor a férj megígérheti, hogy nem tesz ilyet többet, ha megöleli. Ha már ölelkeznek, megsimogathatja nejének különböző testrészeit, majd ölébe emelve, fokozatosan rábírhatja arra, hogy mindenbe egyezzen bele. A férj tehát végigsimogathatja mindenütt a feleségét, és mindenütt csókokkal boríthatja, simogathatja combját, és ha nem ellenkezik, akkor a feleség combjai közé nyúl, és simogatja. Persze mindezt kellő magyarázattal indokolja. De a tulajdonképpeni egyesüléshez még nem fog hozzá. Azután a hatvannégy művészetre tanítja a nejét, és számtalanszor elmondja, hogy menynyire szereti, és hogy milyen régóta vágyódik rá. Megígéri, hogy sohasem fogja megcsalni.
Amikor már feleségének félénksége feloldódott, igyekszik úgy egészen birtokába venni, hogy meg ne ijessze, azaz a hímvessző bedugása közben arra is gondol, hogy a nőnek gyönyörűséget szerezzen. Tehát egy fiatal lányban így kell a bizalmat felébreszteni. Az a férfi, aki meg tudja magát kedveltetni a nőkkel, tiszteletben tartja őket, és bizalmat kelt bennük, biztos lehet a nők szerelme felől. Viszont az olyan férfi, aki csak használati tárgynak tartja a nőt, mivel nem ismeri igazán a női szívet, és erőszakkal teszi magáévá a lányt, nem fog viszonzásra találni.

Az udvarlás; Az érzések tudtul adása különböző módokon

Az udvarlás módja sokféle lehet, és sokféle lehet az érzések másik fél tudomására hozatala is. Ha az ifjú udvarolni kezd annak a leánynak, akit szeret, akkor minden szabadidejében vele van, és különféle szórakozásokkal töltik idejüket. Szedhetnek virágokat, főzhetnek, kockázhatnak, bújócskázhatnak, szembehunyósdit játszhatnak. Nem árt, ha a fiú jó barátságot köt azzal a leánnyal, aki bizalmas barátnője a szeretett nőnek.

Az ifjú járjon mindenképpen a leány kedvében, s szerezzen meg mindent, amit imádottja megkíván. Különféle ajándékokkal lepheti meg, ezek lehetnek virágok, színes labdák, különféle bábúk (fából elefántcsontból, kelméből stb.), főzőedények, faszobrocskák, különféle madarakat, különleges vizeskorsókat, pengető hangszereket, istenképhez állványokat, kis székeket, szantálfát, sáfrányt stb. Az ajándékokat átadhatja négyszemközti találkozáskor, de nyilvánosan is, ha olyanok a körülmények. Ezzel részben meggyőzheti a lányt, hogy mindenre képes érte. Ha ezek után találkára hívja a lányt, és az hajlandó vele találkozni, akkor megmondhatja, hogy azért adta titokba oda az ajándékokat, mert félt a szülők rosszallásától. Mulatságos történetekkel mulattathatja, művészetekről társaloghatnak, táncolhatnak, zenélhetnek.
Csinosan öltözködik, mivel a lányok szeretik a jó modorú, csínos fiúkat.
A felsoroltak az udvarlás eszközei.

Milyen jelekből lehet rájönni arra, hogy a leány belénk szeretett?

Először is, soha nem néz a lány egyenesen a férfi szemébe, és ha észreveszi, hogy a férfi nézi, akkor elpirul. Viszont valami okot mindig talál arra, hogy úgy forduljon meg, hogy a férfi láthassa formás alakját, amikor pedig a férfi távozik, titokban utánanéz. Ha a férfi valamiről kérdezi, lehajtja fejét, és igen halkan felel. Észrevehetően szívesen időzik a férfi társaságában, viselkedésével mindent megtesz, hogy felhívja magára a figyelmet. Ha a társaságban jelen van egy gyermek, akkor ölébe ülteti, megöleli és megcsókolja, kedvesen társalog a férfi barátaival. Ügyel arra, hogy a férfi csak csinosan öltözve lássa. A férfitől kapott ajándékok valamelyikét állandóan viseli.
Ha a férfi a felsorolt jelek alapján megértette, hogy a lány is gyöngéd érzelmeket táplál iránta, kövessen el mindent, hogy magához láncolja.

Mit kell a férfinak tennie, hogy a leányt elnyerje, és mit kell tennie a lánynak, hogy uralkodjon a férfi felett

Amikor a leány már külső jelekkel elárulta szerelmét, a férfinak teljesen meg kell hódítania, mégpedig a következő módokon:
például a különféle szórakozások alkalmával jelentősen megfogja a leány kezét, vagy érintő ölelést alkalmaz, vagy szerelmeseket rajzol. Ha fürödni mennek, akkor a lánytól távolabb a víz alá bukva közelíti meg a lányt, és mellette bukkan fel, de csak azután miután megérintette kezével. Bárhol is vannak, igyekszik mindig valamilyen ürüggyel megérinteni. Ha sötétben, valamilyen elhagyott helyen találkoznak, akkor szerelmet vall neki, és szerelmeskedni kezd vele, de nem erőszakosan, nehogy zavarba hozza a lányt. Amikor már tudja, hogy a lány szereti, megüzeni, hogy beteg, és kéri, hogy látogassa meg.
Mikor már biztos benne, hogy a leány szereti, betegnek tetteti magát, és elhívja, hogy beszéljen vele. Ekkor sokatmondóan megfogja a lány kezét, megkéri, hogy adja oda a gyógyszerét. Amikor pedig a lány hazaindul, szépen kéri, hogy újból látogassa meg. Három-négy napig folytathatja ezt a férfi, és amikor a lány hozzászokott a látogatásokhoz, akkor a férfi hosszasan beszél a szerelemről. Azután pedig, amikor a lány már teljesen behódolt, a férfi hozzákezdhet, hogy a magáévá tegye, és élvezze.

A szerző szerint minden nő kapható, ha kellő helyen és időben találkozik négyszemközt a férfival.
Az olyan fiatal lányoknak, akik jó tulajdonságokkal rendelkeznek, a nevelésük is megfelelő, de vagyontalanok, és emiatt kevesen forgolódnak körülöttük, vagy árva lányok, maguknak kell kezükbe venni sorsukat. Ha a lány talál egy rendes, tisztességes, jó tulajdonságokkal bíró férfit, mindent meg kell tennie, hogy megszerettesse magát vele. Úgy rendezheti dolgait, hogy véletlenszerűen egyedül maradjanak, ekkor kedveskedve kínálgathatja, beszélgetés közben megmutathatja, mennyire jártas minden művészetben még a körömnyomásban és karmolásban is. Olyan dolgokról beszélgetnek, amely érdekli a férfit. Egyre azonban szigorúan vigyázni kell, mégpedig arra, hogy sohasem szabad fölkínálkozni, sem a közeledést kezdeményezni, mert esetleg a férfi visszautasíthatja.

