X
     
 
 
     
 
 
 
 
1. A VÉNUSZ TEMPLOM TANÍTÁSAI
- Szexis Nő tanfolyam
- Orgazmus Tábor
- Szeretet masszázs tanfolyam
- Taoista szexmasszázs tanfolyam
2. CSAK NŐKNEK
- Bájitalok
- Sztriptíz kezdőknek
- A fallosz mitológiája
- Varázsigék
- Hüvelytorna
- Szerelem teszt
- Istennők üzenete
3. EROTIKA A MŰVÉSZETEKBEN
- Nyugaton
- Keleten
- Casanova Tarot
- Szerelem a klásszikus művészetekben
4. KÁMA-SZÚTRA
- I. rész
- II.rész
- III. rész
- Képek
5. AZ ILLATOS KERT
- 1. rész
- 2. rész
- 3-4-5. rész
- 6/I. rész
- 6/II. rész
- 7. rész
- 8. rész.
 
 
     
 
 
 

Vátszjájana
Káma-szútra I. részTartalom

I. rész: Általános kérdések
1. Hogyan lehet a három földi értékre (erény, vagyon és szerelem) szert tenni
2. Milyen tudományokat és művészeteket ajánlatos tanulmányozni
3. Élet a házban (lakásban); a polgár mindennapi élete, társai és szórakozásai stb.
4. Az istenek tiszteletére rendezett ünnepségek
5. Társasági összejövetelek, ahol mindkét nemből találkoznak az ismerősök
6. Ivással egybekötött összejövetelek
7. Kirándulások
8. Egyéb társas szórakozások
9. Milyen nők alkalmasak kapcsolatra

II. A szerelmi gyönyör
1. A nemi egyesülés osztályozása a méretek, a vágy vagy a szenvedély és az idő szerint
2. A szerelem különböző fajtái
3. Ölelés és csók
4. A csípés és karmolás
5. A harapás és egyéb szerelmi eljárások
6. Különböző fekvésmódok és egyesülések
7. Az ütés, ütögetés különböző módjai és az ezeket kísérő hangok
8. A férfi szerepét játszó nők
9. Szájközösülés
10. Mi a módja az egyesülés elkezdésének és befejezésének
11. Szerelmi civódások

III. A feleségszerzés
1. Feleségszerzés
2. Hogyan kell viselkedni, hogy a lány bizalmat érezzen a férfi iránt
3. Az udvarlás; Az érzések tudtul adása különböző módokon
4. Milyen jelekből lehet rájönni arra, hogy a leány belénk szeretett?
5. Mit kell a férfinak tennie, hogy a leányt elnyerje, és mit kell tennie a lánynak, hogy uralkodjon a férfi felett
6. Különböző házassági formák
7. A házasság formái
8. A feleség; Hogyan él egy erényes asszony

IV. A feleség
1. Hogyan kell viselkedni az erényes asszonynak a férj hosszabb távolléte alatt
2. Hogyan kell viselkednie a legelső feleségnek a többi feleséggel, és hogyan kell viselkednie a legújabb feleségnek a régibbi feleségekkel szemben
3. Az újra férjhez ment özvegy viselkedése
4. Annak az asszonynak magatartása, akit a férje elhagyott, azaz akit nem szeret
5. Hogyan viselkednek a királyi hárem asszonyai
6. Hogyan viselkedik a férj, ha egynél több felesége van
7. Más férfinek a felesége

V. A más felesége
1. Milyen tulajdonságok jellemzőek a férfiakra és nőkre
2. Mi az oka, hogy a nők ellenállnak a férfiak ostromának
3. A sikeres, hódító férfiak
4. Könnyen meghódítható, könnyen kapható nők
5. Mi a módja a nők megkörnyékezésének és meghódításának
6. A nő lelkiállapotának megismerése
7. A közvetítőnő (kerítőnő) kötelességei
8. Szerelem a más férfi felesége iránt
9. Hogyan kell megóvni a királyi hárem asszonyait és a feleséget

VI. A kéjhölgyek
1. A kéjnők, azaz nagyvilági életet élő nők; Miért fordulnak a kéjhölgyek a férfiakhoz, és hogyan tarthatja meg a kéjnő a megkívánt férfit, és milyen az a férfi, akihez a kéjnő csatlakozni szeretne
2. A kéjnő házasságszerű életközösségben él egy férfivel
3. A pénzszerzés különböző lehetőségei; Milyen jelek mutatják a szerető elhidegülését; A szeretőtől való megszabadulás módjai
4. Hogyan lehet megszabadulni az elhidegült férfitől
5. Felmelegített kapcsolat egy régi szeretővel
6. Milyen módokon lehet nyereségre szert tenni
7. A nyereségek és veszteségek; Kétségek; Különböző kéjhögyek
8. Kétségek
9. Vegyes kétségek lehetnek:
10. Kettős nyereség és veszteség

VII. Bizalmas tanítások
1. Bizalmas tanítások * A csábítás művészete * A szépítőszerek * Viselkedés a szívek elbűvölésére * Serkentő- és erősítőszerek
2. Serkentő- és ajzószerek * Tapasztalatok és utasítások * A vágykeltés eszközei
3. Különféle eljárások a linga (hímvessző) fejlesztésére
I. Általános kérdésekHogyan lehet a három földi értékre (erény, vagyon és szerelem) szert tenni

Az embernek, akinek élete igencsak rövid a világmindenséghez képest, és legfeljebb száz évre terjed, gyermekkorában tanulmányokat kell folytatnia, hogy ismereteket szerezzen. Fiatal, azaz ifjú és érett korban feladatául a vagyonszerzést kell tekintenie, és foglalkoznia illik a szerelemmel, idős korában viszont a törvényeknek megfelelően kell élnie. Tehát a három legfőbb életcélt az erényt, a vagyonszerzést és a szerelmet (Dharmát, Arthát és Kámát) különböző életkorokban kell gyakorolnia úgy, hogy ezek összhangban legyenek egymással, és soha ne kerüljenek ellentmondásba.

Egy szabályt azonban mindenképpen meg kell fontolni, és szem előtt kell tartani: amíg valaki igencsak fiatal, és nem ért még tanulmányai végére, addig próbáljon tiszta, önmegtartóztató életet élni.
Az erényt, erkölcsöt (Drahmát) a Szentírás magyarázza.
Artha nemcsak vagyonszerzést jelent, hanem a művészetek és tudományok elsajátítását is, valamint a megszerzett dolgok megóvását és gyarapítását.
A Káma a szerelem, valamint a megszerzett dolgok élvezete hallás, tapintás, látás, ízlés és szaglás, vagyis az öt érzékszerv segítségével. Kámának nevezik a gyönyör tudatossá válását is.

A Kámát maga a Természet is gyakorolja, benne van az egész Teremtésben, és sokan úgy gondolhatják, hogy nincs szükség könyvre a megtanulásához.
Pedig? igenis van.
A nemi élet olyan dolog, mely két résztvevőtől, a férfitól és a nőtől függ, s kívánatossá teszi, hogy a szerelemről szóló tankönyvek által tanított útmutatásokat együttlétükkor alkalmazzák.
A testnek éppúgy szüksége van a gyönyörre, mint a táplálkozásra, egészen jogos tehát az utána való vágyakozás.

Viszont az a helyes, ha az élvezeteket nem viszik túlzásba, mérsékletre és meggondolásra van szükség, és tartózkodni kell az olyan cselekedetektől, amely hogy a szerelmet megszerezze az erény és vagyon rovására vezetne. Mindenképpen bizonyos erőfeszítéseket kell tenni és megfelelő eszközöket alkalmazni ennek az elérésére, mert az olyan ember, aki nem cselekszik semmit, nem küzd meg semmiért, hanem várja, hogy a "sült galamb a szájába repüljön", sohasem lesz boldog.

Milyen tudományokat és művészeteket ajánlatos tanulmányozni

Az embereknek tanulmányoznia kell a Káma-Szútrát, úgyszintén azokat a művészeteket és tudományokat, amelyek kapcsolatban állnak vele, egyidejűleg a erkölcsre és a vagyonszerzésre vonatkozókat is. Ajánlatos a fiatal leányoknak is megtanulni a Káma-Szútrát, a vele járó művészeteket és tudományokat, még azelőtt, mielőtt férjhez mennének. Ezt a tanulmányt férjük hozzájárulásával asszonykorukban sem árt folytatniuk.

Persze vannak olyan országok, ahol a nőknek minden tudománnyal való foglalkozás tiltott dolog, épp ezért nem szabad tanulmányozniuk a Káma-Szútrát sem.
De az író véleménye az, hogy ez az ellenvetés nem teljesen igaz, mivel a nők máris ismerik a Káma-Szútra gyakorlati részét. A tudósok is azt vallják, hogy e tankönyvben foglaltakra nem érdemes a nőket oktatni, mert úgysem értik meg a tankönyvek tanítását, de a gyakorlatot elsajátíthatják a gyakorlat viszont a tankönyvre épít.

Bőven akad példa arra, hogy némely tudomány gyakorlati része mindenki előtt ismeretes, de csak néhányan ismerik a törvényeket és szabályokat, amelyeken alapul. Például a lovászok és az elefántvezetők betaníthatják az állatokat, anélkül, hogy sejtelmük volna az idomítás tudományáról, pusztán gyakorlati módon, vagy hogy a legtávolesőbb vidékek lakói is engedelmeskednek az ország törvényeinek, megszokásból, és mert királyt tudnak maguk fölött, semmi más okból. És ismeretes az is, hogy bizonyos nők, például az uralkodók és miniszterek leányai, valamint a nyilvános nők, szerfelett jártasak és jól ismerik a szerelem tankönyveit.

Jó, ha minden nő megtanulja azt, ami a tankönyvben van, vagy legalábbis annak egy részét, és bizalmas barátnőjének vezetése mellett a gyakorlatot is elsajátítja. Egyedül kell tanulnia viszont azt a hatvannégy művészetet, amelyek ehhez a témakörhöz tartoznak. Oktatója lehet: férjnél lévő tejtestvére (dajkájának leánya), aki vele együtt nevelkedett, vagy egy bizalomra érdemes barátnő, de oktathatja anyai nagynénje, vagy egy öreg szolgálónő, vagy egy olyan asszony, aki azelőtt a családjuknál lakott, vagy saját nővére, akihez mindenkor bizalommal fordulhat. Természetesen ezek az oktatók csak akkor felelnek meg, ha már férjnél vannak.

A Káma-Szútrával, vagyis a szerelem művészetével összhangban szükség van a következő művészetek tanulmányozására
1. Ének.
2. Hangszereken való játék.
3. Tánc.
4. Az ének, a hangszeren való játék és a tánc egyidejű társítása.
Tanulmányozni kell
5. Az írást és rajzolást.
6. A tetoválást.
7. Az istenképek öltöztetését és díszítését falevelekkel és virágokkal.
8. Virágokból való ágyak s fekvőhelyek elrendezését vagy a virágok festői elszórását a földön.
9. A fogak, köntösök, haj, körmök és a test festését és színezését.
10. Színes üvegek elhelyezését a padlón.
11. Ágyak készítését és szőnyegek, vánkosok elrendezését.
12. A vízzel töltött üvegeken való zenélést.
13. A víz felfogását és gyűjtését a vízvezetékekben, ciszternákban és víztartókban.
14. A festést, elrendezést és díszítést.
15. Rózsafüzérek, nyakláncok, virág-girlandok (virágfüzér) és koszorúk készítését.
16. A turbán megkötését, kócsagforgók és virágcsokrok formálását és felillesztését.
17. Színi jelenetek előadását. Színművészeti gyakorlatokat.
18. Füldíszek összeállítását.
19. Illatszerek készítését.
20. Ékszerek és díszek ügyes elrendezését és a ruhák cicomázását.
21. A varázslatot és ráolvasást.
22. A kézügyességet.
23. A konyhaművészetet.
24. Édes és savanykás italoknak, befőtteknek és szeszkivonatoknak megfelelő illattal és színezéssel való elkészítését.
25. Ruha szabást és varrást.
26. Papagájok, virágok, forgók, szalagok, csokrok, labdák, szalagkötések készítését vászonból vagy fonalból.
27. Talányok, betűrejtvények, mondatokba rejtet szavak, szójátékok és találós kérdések megoldását.
28. Olyan játékot, mely versek ismétlésében áll: midőn egyik befejezte, a másiknak azonnal rá kell kezdenie, de úgy, hogy egy más verset mond, melynek első betűje ugyanaz kell hogy legyen, mint az előző vers utolsó betűje; aki elhibázza ezt, az veszített, és zálogot kell adnia, vagy elveszti betétjét.
29. Az arcjáték és utánzás művészetét.
30. Az olvasást, beleértve a szöveg éneklését és helyes hangsúlyozását.
31. Nehezen kiejthető mondatok gyakorlását. Ez különösen a nők és gyermekek szórakozására szolgál. Feladnak egy nehéz mondatot, amit sebesen ismételni kell, úgyhogy a szavak gyakran felcserélődnek vagy rosszul ejtetnek ki. (Nyelvtörők)
32. Kard- és botvívást, nyíllal s íjjal való gyakorlatokat.
33. Következtetések levonásának, az érvelésnek és következtetésnek művészetét.
34. Az asztalosmesterséget.
35. Az építészetet.
36. Az arany és ezüst pénzérmék, ékszerek és drágakövek ismeretét.
37. A vegytant és ásványtant.
38. Az ékszerek, drágakövek és gyöngyök színének ismeretét.
39. A bányák ismeretét.
40. A kertészetet; a fák és növények ápolását, koruk megállapítását és betegségeik gyógyítását.
41. Kakas-, fürj- és kosviadalok vezetését.
42. Papagájok és szajkók beszédre tanítását.
43. Illatos kenőcsöknek a testen való alkalmazását, a haj bedörzsölését illatszerekkel és hajfonást.
44. A titkos írásmódok ismeretét és a különbőz írásformákat.
45. A szavak kiforgatását beszéd közben. Ez többféleképpen történhet. Némelyek megváltoztatják szavak kezdetét és végét; mások oda nem való betűket illesztenek minden szótag közé stb.
46. Nyelvek és vidéki tájszólások ismeretét.
47. Virágkocsik díszítését.
48. Titokzatos ábrák rajzolását, igézetek és bűbájoskodások végzését, gonosz hatás ellen védő karperecek kötözését.
49. Elmegyakorlatokat, mint pl. olyan versek ki egészítése, melyeknek csak egy részét ismerjük, vagy egy-két-három sor pótlása, miután a többi sort találomra különböző versekből ragadtuk ki, úgyhogy az egész összefüggő értelmet nyerjen; vagy rendbe szedni, visszaállítani egy vers szavait, amelyeket rendetlenül összevissza írtak le, elválasztva a hangzókat vagy kihagyva belőlük; vagy versbe szedni, prózába foglalni a jelekkel vagy jelképekkel kifejezett mondásokat; és még sok hasonló.
50. Versek költését.
51. A szótárak és szógyűjtemények ismeretét.
52. A személyek külső megjelenésének elváltoztatását vagy álcázását.
53. A dolgok külső megjelenésének elváltoztatását, pl. elhitetni a gyapjúról, hogy selyem; közönséges és durva tárgyakról, hogy ritka és finom dolgok.
54. A különböző játékokat.
55. Azt a művészetet, mely a mások tulajdonának számunkra való megszerzésében áll a szerencsejáték, azaz kockajáték segítségével.
56. Fiatalos szórakozásokban való jártasságot.
57. A társaságbeli szokások ismeretét, az üdvözlések és bókok művészetét.
58. A háború és a hadviselés tudományának ismeretét stb.
59. A tornázást.
60. Valamely ember jellemének kiolvasását arcvonásaiból.
61. Versek hangsúlyozásának és előadásának művészetét.
62. Számtani szórakozásokat.
63. Művirágokkal való díszítést.
64. Szoboralakok és képmások készítését agyagból.
Azt a nyilvános nőt, akinek jó természete van, és vonzó egyéniségéhez még szépség is járul, valamint jártas az előbb felsorolt művészetekben, ganikának nevezik, amely előkelő, magasan képzett kéjnőt jelent. Az ilyen kéjnő férfitársaságban díszhelyen ülhet. Megbecsüli a király, az irodalmi műveltséggel rendelkezők, mindenki a kegyeit keresi, általános elismerés veszi körül. Ugyanez a helyzet egy királyleány vagy egy miniszter leányával is, ha a felsorolt ismereteket elsajátította. Ekkor biztosítja magának férje kitüntető ragaszkodását, minden más nőt megelőzve, még akkor is, ha ezer felesége volna rajta kívül. Ha elválik a férjétől, és osztályrésze szegénység lesz, akkor is könnyű szerrel élhet még idegen országban is, mivel számtalan művészetben jártas. Már az ismeretek maguk is nagy vonzerőt kölcsönöznek a nőnek, ha gyakorlásuk nem is lehetséges, csak megadott körülmények között. A férfi pedig, aki szintén ismeri e művészeteket, kellemes társalkodó partnere lesz a nőnek, és igen rövid idő alatt meghódítja a nők szívét, még rövid ismeretség után is.