Ha viszont a férfi viszonyt szeretne kezdeni vele, és megöleli, akkor tegyen úgy, mintha mit sem tudna arról, a férfi mit akar. Ha a férfi meg akarja csókolni, akkor illik ellenkeznie, és ha arra kéri, hogy legyen az övé, akkor nagyon ellenkezve ugyan, de megengedi, hogy megérinthesse titkos testrészeit. Amikor viszont a lány már biztos abban, hogy elnyerte a férfi szerelmét, és ez később sem változik meg, akkor odaadhatja magát, megígértetve vele, hogy nőül veszi.
Az olyan lány, akinek sok udvarlója van, olyanhoz menjen feleségül, akit szeretni tud, és akinek engedelmeskedni is tud, és aki szerinte gyönyört adhat neki.

Az érdekházasságok esetén sohasem fog ragaszkodni urához, még akkor sem, ha az jó tulajdonságokkal rendelkezik, vonzó külsejű, egészséges és még tetszeni is akar nejének. A feleség kiélvezheti a gazdagságot, az élet kellemes oldalát, de azért más férfiak is lehetnek életében.
Az olyan férfiak, akik nagyon szeretnek utazni, akik szenvedélyes szerencsejátékosok és egyedüli élvezetük a szórakozás, vagy durva lelkű, azok jobb, ha nem házasodnak meg.
Egy lány, akárhány szeretője is volt, olyan férjet választ magának, akinek tulajdonságai megnyerték tetszését, aki uralkodhat fölötte, mivel szerelemből házasodnak.

Különböző házassági formák

A kerítő szerepét játszó bizalmas barátnő abban az estben lép be a két fiatal életébe, amikor ritkán találkozhatnak négyszemközt. A barátnő a férfival beszélgetve dicséri a leányt, a lány jellemét, szépségét, tehetségét, ügyességét, amivel szerelmet kelthet a lány iránt. A leánynak viszont a férfi kiváló tulajdonságait ecseteli, majd lekicsinylően beszél a többi hódolóról. Idézeteket hoz fel a régmúlt időkből, amikor saját választottjával élt boldogan a feleség. Elmondja, hogy milyen boldogság várna rá és milyen jólét, szeretet a férfi oldalán, ha esetleg beleszeretne. Mindent amit tud, elmond a férfiről, elmondja, hogy milyen helyeket látogat, azt is, hogy mennyire igyekszik találkozni vele, hogy láthassa.

A házasság formái

A férfi a meghódított lányt titokban nőül veheti, vagyis a szülők tudomása nélkül, és tanúk nélkül, majd ezután közli szüleivel az eseményt. (A hinduk házasságkötési módjának egyike, amikor a férfi tüzet hozat egy brahman házából, a földet beszórja kusafűvel /az áldozatoknál használt sásszerű fűvel/ és tűzáldozatot mutat be, majd a vallási törvény előírásai szerint feleségül veszi a szeretett lányt, ezután közli a szülőkkel, hogy mi történt. A tűz előtt ünnepélyesen köttetett házasság épp úgy nem semmisíthető meg, mint az egyéb hivatalos házasság.)

Ha a leány nem tud határozni, vagy nem akarja megmondani, hogy hajlandó férjhez menni a férfihoz, akkor a férfi a következőket teheti:
A legelső kínálkozó alkalommal valamilyen ürüggyel elhívja magához a lányt, és titkon megesküszik vele a fentebb leírt módon.
Ha a lányt másnak ígérték, és már közel a házasság napja, tulajdonképpen leányszöktetésre kerül sor, és szintén titokban megesküsznek.
Ha a szeretett lánynak fiútestvére van, aki hasonló korú mint a férfi, és igencsak kicsapongó életet él, ezt támogatja, segítségére van, aztán alkalomadtán elmondja neki, mennyire szereti testvérét. Majd a fiútestvér kíséretében megjelenő lánnyal szintén titkos házasságot köt.

De megteheti azt is, hogy leitatja a lányt, elhívja valamilyen magányos helyre, és még mielőtt a lány kijózanodna, élvezi a szerelmét, majd titokban összeházasodik vele.
El is raboltathatja a lányt, s mialatt az még alszik, magáévá teheti, ezt követően köthet vele titkos házasságot.
A kirándulás is kihasználható, mivel a lányt kísérőket megfutamítva elrabolja a lányt, ezután házasságra lépnek.
A felsorolt házasságok feltételt nem ismerő szerelemből jönnek létre.

A feleség; Hogyan él egy erényes asszony

Az az erényes nő, aki szereti férjét, eleget tesz ura kívánságainak, és mindenek felett szereti, vállalva a családi élet belső gondjait. Tisztán tartja az egész házat, ügyel mindenre, egész otthonában tisztaság és rend uralkodik. Ha a házat kert veszi körül, a kert is gondozott, és ha lehet, konyhakerti növényeket termeszt benne. Férje szüleivel, hozzátartozóival, barátaival kedvesen viselkedik. Ha mindezt megteszi, a ház urának szívét teljes egészében magához bilincselheti.

Természetesen kerülnie kell mindenféle kapcsolatot kicsapongó nőkkel, jósnőkkel, vajákos asszonyokkal. Mindig a férje kedvenc ételeit készíti el, de figyelemmel van arra is, hogy mi árthat neki. Ha meghallja férje közelgő lépteit elébe siet, szeretettel üdvözölve őt. Társaságba mindig együtt járnak, és urának beleegyezése nélkül soha nem hív meg senkit, és meghívásokat sem fogad el. Együtt mennek el esküvőkre és ünnepségekre is. Ha szeretne valamilyen kedvtelésnek hódolni, vagy részt venni valamilyen játékban, mindig megkérdezi férjét.

Bármennyire megbántja a férje, sohasem illeti túlzott szemrehányásokkal és nem használ sértő szavakat sem. Főleg nem veszekszik, mert semmi sem kelti fel jobban egy férfi ellenszenvét, mint az asszony házsártoskodása, és a veszekedés veszekedést szül. Kerülje a megjegyzéseket, a haragos pillantásokat, ne morogjon. Legyen mindig gondja arra, hogy ápolt, tiszta és csinos legyen. Ez érvényes a hálószobára is.

Nem illik arról beszélnie mások előtt, hogy mennyi a vagyonuk, és főleg férje rábízott titkait őrizze meg. Igyekezzen más asszonyokon túltenni megjelenésben, ügyességben, főzésben, és minden egyébben. Próbálja beosztani jövedelmüket. Ha földjük van, akkor ügyel a kinti munkára, esetleg a nyájakra, a járművek karbantartására, számon tartja a napi kiadást és bevételt.
Kedvesen fogadja a látogatókat, a férje barátait, férje szüleivel szemben tisztelettudóan viselkedik, teljesíti kívánságaikat, nem mondj soha ellent nekik. Kevés szóval, de nem ridegen beszél velük.
Az asszony ne legyen hiú, és ne csak saját élvezeteire gondoljon. Legyen jóindulatú.
Valahogy így él egy erényes asszony.
A feleségHogyan kell viselkedni az erényes asszonynak a férj hosszabb távolléte alatt

Abban az esetben, amikor a férj elutazott, nem öltözködik kihívóan, és akármennyire vágyódik férje után és szeretne híreket hallani róla, otthoni teendőit nem hanyagolja el. Ritkán jár társaságba, és akkor is csak indokolt esetben. Amikor pedig a férje megérkezik, akkor is egyszerű ruhában, kedvesen fogadja.

Hogyan kell viselkednie a legelső feleségnek a többi feleséggel, és hogyan kell viselkednie a legújabb feleségnek a régibbi feleségekkel szemben

Hindu szokás szerint, a férfi új feleséget vehet maga mellé még neje életében akkor,
ha az asszony nehezen elviselhető természettel bír, vagy undort érez neje iránt, ha az asszony képtelen gyermeket szülni, vagy ha egymás után csak leánygyermeknek ad életet, esetleg a férfinek nem elég egy asszony.
Hogy mindez ne forduljon elő, mindjárt a házasság legelejétől a nőnek iparkodni kell, hogy magához láncolja férje szívét. Ezért mindig jókedvűen és okosan viselkedik. Ha viszont képtelen gyermeket szülni, akkor ő tanácsolja, hogy legyen egy másik asszony is. Amikor erre sor kerül, akkor, az előbbi feleség elismeri az új asszony előjogait, és nővérének tekinti. Nem szabad kimutatnia féltékenységét, ha az ura az új feleséggel szórakozik. Az új asszony gyermekét úgy gondozza, és úgy bánik vele, mintha a sajátja lenne. Az új asszony hozzátartozóival szemben is szeretetre méltóan és jóságosan viselkedik.

Az új asszony a férje régebbi feleségét szinte anyjaként fogadja el. Mindent megbeszél vele, sőt még a férjéhez is csak akkor közeledik, ha a régi asszony engedélyt ad rá. Igen gondosan felügyel az első asszony gyermekeire, jobban mint a sajátjára, és megőrzi mindazon titkot, amit a régi asszony rábízott. Ha kettesben marad férjével, teljes mértékben a kedvét keresi, és nem tesz megjegyzést arra, és ki sem mutatja, hogy mennyire bántja, hogy nem ő az egyetlen, sőt kéri férjét, hogy legyen jó a régi feleséghez is. Iparkodjon tanúk nélkül kivívni férje kegyeit, mert esetleg a régebbi feleség haragra gerjedhet iránta.

Az újra férjhez ment özvegy viselkedése

Ha egy özvegy nem képes testi vágyainak ellenállni, és egy számára megfelelő férfihoz kapcsolja életét, de az nem rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal amelyeket feltételezett róla, kereshet magának újabb férfit.
A szerző azt írja, hogy az özvegy bárkihez feleségül mehet, aki tetszik neki, és úgy gondolja, hogy boldoggá teszi.
Házasságkötés után megvendégeli a ház barátait, amelynek költségét férje vagy ő fedezi, és kölcsönösen megajándékozzák egymást. Viselheti a saját ékszereit vagy a férjétől kapottakat. Jóságos a régebbi feleségekkel szemben, bőkezű a szolgákkal, kedves a ház barátaival. A régi feleségek gyermekeit úgy gondozza, mint a sajátját. Részt vesz mindenféle társas összejövetelen, ünnepségen. Megmutatja, hogy ő ismeri legjobban a hatvannégy művészetet. Ha viszont férjével nézeteltérése támad, nem veszekszik vele, hanem amikor kettesben maradnak, akkor felhasználja a hatvannégyféle gyönyörkeltés módját.
Ha a házasság tönkremegy, és a nő elhagyja férjét, nem vihet magával semmit, csak azt az ajándékot, amit férjétől házasságkötéskor kapott. Viszont ha a férj hagyja el az asszonyt, az asszony megtarthat mindent.

Annak az asszonynak magatartása, akit a férje elhagyott, azaz akit nem szeret

Az elhagyott asszony férje kedvenc feleségével szövetkezik. Megtanítja a hatvannégy művészetre, amelyeket igen jól ismer. Vigyáz férje gyermekeire, és ráveszi barátait, hogy hozzák férje tudomására, mennyire szereti még mindig. Csak akkor keresi fel éjszaka férjét, ha ez a férje óhaja. Nem tesz szemrehányást a férje viselkedéséért. Jókedvűen, szenvedélyesen viszonozza férje ölelését, és megtesz mindent, amit férje kíván.

Hogyan viselkednek a királyi hárem asszonyai

A háremben a szolgálólányok a királynak virágkoszorúkat, kenőcsöket és köntösöket adnak át azzal, hogy ezeket úrnőik küldik. A király, miután elfogadja a küldött dolgokat, a szolgálóleányoknak ajándékozza. Délután a király szépen felöltözve meglátogatja a háremhölgyeket, akik szintén kicsínosítják magukat. A király elbeszélget a háremhölgyekkel, majd meglátogatja a kéjnőket, és a táncosnőket is.

Hogy éjszakára melyik feleségre kerül a sor, annak kiválasztása a következőképpen történik:
A déli álmából felébredő király elé lép egy szolgálattevő nő, aki bejelenti, hogy melyik feleségen van a sor, hogy vele töltse az éjszakát. Ezzel a szolgálattevő nővel együtt a többi feleség szolgálólányai is megjelennek, és lerakják úrnőik illatszeres edényeit, amelyből a király egyet kiválaszt, ezzel értésére adva az illető nőnek, hogy most rajta van a sor.
Az ünnepségeken a király feleségeit egyforma tisztelet övezi, viszont a palotából nem távozhatnak egyedül, idegen nő pedig nem teheti be lábát lakosztályukba, csak abban az esetben, ha ismerős.

Hogyan viselkedik a férj, ha egynél több felesége van

Ha egy férfinek több felesége van, egyformán kell mindegyikkel bánnia, és ne meséljen egyik feleségének sem a másikról. Ne adjon alkalmat arra sem, hogy vetélytársnőikről rosszat mondjanak. Ilyenkor rendre kell őket utasítani. Feleségeit különbözőképpen nyerheti meg magának. Az egyikkel bizalmaskodik, a másikkal figyelmes, majd a harmadikat bókokkal halmozza el, ajándékokkal lepi meg, és a szerelmi egyesülés okozta élvezet folytán magához láncolja mindegyiket.