Élet a házban (lakásban); a polgár mindennapi élete, társai és szórakozásai stb.

A tanult, művelt férfi, aki emellett még vagyonos is amely vagyont adományok, hódítás, kereskedelem, letét útján szerezte vagy örökölte (ez a négy vagyonszerzési lehetőség van a négy osztálynak megfelelően: papok, harcosok, kereskedők, szolgák) , lakást rendez be magának, és normális polgári életet él. Háza állhat a városban vagy faluban, és szomszédai jóravaló emberek. Otthona mellett, amelyet kert vesz körül, lehet folyó, tó, patak, és több helyiségből állhat. A belső lakosztályok a nőké. A külső lakosztály levegőjét illatosítják, benne szépen elrendezett hófehér takaróval borított ágy áll, virágfüzérekkel díszítve, felette mennyezet. Az ágyon két párna van, egy a fejnél, egy a lábnál. Ezen kívül még egy fekhely található a helyiségben, amelynek fejénél illatos éji kenőcsökkel, virágokkal, és egyéb kellemes illatot árasztó anyagokkal, szájillatosító kivonatokkal és citromhéjakkal megrakott asztalka található. A felsoroltakon kívül van még a helyiségben egy kis rajzállvány, egy pár könyv, és a falon elefántagyarra akasztva egy lant. Található itt még a padlón egy kör alakú ülés, egy játékokat tartalmazó doboz, egy kockázásra alkalmas asztal. A következő helyiségben vannak a madarak kalitkái, egy másik szoba pedig fonásra, fafaragásra és más hasonló időtöltésre szolgál. A kertben árnyas helyen párnázott hinta van felállítva; azonkívül virágzó futónövények, és egy pad, ahol pihenni lehet.

A polgár (grihasztha), miután reggel fölkelt, és elvégezte halaszthatatlan dolgait, megmossa fogát, mindennap megfürdik, másnaponként olajjal keni be testét, harmadnapnaponként valami habzószerrel dörzsöli be tagjait, minden negyedik napon megborotváltatja fejét és minden ötödik vagy tizedik napon szőrteleníti testének többi részét is. Gondoskodik hónalja s egyéb testrészei izzadságának eltüntetéséről is. Ezek után szemrevételezi magát a tükörben.
Naponta háromszor étkezik, reggel, délután és este, ahogy azt Csárájana előírja. Reggeli után a papagájokat és másfajta madarakat beszédre oktatja, ezután jön a kakas-, fürj- és kosviadal. Időt szakít a vándor tánc-társalkodó tanárra, valamint egyéb szórakozásra, mint pl. egy jó ebédért a társaságot mulattató, jólelkű kissé együgyű papra. E foglalatosságokat követi a déli pihenő. A déli pihenő után, elegánsan felöltözve, kicsinosítva, a délutánt barátaival tölti, mely összejövetel rendszerint énekléssel végződik. Amikor eljön az este, egy barátjával az előre feldíszített és illatosított szobában várakozik barátnőjére (akivel viszonyt folytat). De várakozás helyett közvetítőnőt is küldhet, vagy saját maga tesz a nőnél látogatást. Amikor a nővel találkozik, barátjával együtt szívélyesen üdvözlik, és vidám társalgással szórakoztatják. Ezzel vége a napnak.

Az istenek tiszteletére rendezett ünnepségek

Az ünnepnapon nagyobb társaság gyűlik össze a beszéd, az ékesszólás és a művészetek istennőjének, Szaraszvatínak templomában. Ilyenkor meghallgatják a városba érkezett énekeseket és művészeket, másnap pedig a jutalmak kiosztására kerül a sor. Ha a színészek szereplése tetszést aratott, azaz megnyerte a gyülekezet tetszését, maradásra bírják őket. A templomban összegyűlt társaság egyhangúlag dönt mindenben, minden időben. Kötelességüknek tartják, hogy a városba érkezett idegeneket megvendégeljék. Természetesen e szabályok minden ünnepségre vonatkoznak.

Társasági összejövetelek, ahol mindkét nemből találkoznak az ismerősök

Az összejöveteleken a társaság tagjai egyenlő korú, képességű, hajlamú és nevelésű férfiak, akiknek az ízlése és kedvtelései is hasonlóak, valamelyikük házában találkoznak, ahol kéjnők (vésják) is jelen vannak, hogy az időt kellemes csevegéssel töltsék. Szórakozásuk főleg az, hogy kiegészítik a verseket, melyeket mások csak félig szerkesztettek meg, valamint az, hogy a különböző művészetekben megmutassák tudásukat. A hasonló ízlésű szép nők akikben vonzerő és báj is van rabul ejthetik a férfiszíveket. A ganikákat igen nagy tisztelet övezi ezeken az összejöveteleken.

Ivással egybekötött összejövetelek

Az ivással összekötött összejövetelek alkalmával vagy a férfiak mennek a nők házába, vagy a nők a férfiak házába, azért, hogy igyanak. Ilyenkor különféle italokat szolgálnak fel, mint például a madhu (méhsör), a mairéja (fűszeres, borsos szeszesitalpárlat), a szurá (rum) és az ászava (likőr), miknek édes, kesernyés vagy savanykás íze van; valamint más italokat is, amelyeket különböző fák héjából, gyümölcsökből és vadnövények leveleiből készülnek.

Kirándulások

Reggel, miután a férfiak felöltöztek, kéjnők társaságában lóháton kirándulnak a kertekbe. Szolgáik követik őket. Itt kellemes szórakozásokkal töltik az időt, mint például fürj-, kakas- és kosviadalok. Minden alkalommal virágcsokorral térnek haza.
Melegben, nyáron, az egész társaság fürödni megy egy olyan vízhez, amelyet előzőleg minden kellemetlen vagy veszélyes állattól megtisztítottak, és minden oldalról kiköveztek.

Egyéb társas szórakozások

Társas szórakozások még: Éjszakánként kockázni. Holdas éjszakán sétálni. Tavaszi ünnepségeket rendezni. Mangóvirágokat és gyümölcsöket szedni. Lótuszrostokat enni. Pörkölt magokat rágni. Tavasszal kirándulásokat rendezni az erdőbe. Játszani és testgyakorlatokat folytatni a vízben. Egymást virágokkal díszíteni. A kadamba fa virágaival vívni és csatázni egymás ellen; és még számtalan egyéb szórakozás is van, amelyeket minden országban ismernek, de előfordulhat, hogy csak némely vidék jellegzetessége. Ezek a szórakozások és mulatságok állandóan szerepelnek a polgári társaságban.
A píthamarda olyan ember, akinek nincs vagyona, egyedül áll a világon, és minden vagyona a hátán hordott összecsukható szék (a mallika), néhány tégely habzó kenőcs és egy vörös köpeny. Vagyontalansága ellenére jó hírű vidékről való, és ügyes minden művészetben, ami miatt szívesen fogadják oktatónak akár a társaságokban, akár a kéjnők házában.

Az az ember, aki felélte vagyonát (a vita) ahhoz a polgárhoz hasonlít, akihez feleségével együtt csatlakozik. Megbecsülik mind a polgári társaságban, mind a nyilvános nőknél, ez utóbbiak támogatása jelenti számára megélhetésének fő forrását.
Szívesen látják társaságokban a csupán néhány művészetben jártas, de jó mulattató vidúsakát (nevetést fakasztó). Ők azok, akik elsimítják a civódásokat is a felek között.

Az a polgár, aki házat tart fenn, akit tisztelnek, és a saját osztályán belül jó viszonyban van ismerőseivel (ha azok érdemesek arra, hogy érintkezzék velük), és látogatásai örömet okoznak barátainak; szíves szolgálatokat tesz barátainak, akiket ezzel arra ösztönöz, hogy ők is lekötelezzenek másokat.
E tárgyra vonatkoznak a következő igazságok: "Az, aki társaságban mindenről tud beszélgetni, s eközben választékosan beszél, rendkívül tisztelik. A bölcs ember nem csatlakozik olyan társasághoz, amelyet mindenki megvet, nincsenek szabályai, és amelynek célja mások megrontása. De az okos ember, aki oly társasághoz tartozik, amely mindenkinek tetszik, és amelynek egyetlen célja az élvezet, a világ legnagyobb tiszteletét vívja ki."

Milyen nők alkalmasak kapcsolatra

A hindu felfogás szerint a társadalom négy alapvető osztályra tagolódik [a papok, a harcosok, a nemesek és a köznép (iparosok, kereskedők, gazdálkodók és szolgák)]. Ha a négy osztályhoz tartozó emberek a Kámát a törvényeknek megfelelően, házasságban, saját osztályukhoz tartozó szüzekkel gyakorolják, törvényes utódot hozhatnak létre, hírnevük sem szenved csorbát. A világban ez a szokás uralkodik. De tiltott a Káma minden olyan hölggyel, akiknek már volt másokkal viszonyuk, még akkor is, ha ugyanazon osztályba tartoznak.
Megengedett viszont a Káma gyakorlása alacsonyabb osztálybeli nőkkel, a kasztjukból kitaszítottakkal, és a kéjnőkkel, mivel ennek egyetlen célja csupán az élvezet.
A nemi élvezetre tehát a lányok, és a nyilvános nők (nájikák) alkalmasak, valamint azon nők, akikhez valamilyen különleges okból fordul a férfi még akkor is, ha másnak a felesége. Ezt a különleges okot a férfi többféleképpen magyarázza meg, mint például:

1. Ennek a nőnek már sok kapcsolata volt, ezért nyilvános nőnek tekinthetem, még ha egy magasabb kaszthoz tartozik is, tehát nem sértem meg a törvényt.
2. Ezt a nőt már mások is élvezték előttem, tehát nincs akadálya annak, hogy én is belépjek a sorba.
3. E nő férje igencsak befolyásos ember, és a nő uralkodik fölötte. A férj viszont barátja az én ellenségemnek. Ha viszonyt kezdek a nővel, a nő rábeszéli majd az urát, hogy szakítson ellenségemmel.
4. Ha viszonyom lesz ezzel a nővel, a nő ráveszi majd a férjét, aki jelen pillanatban ellenszenvesnek tart, hogy megkedveljen engem.
5. Ha viszonyunk lesz ezzel a nővel, elteszem láb alól a férjét, enyém lesz mérhetetlen gazdagsága, amely után annyira vágyom.
6. Ezzel a nővel kialakítandó kapcsolat számomra veszélytelen, viszont vagyonhoz juttat. Erre pedig igencsak szükségem van, hiszen alig van miből megélnem. Lehetőségem nyílik tehát vagyonát megszereznem, minden különösebb erőfeszítés nélkül.
7. Ez a nő esztelenül belém szeretett, és rendkívüli módon kíván engem, de ismeri gyenge pontjaimat is. Ha nem kezdek vele viszonyt, biztosan elmondaná mindenkinek hibáimat, hogy tönkre tegyen. De még az is elképzelhető, hogy valamilyen hazugságot találna ki, amelyből nehéz lenne tisztáznom magam. De még a férjét is ellenem ingerelheti, aki igencsak hatalmas ember, és teljesen a felesége uralkodik fölötte. Rábeszélheti arra is, hogy az ellenségemnek fogja pártját, de ezt megteheti ez a nő is.
8. Ennek a nőnek férje viszonyt folytatott asszonyaimmal, most hát megbosszulom, és elcsábítom én is az ő feleségeit.
9. A király rám parancsolt, hogy végezzek egy ellenségével. Ez az ember ennél a nőnél bújt meg. Most a nő segítségével megölhetném a király ellenségét.
10. Ez a nő igen nagy hatással van arra a lányra, akit szeretek. Segítségével közelébe kerülhetnék.
11. Ennek a nőnek lehetősége van arra, hogy megszerezzen nekem egy lányt, aki gazdag és szép, de akinek közelébe sem kerülhetek, mivel más férfi van az életében.
12. E nő férjének barátja nekem ellenségem. Féltékennyé teszem a férjet, felhívom a figyelmét arra, hogy az asszonynak és az ellenségemnek valami közük van egymáshoz. Ezzel biztos, hogy ellenségekké válnak.

A fent felsoroltak és a hozzájuk hasonló okokból lehet más feleségéhez fordulni, ez megengedett dolog, de mindenképpen csak különleges okok esetén, nem pedig pusztán testi vágy kielégítésére.
A nemi élvezetre alkalmas nőkhöz (nájikákhoz) tartozik még az olyan nő, aki egy miniszternek kitartottja, de az az özvegy is, aki más férfiakat is figyelmében részesít azon kívül, akit rendszeresen látogat. Ide tartoznak még a nyilvános nők lányai, és a szűz szolgálólányok. A szerzo a nájikák közül csak a leányt, a nyilvános nőt és az oly nőt, akihez különleges céllal fordul a férfi, ismeri el.

Vannak viszont olyan nők is, akiktől tartózkodni kell, akikkel nem ajánlatos nemi kapcsolatot teremteni. Távol kell tartania a férfinek magát: a leprásoktól; az elmebetegektől; a kasztjából kitaszítottaktól; olyanoktól, akik a rájuk bízott titkokat képtelenek megőrizni és elmondják másoknak; azoktól a nőktől, akik nyilvánosan kifejezik vágyukat a nemi közösülésre; a túlságosan fehér bőrű nőktől; a túlságosan sötét bőrű nőktől; a nem kellőképpen tisztálkodó nőktől. De tilos viszonyt folytatni közeli rokonnal, vagy akivel baráti viszonyban állnak; vezeklő életmódot folytatókkal, és végül, tanult bráhmannal (az olyan nő, aki a természet megszemélyesített erőit imádja és a lélekvándorlást tanítja) vagy a király feleségével.