Más férfinek a felesége

Már a könyv elején felsoroltuk, hogy milyen esetekben lehet más ember feleségéhez fordulni, de azt is szem előtt kell tartani, hogy könnyen elnyerhető-e a feleség, mennyire érdemes törtetni utána, és milyen a természete. Mindez kiegészül azzal, hogy akkor is fordulhat a férfi más ember nejéhez, ha a saját életét, egészségét veszély fenyegeti a nő iránt érzett fokozódó szereleme folytán. A szerelem tíz fokozatának kísérő tünetei a következők lehetnek:
A szemek szerelme, lelki vonzalom, a nap minden pillanatában csak a nőre gondol, emiatt álmatlanság gyötri, lefogy, magába vonul, vagyis nem jár szórakozni, szinte megtébolyodik, önkívület gyötri, végül bekövetkezhet halála is.
V. A más feleségeMilyen tulajdonságok jellemzőek a férfiakra és nőkre

A női külső sokszor tévedésbe ejti a férfiakat, ezért a viselkedés, gondolkodásmód alapján kell megítélni a nőket, nem pedig külsejük alapján.
Vannak akik úgy gondolják, hogy a nők szerelmi vágyat éreznek ha meglátnak egy szép férfit, éppúgy, mint a férfiak, ha meglátnak egy szép nőt, de általában ez ennyiben is marad. A nő nem tesz kezdő lépéseket, hanem megvárja, a férfi közeledését. Amikor a férfi ostromolni kezdi, hiába vágyódik ő maga is erősen az egyesülésre, tartózkodó marad. Végül, a férfi hosszas ostromlása után mégiscsak megadja magát. A férfi viszont lemond a nőről, akármennyire is vonzódik hozzá, ha nem összeegyeztethető erkölcsi felfogásával, és ellenáll a csábításnak. Gyakran akkor is lemond a nőről és otthagyja, ha megunja a hosszas könyörgést. De előfordul olyan is, amikor már megkapta a nőt, és azután közönyös lesz vele szemben.
A férfiak rendszerint nem szeretik a könnyű sikereket, inkább az olyan nők után vágyakoznak, akiket nehéz megkapni.

Mi az oka, hogy a nők ellenállnak a férfiak ostromának

Az a nő, aki szereti a férjét, vagy törvényes utódra vágyik, nem hallgat meg más férfiakat. Akkor is ellenáll, ha nincs megfelelő alkalom, ha bosszantja a férfi bizalmaskodása, ha nagy a különbség a kettőjük társadalmi rangja között, vagy ha tudja, hogy a férfi igen sokat utazik, és igen keveset tartózkodik egy helyen. De akkor sem kezd viszonyt egy férfivel, ha sejti, hogy más nővel viszonya van, ha fél attól, hogy a férfi fecsegni fog, vagy állandóan a barátaival találkozik, vagy komolytalannak tartja szerelmét. A nő akkor is ellenáll a férfi ostromának, ha a férfi híres, közismert személyiség, vagy attól fél, hogy a férfi túl erőteljes és szenvedélyes, vagy kevesebbnek tartja magát a férfinél és ezt szégyelli, vagy ő nézi le a férfit, vagy jellemtelennek tartja, és nem bízik meg benne. Akkor sem akar viszonyt kezdeni a férfivel, ha fél attól, hogy szenvedélye miatt valami baj történhet, retteg a felfedezéstől, ha túl öregnek találja a férfit vagy ellenszenvesnek, de féltékeny férj esetében gondolhat arra is, hogy a férje csupán próbára akarja tenni hűségét, és végül, ha erkölcsös.

A felsoroltak közül bár melyik is álljon fenn, a férfinek mindent el kell követnie, hogy ezt az akadályt kiküszöbölje. Például, ha a nő kifogásokat keresve azt mondja, hogy nincs megfelelő alkalom, akkor valamilyen kényelmes megoldást kell találnia a légyottra. Vagy például, ha a nő túlzottan tiszteli, akkor bizalmas viselkedésével háríthatja el az akadályt. Mindenre van megoldás.

A sikeres, hódító férfiak

A nőknél általában azoknak a férfiaknak van sikerük, akik tapasztaltak a szerelemben, ügyes társalkodók és jól tudnak beszélni, akiket gyermekkoruktól nők vettek körül, jó megjelenésűek, meg tudják nyerni a nők bizalmát, ajándékokkal kedveskednek. Olyanok is meghódíthatják a női szíveket, mint a nyílt és könnyed jellemű férfiak, akiknek a nő az első szerelme, akikkel együtt gyerekeskedtek, vagy nagyon szeretik a nemi élvezeteket, akikről közismert, hogy igen erőteljesek (bikaférfiak), remekül öltözködnek, és fényűző életmódot folytatnak.
Sikerük van a nőknél még az ifjú házas férfiaknak, a vállalkozó szelleműeknek és bátraknak, a szomszédban lakóknak, barátnőik szeretőinek, azoknak, akik tisztában vannak a női nem gyenge oldalaival, akik kedvüket keresik, férjüknél sokkal különbek(nek látszanak) és azon férfiaknak, akik után tisztességes asszonyok vágyódnak.

Könnyen meghódítható, könnyen kapható nők

Könnyűszerrel meghódíthatók azok a férjes asszonyok, akik mindig az ablakban leskelődnek, akik ráérnek folyton a szomszédban fecsegni, szemük állandóan a férfiakon jár, aki gyűlöli férjét, vagy akit a férje gyűlöl, akinek nem voltak gyermekei, aki imád társaságba járni, vagy aki özvegy. Úgyszintén ebbe a csoportba tartoznak azok, akik olyan férfihez mentek nőül, akinek fiatal testvérei vannak, nagyon hiú nők, aki szereti a gyönyöröket, szegény sorban él, aki büszke, hogy remekül ismeri mind a hatvannégy művészetet. De ide tartozik az is, aki igen fiatalon gazdag emberhez ment férjhez, de nem szerette, és most sem szereti, akit minden ok nélkül megvernek, akinek férje rendszeresen távol van, a féltékeny feleség, a kéjsóvár nő, erkölcstelen nő és még sok egyéb.
Biztosnak és szilárdnak tartják a természetből fakadó vágyat, amelyet még a művészet fokozni is tud, és amelynek útjából az okosság minden akadályt, veszélyt elhárít. Az ügyes férfiak, akik ismerik a nők gondolatait, érzésvilágát, tudják a módját annak, hogyan lehet minden okot megszüntetni, amelyek visszatartják a nőket a férfiaktól. Ezek a férfiak rendszerint szerencsések a szerelemben.

Mi a módja a nők megkörnyékezésének és meghódításának

Sokan úgy gondolják, hogy a fiatal lányokat a férfi személyes fellépésével nyerheti és csábíthatja el, míg a szerelmes férfi egyenes közeledése férjes asszonyoknál ritkán vezet eredményre. Ennek ellenére közvetítőhöz csupán abban az esetben forduljon egy férfi, ha teljesen kizárt, hogy egyedül is elérheti célját. Ha a férfi közvetítők kizárásával szeretne közelebb kerülni a szeretett nőhöz, akkor először is meg kell ismerkednie vele. Ennek többféle módja ismeretes.