Általában szabadon élvezhetők az olyan nők, akiknek már öt férfivel volt viszonyuk. Persze ez alól is kivételnek számítanak a rokonok, a tanult bráhmanok és a király feleségei.

Barátok lehetnek azok, akikkel gyermekkorban együtt játszottak, lekötelezettek, hasonló ízlésű és hajlamú egyének, volt iskolatársak, olyanok, akik ismeri titkainkat és hibáinkat, s akinek mi is ismerjük titkait és hibáit, dajkánk fia, azaz tejtestvérünk, valamint családunk régi barátainak fia.
Az igazi barátok azok, akik mindig igazat mondanak, és ez nem változik meg az idő múlásával sem, aki megingathatatlan, aki együtt ért terveinkkel, ne legyen irigy, ne tudják mások befolyásolni azaz eltántorítani, és a rábízott titkainkat megőrzi.

Csárájana szerint a polgár legyen jó viszonyban a mosodásokkal, a borbélyokkal, a tehénőrzőkkel, a virágárusokkal, a gyógy- és illatszerkereskedőkkel, a bétellevélárusokkal, a kocsmárosokkal, a kolduló szerzetesekkel, a píthamardákkal, vitákkal és vidusakákkal, valamint ezek feleségeivel is.
A bizalmas küldönc találékony és okos ember, aki fölismeri mások szándékát, valamint minden tettében meg tudja választani az alkalmas időt és helyet, nem félénk, talpraesett, őszinte, megbízható, és mindent gyorsan megold.
II. A szerelmi gyönyörA nemi egyesülés osztályozása a méretek, a vágy vagy a szenvedély és az idő szerint;

A férfit lingájának (hímvessző) nagysága szerint három osztályba sorolják, ezek: a nyúlférfi, a bikaférfi és a csődörférfi.
A nő, jónijának (hüvely) mérete szerint, szintén háromféle lehet: őztehén, kanca vagy nőstényelefánt.

Ezek alapján tehát három egyenlő egyesülés van az egyenlő méretű személyek közt (nyúl-őztehén, bika-kanca, csődör-elefánt), és hatféle egyesülés egyenlőtlen, eltérő méretűek közt (nyúl-kanca, nyúl-elefánt, bika-őztehén, bika-elefánt, csődör-őztehén, csődör-kanca).
Az egyenlőtlen közösülést, amikor a férfi méretei nagyobbak mint a nőé, magas egyesülésnek nevezik. Ha a férfi méretei jóval nagyobbak mint a nőé, nagyon magas egyesülésnek hívják.
Ha viszont a nő méretei nagyobbak a férfinél, alacsony egyesülésről van szó, ha jóval nagyobbak, akkor nagyon alacsony egyesülés jön létre.
A felsoroltak szerint tehát a csődör és a kanca, a bika és az őztehén a magas egyesülést, míg a csődör és az őztehén a nagyon magas egyesülést jelentik, míg az elefánt és a bika, a kanca és a nyúl az alacsony egyesülés, az elefánt és a nyúl egyesülése a nagyon alacsony egyesülés.
A méretek szerint tehát az egyesülésnek kilenc fajtája van. A legjobbak az egyenlők; a legeltérőbbek a legrosszabbak, azaz a nagyon magasak és a nagyon alacsonyak; a többi közepes minőségű, de ezek közül is a magasak jobbak az alacsonyaknál, ugyanis a magas egyesülésben a férfi könnyen kielégítheti vágyát, és nem okoz a nőnek fájdalmat, de az alacsonyban nehezen jut el a kielégülésig.

A szenvedély erőssége, vagyis a testi vágy lehet mindkét nemnél kicsi, közepes és erős, és természetesen mindkét félnél más és más lehet.
Akkor kicsi a férfi szenvedélye, ha nem különösebben vágyik a nemi egyesülésre, és nehezen viseli a nő forró szorítását.
Közepesen szenvedélyes az a férfi, aki hevesebb vérmérséklettel rendelkeznek, erősen szenvedélyes pedig az, aki erősen eltelik vággyal. A nők szenvedélye ugyanilyen.

Az utolsó megkülönböztetés a nemi egyesülésben pedig az a szükséges időtartam, ami alatt eléri a kielégülést mind a férfi, mind a nő. Van, akinek kevés időre van szüksége, hogy a közösülést befejezzék, van akik mérsékelt időt igényelnek és vannak olyanok is, akiknél az egyesülés hosszú időt kíván. Ezek szintén többféle egyesülési változatot jelenthetnek.
A kielégülés más a nőknél és a férfiaknál. A férfiak a magömlés (ejakuláció) által élveznek el, azaz ezután érzik a kielégülést, és a közösülés magától megszűnik, míg a nőknél a férfi folytonos tevékenysége párosulva a szerelmi érzelmekből fakadó gyönyörrel okozza a kéjt.

A nő jobban szereti ha a férfi hosszabb ideig folytatja az aktust, mintha nagyon gyorsan befejezi, ugyanis ez esetben a nő kielégületlen maradhat. Sok nő vágyának, szenvedélyének lecsillapodásához hosszú időre van szükség, ezalatt nagyfokú gyönyört érez, ezért szívesen nyújtja el a folyamatot. De sok esetben a közösülés elején a nő szenvedélye közepes, és alig állja ki szeretőjének erőteljes lökéseit; de szenvedélye fokozatosan erősödik, míg végül már szinte nem tud magáról, és ekkor érzi a vágyat a közösülést befejezésére.
A nő a közösüléskor folyamatosan a gyönyör állapotában van, és a kéjérzet közösülés közben fokozódik, a férfi csak a közösülés végén érez gyönyört. A gyönyör bekövetkezése nélkül nem jön létre fogamzás.
A szerző szerint a két nemnél különböző a gyönyör tudata, és a működés módja is, mivel a férfi tevékeny, a nő pedig a tétlenül tűrő, ami a hím s a nőstény természetében gyökerezik. A működés módjainak különbözőségéből ered a gyönyör tudatának különbözősége is, mivel a férfi azt mondja: "Ez a nő az enyém", a nő viszont úgy gondolkozik: "Ezé a férfié vagyok." Hogy különbség van a közösen véghezvitt tevékenységben, a gyönyör közt, az a különböző személyiségekből ered.

A közösülés számtalan fajtája abból adódik, hogy különbözőek a méretek, különböző a szenvedély erőssége és a vágy beteljesedéséhez vezető időtartam. Ebből következik, hogy a nemi egyesülés minden különleges módjában a férfiaknak oly eszközöket és módokat kell alkalmazniuk, amelyet az adott esetben jónak lát.
Az első nemi egyesüléskor a férfi szenvedélye erős, és az idő, melyre szüksége van a kielégüléshez, rövid. Ha aznap megismétli a közösülést, akkor csökken a férfi szenvedélye, és nő az élvezet időtartama. Nőnél gyenge az első közösülésnél a szenvedély, és hosszú időt igényel, de a következő ismétlésekkor fokozódik a szenvedélye, a kielégüléshez vezető időtartam pedig rövidebb lesz.