Megrendezheti a véletlenszerű találkozást egy közös ismerősnél, egy magasabb rangú embernél, orvosnál, esküvőn, ünnepségeken, kiránduláson stb.
Amikor a találkozás létrejön, a férfi nézzen erősen a nő szemébe. Ha a nő ismét felé néz, megismétli, és közben a nőkről beszél barátainak úgy, hogy szabadelvűnek tartsák. Ha más nőismerőse mellett van éppen, közönyösnek látszik, úgy hallgatja társnője szavait. Ezzel a nő értésére adhatja szerelmét, annak ellenére, hogy úgy látszik, mintha másokkal foglalkozna.

Ha a nő éppen egy gyermekkel foglalkozik, a férfi megsimogathatja a gyermeket, valamilyen játékot nyújthat át neki, amit azonnal vissza is vesz, majd a gyermek kapcsán beszélgetésbe elegyedhet a nővel, később pedig áttérhet más témára is. Ha így létrejött az ismeretség, ez ürügy lehet a későbbi látogatásokra a nő otthonában, ahol a jelenlévő társaságban szerelemről is társaloghat úgy, hogy a hölgy is meghallja.

Az ismeretség előrehaladtával rábízhat valamit a nőre, hogy őrizze meg neki, de amelyből időnként egy-egy kis részt elkér. Ha nős, megpróbálja a feleségét összebarátkoztatni a nővel, gyakori találkozásokat hozhat létre, megszervezi a véletlen találkozásokat is pl. úgy, hogy ugyanott vásárolnak. Újabb és újabb ürügyekkel hosszas látogatást tesz a nőnél. Ha ez a nő vágyódik valamire, a férfi felajánlja neki, hogy minden kívánságát teljesíti. Ha meg szeretne tanulni egy művészetet, megtanítja neki stb. Társaságban beszélget a nővel, megemlíti egyesek viselt dolgait, kritizálja a helyszínen lévő értékeket (amelyeket esetleg nem ismer a hölgy), de ha a nőnek más a véleménye, nem ellenkezik, hanem azt mondja a nőnek, hogy neki van igaza.
Miután a férfi a fentebb ismertetett módon ismeretséget kötött a megkívánt nővel, és különféle jelekkel, mozdulatokkal értésére adta szerelmét, kövessen el mindent, hogy magáévá tehesse.

Ha az illető nő fiatal leány, igen elővigyázatos kell hogy legyen, és a legnagyobb gyöngédséggel kell bánnia vele, mivel ők még nem rendelkeznek tapasztalatokkal a nemi életben. Azokkal a nőkkel szemben természetesen nincs erre szükség, akiknek már volt viszonyuk.
Ha a férfi meggyőződött arról, hogy a fiatal lány kapható a nemi együttlétre, és szégyellőségét is leküzdötte, akkor a férfi szép és értékes ajándékokat küldözget a lánynak, aki szintén ajándékokat ad a férfinek. Társaságban, vagy kirándulás alkalmával, ha a nőnél valamilyen virág van, akkor a férfi ezt elkéri, vagy ő adhat virágot a nőnek. Ezzel a viselkedéssel lassanként és fokozatosan eloszlatja a nő aggodalmait, majd valamilyen magányos helyen megöleli és megcsókolja, cirógatja, és megérinti a lány testének titkos részeit, és igyekezetét kielégítően fejezi be.

Ha egy férfi már nekifogott egy nő elcsábításának, ne akarjon ugyanebben az időben egy másikat is elcsábítani. Arra majd akkor kerítsen sort, ha az előzőnél próbálkozását siker koronázta, és már jó ideje élvezte szerelmét, és ajándékokkal bebiztosította vonzalmát, akkor hozzákezdhet a másik nő ostromához.

Abban az esetben, ha az asszony férje valamilyen közeli helyre távozik, és ez a férfi tudomására jut, hiába adódik rá az alkalom, ne tegye magáévá az asszonyt. Az a férfi, aki meg akarja őrizni jó hírnevét, és kellőképpen okos is, nem csábít el félénk, folyton ijedező, sem könnyűvérű nőket, sem olyat, akire gondosan vigyáznak, vagy élnek férje szülei.

A nő lelkiállapotának megismerése

Ha a férfi egy nőt el akar csábítani, meg kell ismernie a nő lelkiállapotát, azaz hajlandóságát. Ennek módja a következő:
Amennyiben meghallgatásra találtak szavai a nőnél, de az teljes mértékben titkolja saját érzelmeit, akkor közvetítőnőt kell igénybe vennie, hogy megnyerje magának.
Fokozatosan kell közeledni az olyan nőhöz, aki ugyan ellenáll a férfi kérésének, de azért ismételten hajlandó találkozni vele. Ebben az esetben ugyanis a nő határozatlan.
Egy megfelelő magányos helyen erőszakkal magáévá teheti a férfi azt a nőt, aki ugyan tiltakozik a férfi kérése ellen, de ha legközelebb találkoznak, azért még csínosabban öltözködik mind az előző alkalommal.
Az a nő, aki sokáig udvaroltat magának, de nem enged a férfi kéréseinek, az ilyen nő egy kacér teremtés, akit idővel megkaphat, ha tovább is állandó kapcsolatban maradnak.

Az olyan nő is megkapható egy igen ügyes közvetítőnő segítségével, vagy pedig úgy, hogy a férfi a bizalmába férkőzik , aki kitér a férfi ostroma elől akár azért, mert tiszteli, akár azért, mert gőgös, és úgy tesz, mint aki találkozni sem akar a férfival.
Arra a nőre nem érdemes időt pazarolni, aki a csábító férfit sértő szavakkal utasítja vissza, viszont minden lehetőséget ki kell használni a férfinek, hogy elnyerje a nő szerelmét akkor, ha a nő visszautasítja, de mégis kimutatja valamilyen úton-módon, hogy vonzódik hozzá.

Abban az esetben, ha a nő eltűri a férfi érintését, de úgy tesz, mintha észre sem vette volna, akkor a kitartás és türelem vezet eredményre. Ha a férfi átöleli a nőt, és az szelíden elhárítja, a férfi ezt később újból megismételheti. A következő alkalommal már erősebben ölelheti meg a nőt. Ha a nő elhárítja, de másnap éppúgy viselkedik vele, arra lehet következtetni, hogy nemsokára enged ostromának, és nincs kifogása az egyesülés ellen.
Ha a nő kimutatja szerelmét, és alkalmat teremt a találkozásra, a férfinak kötelessége magáévá tenni.