A szerelem különböző fajtái

Az emberi dolgokat ismerő férfiak szerint a szerelemnek négy fajtája van. Állandó megszokásból, képzeletből, hitből keletkezett szerelem, és a külső dolgok érzékléséből létrejött szerelem.
Egy cselekvés állandó és folytonos gyakorlásából eredő ragaszkodást, szerelmet nevezzük állandó megszokásból keletkezett szerelemnek. Ilyen a nemi közösülés megszokásából keletkezett szerelem, de ugyanilyen az ital és a szerencsejáték szenvedélye is.
A képzeletből támadt szenvedély kizárólag a gondolatokból ered. Ilyen például a szenvedély, amit némely férfi, nő és a kasztráltak éreznek a szájközösülés iránt.
A hitből és tapasztalásból létrejött szerelem két szerelmes kölcsönös ragaszkodása, mivel mindkét fél a másikban látja kiegészítő felét.
A külső dolgok érzékelése folytán általa okozott élvezet felülmúlja azt az élvezetet, amelyet a szenvedély többi fajtája kelt, és csak a külső érzékelésen át jöhet létre.Ölelés és csók

A szerelem művészetét tárgyaló tankönyvnek (a Káma-Sásztrának) azt a részét, amely a nemi egyesülést tárgyalja, "Hatvannégy"-nek is hívják, mivel néhány régi szerző azt állítja, hogy ez a rész a tankönyvben hatvannégy fejezetből áll. De akadnak, akik azt állítják, hogy e rész nyolc szakaszt tárgyal, úgymint az ölelést, a csókot, a karmolást és a csípést, a harapást, a különféle fekvésmódokat, a különböző hangokat, a férfi szerepét játszó nőt és a szájközösülést. E nyolc szakasz mindegyike ismét nyolc szakaszra oszlik, ennek szorzata pedig szintén hatvannégy, és innen kapta a nevét. A "Hatvannégy" első szakasza tehát az ölelés.

Az ölelés a két nemet egyesítő, kölcsönös vágy jele, amely lehet érintkező, érintő, dörzsölő és szorító ölelés.
Érintkező ölelés az, amikor egy férfi valamilyen ürüggyel a nő mellett megy el, és felső testével mintegy "véletlenül" hozzáér.
Érintő ölelésnek nevezik azt, mikor egy nő lehajol, mintha föl szeretne venni valamit, és keblével megérinti az előtte lévő férfit.
Ez a kétfajta ölelés olyanok között fordul elő, akik még nem ismerik egymást, vagy még nem beszélnek egymással.
Ha két szerelmes sétálgatás közben egymáshoz dörzsöli testét, ez a dörzsölő ölelés.
Szintén sétálgatás közben következhet be a szorító ölelés, amikor az egyik fél a másik testét erősen valami falhoz vagy oszlophoz szorítja.
E két utóbbi ölelési módot azok alkalmazzák, akik tisztában vannak egymás szándékaival.

Szeretkezéskor szintén négyféle ölelés szerepelhet, mégpedig:
A "kígyófonódás", mikor a nő ráfonódik a férfira, mint a kígyó a fára, megöleli a férfit, és szenvedélyesen néz rá, a férfi fejét maga felé vonva halk sziszegő hangot hallat.
A "fárakúszás"-nál a nő egyik lábát a férfi egyik lábára, a másikat pedig a férfi combja köré helyezi, karjaival átöleli a férfi derekát, és a vállát, közben galambturbékoláshoz hasonló hangot hallat.
Ez a két ölelési mód akkor jöhet létre, ha a férfi áll.
A "a szezám- és a rizsszemek keveredése"-kor a szerelmesek ágyban fekve szorosan összeölelkeznek, egymást átfonják karjukkal s lábukkal.
A "tej és víz vegyüléséről" akkor van szó, ha a két nem között heves szenvedély lángol föl, és nem törődnek azzal, hogy az öleléssel fájdalmat okoznak-e a másiknak, és olyan erővel ölelkeznek, mintha be akarnának olvadni a másik testébe. Ez az ölelésmód létrejöhet akkor, ha a férfi ölében ül a nő, vagy előtte áll, vagy ágyban fekszenek.
E két utóbbi ölelést nemi egyesülés idején alkalmazzák.

Megemlítenek még négy ölelésmódot, amelyek a test egyes tagjaival történik.
Ezek:
a combok ölelése, mikor a másik fél egyik vagy mindkét combját saját combja közé szorítja,
az ágyék ölelésekor a férfi saját ágyékát a nő ágyékához szorítva ránehezedik, csipkedi, harapja, üti vagy csókolja,
a keblek ölelése esetén a férfi a mellét a nő kebléhez szorítja,
a homlok ölelésének azt nevezik, amikor az egyik szerelmes a száját, homlokát a másik szájára, homlokára teszi.
Vannak a nemi gyönyör pillanataiban alkalmazandó ölelések, amelyek a szerelmi szenvedély fokozására szolgálnak. Nincs megállapított sorrendje vagy időpontja az ölelésnek, csóknak és a csípésnek, ezeket rendszerint a nemi egyesülés előtt alkalmazzák, míg az egyesülést ütések és különböző hangok kísérhetik.
A szerző véleménye szerint minden az adott pillanatban jó, mivel a szerelem nem törődik sem a sorrenddel, sem az idővel.
Az első közösülés alkalmával nem szabad túlzásba vinni sem a csókot, sem az előbb felsorolt dolgokat, de túl soká folytatni és váltogatni sem szabad őket.
Az ismételt szeretkezésekkor viszont nem kell mérséklettel élni, sőt, hosszasan lehet alkalmazni minden fogást a vágy gerjesztésére, akár egyszerre mindet.
A csók a testen bárhova adható (homlok, szem, arcok, nyak, keblek, ajkak, combok köze, karok, köldök stb.)

Fiatal lányoknál a csók lehet egyszerű, reszkető és érintkező.
Egyszerű csókról van szó, ha a leány szájával csupán megérinti szerelmese száját.
Reszkető csóknál már kissé bátrabb a fiatal lány, csók közben alsó ajkát mozgatja, a felsőt nem.
Érintkező a csók, amikor a leány szemét lehunyva szerelmesének ajkát nyelvével érinti, és a férfi kezébe teszi kezét.

Felsorolnak még másféle csókokat is, úgymint:
egyenes csók, amikor a szeretők ajkai egyenesen és közvetlenül érintkeznek,
hajló csók, amikor a szerelmesek egymás felé hajtják fejüket, és így csókolják meg egymást,
elforduló csókról akkor beszélnek, amikor a szeretők egyike elfordítja a másik arcát és kezével megfogja a fejét és állát, és ekkor csókolja meg,
a szorító csóknál a szeretők ajka erősen összetapad, és
az erősen szorító csók, ha az egyik szerető két ujja közé fogja a másiknak alsó ajkát, és miután azt nyelvével megérintette, száját rendkívül erősen rányomja.
A csókban játszani is lehet, pl., hogy melyikőjük tudja hamarabb megkaparintani a másik száját. Ha ez a férfinek sikerül, akkor a nő úgy tesz, mintha sírna, eltolja magától szeretőjét, hátat fordít neki, és duzzogva mondja: "Csináljuk még egyszer".
Ha a férfi a nő felső ajkát csókolja meg, mialatt a nő az ő alsó ajkát csókolja, ezt felső ajakcsóknak hívjuk.
Összeszorító csók a neve annak, mikor a szeretők egyike a másiknak mindkét ajkát a saját ajka közé veszi.
Nyelvcsata esetén az egyik szerelmes csók közben nyelvével megérinti a másik nyelvét, és amaz viszonozza.

A különböző testrészekre adott csók is négyféle lehet, mégpedig: mérsékelt, összehúzó, szorító és gyengéd.
Vágygerjesztő csók az, amikor a nő nézi alvó szeretőjének arcát, és megcsókolja, ezzel tudtára adja szándékát, illetve vágyát.
Elterelő csókról beszélünk, mikor a szerelmes nő szeretőjét akkor csókolja meg, amikor az mással van elfoglalva, vagy másfelé néz. Ezzel eltereli a férfi gondolatait arról amivel éppen foglalkozik, vagyis a szerelemre irányítja.
Az ébresztő csók az, amikor a későn hazatérő férfi alvó kedvesét megcsókolja, hogy tudtára adja vágyakozását. Persze a nő színlelheti az alvást is szeretője érkezésekor, mert így megismerheti annak szándékát.
Szándékot eláruló csóknak azt nevezik, amikor valaki szerelmesének képét, tükörképét, vagy a víz színén látszó képmását csókolja meg.
Helyettesítő csók a neve annak a csóknak, amikor a szerelmes jelenlétében mondjuk egy gyermeket, képmást, szobrot csókol meg valaki.
Az érzést mutató csók esetében a nő az arcát a szeretője combjára teszi, mintha aludni akarna, hogy ezzel felébressze a vágyat, és megcsókolja a férfi combját vagy nagy lábujját, de az is az, mikor a férfi egy társaságban a nőhöz lép, és megcsókolja annak egyik ujját.
Végső következtetés: mindent, amit a szeretők egyike tesz a másikkal, ennek viszonoznia kell; azaz, ha a nő megcsókolja a férfit, a férfinak is meg kell csókolnia a nőt.A csípés és karmolás

Szenvedélyes szeretőknél fordul elő a körömmel való nyomás és csípés, amihez társulhat a harapás is. Főleg első látogatáskor fordulhat elő, vagy elutazás előtt a búcsúzásnál vagy visszaérkezéskor, vagy kibéküléskor. Az ennek következtében hátrahagyott nyomok formájuk szerint lehetnek:
hangzó csípés (mikor nem marad nyom utána, csak a szőr mered fel a köröm érintésére), félhold (amikor a köröm nyoma félhold alakú), kör (egymással szemben két félhold alakú körömnyom), vonás (vonal alakú a köröm nyoma), tigriskarom (a köröm görbült vonalat hagy a bőrön), pávaláb (amikor öt körömmel egyetlen hajló vonalat hoznak létre), nyúlrúgás (az öt köröm öt egymás melletti nyomot hagy a bőrön), kéklótuszlevél (két domború oldalával egymásnak forduló körömnyom). Ezeket általában különféle helyeken alkalmazzák a testen, például a hónalj alatt, a nyakon, a kebleken, az ajkakon, a csípőn és a combokon, de ha a szenvedély heve elragad valakit, nem kell törődnie azzal, hogy hol csípi meg kedvesét.

A körömnek természetesen kifogástalannak kell lennie, vagyis a tökéletes köröm jellemzője, hogy fénylő, rendesen nőtt, tiszta, teljes, domború, lágy és gondosan lereszelt, nem túl hosszú, és nem túl rövid.
Az emlék jelének nevezik azt, amikor elutazás előtt szeretője combjára vagy mellére egymás mellett három vagy négy vonást karmol.
Mivel a körömnyomok oka a szerelem, képtelenség az összes előforduló változatot felsorolni, olyan sokféle létezik.
A szerző azt tartja, hogy a szerelemben a változatosság szükséges dolog, az eszközök változatossága pedig előidézi és fokozza a szerelmet.
A kéjnők azért olyan kívánatosak, mert igen jártasak a különböző eszközökben és eljárásokban.
Férjnél lévő asszonyokon nem szabad meglátszani a körömnyomoknak, de testük titkos részein lehet bizonyos különleges nyomokat hátrahagyni, emlékeztetőül.
Mindkét nembeli egyénben vágy ébredhet a másik iránt, ha körmök vagy fogak nyomait látja a másik testén, vagyis az egyik legalkalmasabb dolog a vágy fokozására.

A harapás és egyéb szerelmi eljárások

A testnek minden része alkalmas a harapásra, kivétel a felső ajak és a száj belseje.
Kellemesebb elviselni a harapást kifogástalan, hófehér, rendben és tisztán tartott fogaktól, mint hiányos, kicsorbult és nem kellően tisztáktól.

A harapás különböző fajtái a következők :
Rejtett harapás, amikor a harapás után, csak élénkpiros folt marad a bőrön.
Dagadt harapás az, ha a harapás két oldalán a bőr benyomódik.
Pont-harapás a bőr egészen kis felületének megharapásakor keletkezik.
Pontozott vonalnál a bőr kis felületén az egész fogsor nyoma megmarad.
A korall (a fog) és kösöntyű (az ajak) harapás az, amikor a harapás a fogakkal és ajkakkal egyidejűleg történik.
Gyöngysor harapás jön létre akkor, ha az összes fog nyoma meglátszik.
Általában a kebleken alkalmazott harapás a szétfoszló felhő, amely egyenetlen kör alakú fognyomokat hagy.
Vadkanharapásnál a harapás nyomai több, kiterjedt sorban egymás mellett láthatók, és a harapásnyomok közei pirosak.
E két utóbbi harapással az igen szenvedélyes emberek élnek.

Szerelmi dolgokban nem árt a férfinak tanulmányoznia, hogy mit tartanak a nők kellemesnek. Vannak olyan nők, akik nincsenek kellemetlen fogásokhoz szokva, és idegenkednek a karmolástól s a harapástól, vannak olyanok is, akik szeretik ha verik őket, vagyis kedvelik az élvezet durva módjait, vannak igen kéjsóvárak, vannak, akik csak gondolatban mernek vágyakozni. Akadnak olyanok, akiknek nagyon hosszú időre van szükségük a közösülés befejezésére, de olyan nők is léteznek, akik gyűlölik a csókot, a karmolást és a harapást, de nagyon kedvelik a nemi egyesülés különféle változatait. Vannak olyanok, akik szeretik az ölelést és a csókolózást, de nem engedik karmolni és harapni magukat, ugyanakkor szeretői lesznek annak, aki veri őket, akadnak szájközösülést szeretők, és léteznek nagyon szenvedélyesek is.
A fentebb említett dolgok, azaz az ölelés, csók stb. közül először csak azokat kell alkalmazni, amelyek a fokozzák a szenvedélyt, később azokra lehet áttérni, amelyeknek kizárólagos célja a mulatság vagy a változatosság.Különböző fekvésmódok és egyesülések

A szarvastehén nőnek magas egyesüléskor úgy kell feküdnie, hogy jónija kitáguljon. Az elefánt-nőnek viszont jóniját meg kell szűkítenie alacsony egyesülésnél. E kettő vonatkozik a kanca-nőre is. Egyenlő egyesülésben a szerelmesek a természetes helyzetben fekhetnek.

A szarvastehénnő fekvési módjai:
A szélesre nyitott helyzet az, amikor a nő hátraveti a fejét, és magasra emeli teste középső részét. A férfi hímvesszőjének ekkor nem egyszerre, hanem fokozatosan kell behatolni, hogy a behatolást megkönnyítse.
Kitárt helyzet, amikor a nő fölemelt combjait egészen széttárja, és így jön létre a közösülés.
Indráni helyzetében a nő behajlítja lábszárait és combjait felhúzza egészen teste két oldalára. Ez a helyzet a nagyon magas egyesülésnél is alkalmas. (Indrání Indra felesége. Indra a hindu mitológiában az istenek királya, az ég és az emberek védelmezője az ártó erők ellen.)
Ha az egyesülés feszítő helyzetben kezdődött, de közben a nő kedvesét a combjaival átszorítja, akkor szorító helyzet jön létre.
A kulcsoló helyzet az, ha a nő egyik combját a férfi combja köré teszi.
A kancahelyzetben a nő a férfi lingáját erővel visszatartja jónijában. Ezt csak gyakorlattal lehet elsajátítani.