A nő szerelmének jelei lehetnek:
Ha megszólítja a férfit, holott a férfi még nem szólt hozzá.
Ha elhagyott helyeken találkozik vele.
Ha a nő zavarban van és akadozva beszél a férfihoz.
Tenyere nedves, az arcára pedig rá van írva, mennyire örül a találkozásnak.
Élvezetet talál abban, hogy a férfi testét simogathatja, amit csak egyik kezével tesz, míg a másik kezével megérinti a férfi bizonyos testrészeit.
A simogatást abbahagyva mindkét kezével a férfira támaszkodik, mintha fáradt lenne.
Néha a férfi combjai fölé hajol, és ha a férfi kéri, hogy simogassa azokat is, nem ellenkezik.
A nő az egyik kezét sokáig a férfi összeszorított keze vagy lába közt hagyja mozdulatlanul.
Ha a férfi a nő minden mesterkedésének ellenállt, másnap ismét eljöhet, hogy a nő bedörzsölje és kenegesse testét.
Ha a nő közömbös, gondolja meg alaposan a férfi, hogy akarja-e tovább az ostromot folytatni.
A férfinek tehát mindenekelőtt ismeretséget kell kötni a nővel, beszélgetni vele, és megfigyelni viselkedését. Ha szerelmi dolgokról beszélgetve észreveszi, hogy a nőnél kedvező fogadtatásra találtak szavai, akkor minden további nélkül elkezdheti a hódítást.
Nagyon könnyen megnyerhető az a nő, aki már az első találkozáskor külső jelekkel elárulja szerelmét.
Az érzéki nő viszont a szerelmes szavakra azonnal nyíltan válaszol, a férfi tehát úgy veheti, hogy máris megkapta.

A közvetítőnő (kerítőnő) kötelességei

Közvetítőnő segítségét kell igénybe venni abban az esetben, ha a nő már elárulta vonzalmát, vágyát, de ezután kerüli a találkozásokat. Akkor is közvetítőnőre van szükség, ha olyan nőről van szó, akit a férfi szeretne megismerni, de nincs másmód és lehetőség az ismerkedésre.
Amikor a kerítőnő a férjes asszony bizalmába férkőzött, akkor igen ravaszul folytatott beszélgetésben lekicsinylőleg nyilatkozik a nő férjéről, miközben őt az egekig magasztalja, mondván, hogy milyen szép, okos, nagylelkű, és nagy kár, hogy ilyen férjet kapott, aki még kielégíteni sem tudja kellőképpen. Majd rátér arra, hogy van egy férfi, aki meglátta és elvesztette miatta az eszét, aki mindent megtenne érte. Dicséri előtte a férfi erejét, képességeit és hajlamait, jártasságát a gyönyör hatvannégy módjában. Ha a nőnek kedvére van a kerítőnő beszéde, akkor a következő napon is kedvesen fogadja, de azért megjegyzi, hogy bűn lenne viszonyt kezdenie ezzel a férfival.

Ha a közvetítőnő észreveszi a nő szerelmét, különböző módokat talál ki annak fokozására. Ajándékokat ad a nőnek a férfi nevében, és tovább dicséri a férfit. Megmutatja a férfi szerelmi vágyát kifejező, falevelekből vagy virágszirmokból kivágott alakzatokat, és rábeszéli a nőt, hogy ő is hasonlóképpen viszonozza. Ha elfogadják egymástól ezeket az ajándékokat, akkor a közvetítőnő találkát szervez meg a két fél között. A találka helye lehet barátok, csillagjósok, vezeklők lakásai, de legmegfelelőbb az olyan hely, ahova könnyen lehet eljutni, és ahonnan könnyen lehet távozni, titokban, észrevétlenül, hogy ne fordulhassanak elő kellemetlen meglepetések, váratlan találkozások. A találka létrejöttére a legmegfelelőbb időpont az, amikor a környezet, a társaság figyelmét valamilyen esemény ejti rabul (pl. ünnepségek, esküvők, viharok stb.)

Közvetítőnő (kerítőnő) lehet az, aki az egész dolgot kézbe veszi, azaz vállalja a lebonyolítást elejétől a végéig, lehet olyan, aki csak egy részét intézi el a megbízásnak, vagy olyan aki csak levelet visz egyik féltől a másikhoz. Lehet kerítőnő az is, aki csak saját érdekeit képviseli, tapasztalatlan fiatal feleség közvetítőnője, de lehet férjes asszony, vagy néma közvetítőnő is.
Az a közvetítőnő aki az egész ügyet magára vállalja, miután felismerte a férfi és a nő egymás iránti szenvedélyét, találékonyságával hozza létre a találkát. Ebben az esetben a szerelmesek már ismerik egymást. De abban az esetben is saját eszére, ügyességére van utalva, ha még nem ismerkedett meg a két szerelmes. Természetesen ekkor is arra törekszik, hogy létrehozzon egy légyottot.
Az, aki csak egy részét intézi el a megbízásnak, olyankor kap szerepet, amikor a szerelmi cselszövény egy része már létrejött, vagyis a férfi már a nő közelébe férkőzött. Ebben az esetben a közvetítőnőre csak a továbbiak elintézése hárul, vagyis a találka megszervezése.

A hírt vivő közvetítő szerepe az, hogy átadja a leveleket, amely többnyire a légyott idejét és helyét tartalmazza.
A saját érdekeit képviselő közvetítőnő az, aki saját magának akarja a férfit meghódítani, és mindent megtesz ennek érdekében. De ugyanígy nevezik azt a közvetítőnőt is, aki egy másik nőnek megígéri, hogy eljár a férfinél az érdekében, de közben saját magának hódítja meg a férfit, kiütve a nyeregből a másikat. Persze ha férfi a közvetítő, akkor vele is megtörténhet, hogy beleszeret abba a nőbe és önmagának hódítja meg, aki miatt a megbízást kapta.
A tapasztalatlan fiatal feleség közvetítőnője a fiatalasszony bizalmába férkőzve, minden titkát megismeri az asszonynak, megismeri a férj szokásait, azt is, hogy hogyan bánik vele. Ezek után kioktatja a fiatalasszonyt, és megtanítja különböző fogásokra, amivel biztosíthatja férje szerelmét. Körömnyomokat hagy a nő testén, és ráveszi, hogy mutassa meg férjének, ezáltal felkeltve szenvedélyét. Rendszerint a férj megbízottja.
A férjes asszonyt saját ura bízza meg közvetítőül, hogy megnyerjen egy olyan nőt, akit bírni szeretne. Ebben az estben a feleség saját urának okosságát, ügyességét, a szerelemben jártasságát dicséri. Az a nő akit felkeresett, szintén a feleség közvetítésével adja tudtul a férjnek érzelmeit.
A néma közvetítőnő egy olyan fiatal lány vagy szolgáló, akit a férfi küld el a nőhöz valamilyen ürüggyel, és a közvetítő által átadott virágcsokorban, vagy a nő hajába tűzött levélben közli érzelmeit. A nő ugyanezzel a nővel küldi el válaszát a férfinek.

A közvetítés legnagyobb mesterei a csillagjósok, a szolgálók, a kolduló szerzetesnők és a művésznők, akik igen hamar elnyerik a nők bizalmát, elbeszélik azt is, hogy a többi asszony a nemi egyesülésnél milyen fogásokat alkalmaz. A férfiről, a férfi szerelméről is ékesszólóan beszélnek, elmondják, mennyire jártas a nemi élvezetekben, milyen szenvedélyt ébreszt más asszonyokban. Egyszóval ügyes mesterkedésekkel összehozza a férfit és a nőt még akkor is, ha azoknak ez előtt eszükbe sem jutott ilyen lehetőség.
Sőt, a közvetítőnő még arra is képes, hogy újra összehozza azt a nőt és férfit is, akik valamilyen okból kifolyólag előzőleg szakítottak.Szerelem a más férfi felesége iránt

A királyok és miniszterek nem látogathatják a polgárokat, nem mehetnek el polgárok házaiba. Életük közszemlére van kitéve, állandóan a figyelem központjában vannak, ezért minden botrányos dolgot el kell kerülniük. De hát ők is csak emberek, és ha mindenképpen el akar követni valami hasonló tettet, szerelmi légyottra szeretnének menni, akkor legalább az eszközöket kell megválogatniuk.

A közösség feje, a királyi tisztviselő és a gabonatermést ellenőrző hivatalnoknak elég egyetlen szó, hogy elcsábítsa a falusi nőket. Ezekkel a nőkkel az aratás, a gabonabehordás, a ház takarítása, a mezei munkák, a gyapjúnyírás, a gyapotvásárlás, a len, kender fonásakor vagy szövésekor szoktak közösülni. A csordák felügyelői a tehenekkel foglalkozó nőket élvezik ugyanígy, míg azon tisztviselők, akik az özvegyekre és az elhagyott asszonyokra felügyelnek, ezekkel folytatnak viszonyt. Vannak férfiak, akik éjjel a faluban kószálnak, és így elégítik ki nemi vágyaikat. A falusiak között akadnak olyanok, akik fiaik feleségeivel folytatnak viszonyt, mivelhogy sokszor vannak egyedül velük.

Bizonyos ünnepek alkalmával a városi nők meglátogatják a király háremhölgyeit a palotában (az őrök természetesen ismerik őket), ahol egész éjjel beszélgetnek játszanak, szórakoznak, és reggel eltávoznak. A király kiválaszt egyet közülük. Ezt a nőt, az ünnepség után, a király kísérőnője meghívja hogy tekintse meg a palota egyéb látnivalóit is. (Persze előfordul az is, amikor már az ünnepély előtt közlik a hölggyel, hogy megmutatják neki a palota érdekességeit.) Ezután megmutatja neki a kerti lakot, amelynek padlója drágakövekkel van kirakva, a fekhelyeket, a szőlőlugasokat, a vízen épült fürdőházat, a falfestményeket, a titkos kijáratokat, és amikor kettesben marad a nővel, elmondja, hogy a király beleszeretett, és micsoda szerencse lenne a nőre nézve a királlyal való viszony, ami természetesen szigorúan titokban maradna. Ha a kiválasztott hölgy beleegyezik, fejedelmi ajándékokat kap a királytól, aki jóindulatáról biztosítva bocsátja el.

Persze megtörténhet az is, hogy a király kísérőnőjén kívül a háremhölgyek is tudomást szereznek arról, hogy melyik asszony a kiválasztott. Meghívják magukhoz látogatóba a kiválasztott nőt, azután megjelenik a király kísérőnője, aki a fentebb leírt módon körbevezeti a palotában, majd a királyhoz kíséri, és?
Meghívhatja magához a királyi feleség is a király által megkívánt nőt, hogy oktassa valamelyik művészetre, amelyet a nő kiválóan ismer. (Persze ez csak indok.) Amikor a hölgy megérkezik a hárembe, ismét megjelenik a király kísérőnője? (és ugyanaz, ugyanúgy történik).

Lehet közvetítő egy királyi feleséggel jóba levő kolduló szerzetesnő is, aki bejuttathatja a hárembe a király által megkívánt nőt, akinek férje történetesen elvesztette vagyonát, vagy van oka félelemre. Ha a nő hajlik az ajánlatra, bejut a hárembe, a királyi feleség pedig biztosítja a nőt pártfogásáról. A kiválasztott nő újabb látogatásakor, már várja a háremben a király kísérőnője?
Hasonló a helyzet abban az esetben is, ha egy olyan nőre vágyik a király, akinek férje valamilyen álláshoz szeretne jutni, vagy szegény ember, vagy szeretné elérni, hogy a király kegyeibe fogadja, esetleg híres szeretne lenni, esetleg egyéb céljai vannak.

Ha pedig az a nő, akit a király megkívánt, nem törvényes házasságban él egy férfivel, ezt a férfit a király elfogathatja, vagy börtönbe zárathatja, a nőt pedig a háremébe vitetheti.

A felsorolt módokon kaphatják meg mások feleségeit a király, a miniszterei, és egyéb előkelő állásúak.
Vannak olyan országok is, ahol nem ütközik semmilyen nehézségbe, hogy a király mások feleségeivel szerelmeskedjen.

Andhrában például a fiatalasszonyok házasságuk tizedik napján ajándékokkal jelennek meg a királyi háremben, majd miután az uralkodó élvezte őket, ismét hazatérnek. Egy másik országban a miniszterek feleségei keresik fel esténként a királyt, és rendelkezésére bocsátják magukat. Van olyan ország is, ahol a bennszülött szép nők egy hónapot töltenek a király háremében, a király személye iránti hódolat ürügye alatt, és akad olyan is, ahol a városbeli és a falusi nők együtt vagy külön-külön mennek a királyhoz, hogy gyönyört szerezzenek neki.

Az előbb említetteket és a többi hozzájuk hasonlókat a király alkalmazza mások feleségeivel szemben. De az a király, aki szívén viseli népe jólétét, semmi esetre sem gyakorolja ezeket. A király, aki legyőzi az emberi természet hat ellenségét, (szerelem, harag, kapzsiság, gőg, mámor, öröm, az egész világ uralmán elnyeri.

Hogyan kell megóvni a királyi hárem asszonyait és a feleséget

A király háremében élő nők igen szigorú őrizet alatt vannak, olyannyira, hogy kizárólag a királlyal találkozhatnak, más férfit sohasem láthatnak (elvben). Vágyaik kielégítésére viszont egyetlen férfi nem elég, hiszen az ki közösen bírja valamennyiüket az a király. Ezért, hogy kielégítsék vágyaikat, egymással élvezik a gyönyöröket, mégpedig úgy, hogy a háremhölgyek férfiruhába öltöztetik barátnőjüket, vagy dajkájuk lányát, azaz tejtestvérüket, esetleg a szolgálólányokat, akik, hogy férfinak hassanak, mesterséges eszközöket (gyökereket, gyümölcsöket) alkalmaznak, amelyek alakja a lingához hasonlít. Ölelgethet a háremhölgy olyan szobrokat is, amelyeken a lingát merev állapotban készítette el a szobrász.

Természetesen a király is tisztában van a helyzettel, és az olyan király, aki megérti a háremhölgyek helyzetét, sokszor olyan szereket szed, amely módot ad arra, hogy egy éjjel több nővel közösüljön, annak ellenére, hogy nem igen érez erős vágyat. Egyes királyok csak azokkal a hölgyeket élvezik, akiket szeretnek, és vannak olyanok is, akik sorrendben, minden egyes feleséggel szeretkeznek. A felsoroltak főleg keleten szokásosak.

Persze bármennyire szigorúan őrzik is a háremhölgyeket, azért elég gyakori a férfilátogató, akiket szolgálóik csempésznek be a palotába női ruhába öltöztetve. A szolgálókat, akik ismerik a belső viszonyokat, megbízza úrnőjük, hogy keressenek bátor férfiakat, akik nem félnek belépni a palotába. Ezeket a férfiakat a szolgálólányok meggyőzik, hogy mekkora a rájuk váró szerencse, milyen könnyű bejutni és kijutni a palotából, milyen hatalmas a palota, és mennyire hanyagok az őrök, és milyen elnézők a felügyelők. Persze csupán igazat szabad mondaniuk, és hazugságokkal nem szabad a férfit rávenni arra, hogy a király háremébe bemerészkedjen, hiszen nem egyszer, vesztébe rohan, és életével fizet vakmerőségéért.

A férfinek igencsak meg kell gondolnia, hogy valóban szeretne-e a hárembe bejutni, akármilyen könnyűnek is látszik, mert igen sok és váratlan veszéllyel kell szembenéznie. Ha ennek ellenére mégis vállalkozik a vakmerő cselekedetre, akkor győződjön meg először is arról, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésére a visszavonuláshoz, a meneküléshez, mennyire könnyen juthat ki a palotából (és kijuthat-e egyáltalán), a háremhölgyek lakosztálya hogy helyezkedik el, minden oldalról kerttel van-e körülvéve, és nem lehet-e átjutni egyik lakosztályból a másikba, valóban hanyagok-e az őrszemek, és távol van-e a király.

Ha a férfi már mindent tisztázott, alaposan átgondolt, és kész kockára tenni életét, az adott jelre, gondosan ügyelve a helyiségekre, az előre megbeszélt úton haladjon. Nem árt, ha nap mint nap a hárem környékén látható, az sem baj, ha összebarátkozik az őrökkel, és kedves, barátságos a háremben szolgálókkal (ezek ugyanis ismerik a tervet), és panaszkodhat nekik, hogy nem képes vágyainak célját elérni, és megpróbál megismerkedni a király kémeivel.
Megismerkedhet a hárembe bejáratos nővel, akit megbízhat a közvetítőnő szerepével. Ha viszont nem talál ilyen ismerőst, akkor megpróbál olyan helyen tartózkodni, ahol a kiszemelt háremhölgyet láthatja. Ha azon a helyen a király őrei tartózkodnak, akkor szolgálólánynak öltözve próbálja megközelíteni az illető hölgyet. Amikor a kiválasztott nő ránéz, külső jelekkel, mozdulatokkal kell észrevétetnie magát, és tudtára adni érzelmeit úgy, hogy kettős jelentésű tárgyakat mutat a nőnek. Ha ez szavakkal vagy jelekkel felel az álruhába öltözött férfinek, akkor a férfi megpróbál bejutni a hárembe. Ha viszont tudomására jut, hogy a kiszemelt háremhölgy pontosan hova igyekszik, akkor annak a helynek a közelében elrejtőzik, majd egy adott pillanatban az őrök közé vegyülve belép. Ágyneműbe rejtve is bejuthat. Vannak olyan szerencsések is, akik különböző varázslatok segítségével láthatatlanná válhatnak.
A különféle ünnepségek (pl. holdünnep) megkönnyítik a hárembe való bejutást, ugyanis ilyenkor mind a hárem őrei, mind a hárem felügyelői az ünnepségen tartózkodnak.

A férfiaknak általában a legkedvezőbb alkalom, hogy bejussanak a hárembe: amikor különböző holmikat hordanak ki onnan, vagy visznek be oda, amikor az ünnepségekre szánt italokat a palotába szállítják, mikor a szolgálattevők és felügyelők el vannak foglalva, de az is kiváló alkalom, amikor valamelyik királyi feleség egyik lakosztályból a másikba költözik, vagy a háremhölgyek kirándulnak, és végül, mikor a király zarándok- vagy fogadalmi úton, hosszabb ideig távol van.

Természetesen a háremhölgyek ismerik egymás titkait, és minthogy mindnyájan ugyanazt akarják, kölcsönösen támogatnak minden tervet. Egy fiatal férfi tehát az összes háremhölgyet a magáévá teheti, és mindaddig folytathatja az élvezetes játékot, míg el nem árulják, vagy a titok ki nem szivárog a palotából.

Vannak olyan országok, ahol nem őrzik szigorúan a király asszonyait, és igen sok fiatalembert juttathatnak be a palotába azok a nők, akik bejáratosak oda. Egyes országokban a király feleségei a hárem őreivel folytatnak viszonyt. Akad olyan ország is, ahol a király asszonyainak fiai szabadon járnak be a hárembe, és az anyjukon kívül minden nővel viszonyt folytatnak. Van, ahol a király feleségei a bráhmanokkal, ezek barátaival, szolgáival és rabszolgáival szerelmeskednek, vagy vakmerő világfiak megvesztegetik az őröket, és így jutnak be a hárembe, sőt akad olyan is, ahol bráhmanok a király tudtával, virágajándékozás ürügye alatt jutnak be a hárembe, hol a hölgyekkel egy függönyön keresztül beszélgetnek, és ily módon végtére célhoz érnek,
Ilyen tehát a háremhölgyek élete. És azt is megtudhatják, hogyan lehet mások feleségeihez közel férkőzni. Nem árt tehát, ha a férfiak ügyelnek feleségükre.
Egyesek úgy gondolják, hogy háremőrnek a testi vágyak nélküli emberek alkalmasak, viszont itt meg fennáll annak a veszélye, hogy ugyan maguk mentesek a vágytól, de anyagi érdekből, vagy félelemből bebocsáthatnak más férfiakat a hárembe.

A szerzo szerint, azok a legalkalmasabbak őröknek, akik egyaránt fel vannak vértezve a testi vágy, a félelem, a kapzsiság és a törvény befolyása ellen is.
A nők erkölcse veszélybe kerülhet akkor, ha a nő zabolátlan természetű, ha sokat jár társaságba, ha kicsapongó férj mellett él, idegen férfiakkal igen szabadon viselkedik, ha a férfi gyakran és hosszasan távol van, ha a férj maga rontja el felesége szerelmét és érzéseit, ha az asszony kicsapongó nőkkel érintkezik, és ha a férj féltékenykedik.
Az okos férfi, aki ismer minden módot mások feleségeinek elcsábítására, tudja mit kell tennie, hogy megakadályozza saját felesége félrelépését.
Folytatás másik menüpontban