Vannak azonban még másféle fekvésmódok is, ezek a következők:
Az emelő helyzetnél a nő egyenesen felemeli mindkét combját.
Tátongó állásról beszélünk, ha a nő mindkét lábát a férfi vállára teszi.
Összeszorított helyzetben a nő összehúzott lábait a férfi melle előtt tartja.
Félig összeszorított helyzetben a nő az egyik összehúzott lábát a férfi melle előtt tartja, míg a másikat kinyújtja.
Bambuszhasogatás a neve annak a fekvésmódnak, amikor a nő egyik lábát a férfi vállára helyezi a másikat pedig kinyújtja. Időnként megcseréli a két lábát.
A szögállás az a testhelyzet, amikor a nő egyik lábát a férfi fejére teszi, és a másikat kinyújtja.
Rákállásnál a nő összeszorított lábait a hasára húzza.
Köteghelyzet jön létre akkor, ha a nő combjai fel vannak emelve, és egymásra helyezve.
Lótusz formájú testhelyzetben a nő keresztezi a két lábát.
Forgó helyzet a neve annak, amikor a férfi a közösülés alatt körben elfordul, és folytatja élvezetét anélkül, hogy elhagyná a nőt. A nő pedig nem engedi el a férfi derekát.

A különböző testhelyzeteket fekve, ülve, és állva vízben lehet gyakorolni.
Támaszkodó egyesülésnek nevezik azt a testhelyzetet, amikor az egyesülés állva történik úgy, hogy a férfi s a nő egymás testére, falhoz vagy oszlophoz dől.
Függeszkedő egyesülés a neve annak a helyzetnek, amikor a férfi falhoz támaszkodik, közben a nő a férfi összekulcsolt tenyerére ül és karjaival kedvese nyakát, combjaival pedig derekát öleli át. A nő lábai a falhoz érnek, és ezzel mozgatja magát.

Tehénközösülésnél a négykézláb álló nőre úgy száll rá a férfi, mint a bika. A férfi eközben mindazt csinálhatja a nő hátával, amit a nő keblével szokott. De utánozni lehet a különböző állatok közösülését is, pl. a szamár vad lökemét, a tigris ráugrását, az elefánt súlyos nyomását.

Gruppenszex (csoportos közösülés) a következő lehet:
Egyesített közösülés, amikor a férfi egyszerre két nőt élvez.
Tehéncsorda-közösülésnél a férfi egyszerre több nőt élvez.
Vízi játék: egy hímelefánt közösülése több nőstényelefánttal.
Kecskenyáj-közösülés, szarvascsorda-közösülés, az illető állatok utánzásában állnak.
Grámanériben több fiatal férfi élvez egy nőt, aki esetleg egyikük felesége is lehet. Az élvezet történhet úgy, hogy mind egyszerre élvezi a nőt, vagy egyik a másik után. Az egyik fogja, a másik élvezi, a harmadik a nő szájával foglalatoskodik stb. Ugyanez történik akkor is, ha több férfi van egy kéjnővel. És fordítva is történhet, akkor, ha a királyi hárem hölgyei kezébe véletlenül egy férfi kerül.
Alsó közösülés a végbélnyílásban való közösülés.
A találékony ember megsokszorozhatja a felsorolt közösülési módokat, különféle állatokat és madarakat utánozva.

Az ütés, ütögetés különböző módjai és az ezeket kísérő hangok

A nemi érintkezés sok esetben kisebbfajta csatához hasonló, ugyanis vannak, akik ütésekkel színesítik az együttlétet. Az ütéseket a vállra, a fejre, a keblek közti részre, a hátra stb. alkalmazzák kézháttal, összehúzott ujjakkal, ököllel és nyitott tenyérrel. Az ütés fájdalmat okoz, ezért panaszhangok kísérik, pl. a közösülés közben, ha a nő nincs hozzászokva a veréshez, folyvást olyan szavakat suttog, amelyek tiltakozást, megelégelést vagy szabadulni akarást fejeznek ki, vagy ilyen szavakat "Atyám !", "Anyám ! "Ó, anyám !".

A férfiak jellemző tulajdonsága általános vélemény szerint a durvaság és hevesség. A nőké a gyöngeség, gyöngédség, érzékenység, és arra való törekvés, hogy elkerüljön minden kellemetlen dolgot.
A felcsigázott szenvedély közbeni bántalmazás nyomai sokszor láthatók a női testen.
A szerzo véleménye, hogy alkalmazásuk fájdalmas, barbár és csúf dolog, tehát helytelen alkalmazni.

A felsoroltaknál nincs sorrend, sem határozott szabály. Ha egyszer a közösülés elkezdődött, egyedül csak a szenvedély vezeti az ölelkezők tetteit. A szenvedélyes cselekvések, a szerelmi mozdulatok és mozgások, amelyeket a pillanatnyi izgalom szül, nem határozhatók meg, teljességgel szabálytalanok. A szerelmeseket az egyesülés hevében elvakítja a szenvedély, és megszakítás nélkül folytatják a szerelmi műveletet, nem törődve az önkívületi állapottal. Éppen ezért a férfinak, aki alaposan ismeri a szerelem tudományát, és tisztában van saját erejével, valamint kedvesének gyöngédségével, hevével és erejével is, meggondolva kell cselekednie. Az élvezés különböző módjai nem minden időben és minden személynél helyénvalók.

A férfi szerepét játszó nők. A férfi tevékenysége

Ha a hosszúra nyújtott egyesülés kifárasztja a férfit mielőtt a nő kielégült volna , akkor helyet cserélnek, és a nő kerül felülre. De megteheti ezt a nő akkor is, ha vágyakozik újdonság után, vagy pedig ki akarja a férfi kíváncsiságát elégíteni. Ez történhet úgy, hogy egyesülés közben átfordul a nő és a férfira kerül, úgy, hogy az élvezet félbe ne szakadjon, vagy pedig úgy, hogy már a legelején is ő van felül, és ő játssza a férfi szerepét.

A férfi tevékenysége mindabból áll, amivel a nőnek élvezetet okozhat. Az ágyon fekvő nőnek kioldja ruháit, ha a nő ellenkezik, csókokkal hallgattatja el. Mikor lingája megmerevedik, végigsimogatja a nő bizonyos testrészeit és óvatosan, finoman játszik velük. Ha a nő szégyenlős, és először vannak együtt, a férfi a nő combjai közé csúsztatja kezét, annak ellenére, hogy a nő igyekszik majd összeszorítani azokat. Ha fiatal leányról van szó, akkor a férfi elsősorban a melleivel játsszon, melyeket valószínűleg megpróbál eltakarni a lány a kezével, majd ölelje át a nyakát és a derekát. Ha azonban tapasztalt nővel hozta össze a sors, akkor a férfi minden fogást alkalmazhat, amelyek a helyzetnek megfelelően mindkettőjüknek élvezetet nyújthatnak.

A fiatal lány, ha csókjaival borítja el száját és arcát a férfi, lehunyja a szemét, mivel szégyelli magát. A férfi viszont kiolvashatja az arckifejezéséből, hogy hogyan és mit tegyen ahhoz, hogy az együttlét kellemes legyen. A férfi közösülés közben is tegyen meg mindent, amit megfelelőnek tart.
A nő élvezetének és kielégülésének jelei: elernyedt test, lehunyt szemek, elfeledkezik minden szégyenérzetéről, s egyre jobban vágyik a két szervet oly szoros egyesítésére, amennyire csak lehetséges.
Ha viszont nem élvez, és nem elégül ki, akkor a kezét tördeli, nem engedi hogy a férfi fölkeljen, levert, harap, üt, és folytatja a mozgást még akkor is, amikor a férfi már elkészült. Az ilyen esetben, mielőtt a férfi újra kezdené a közösülést, kezével s ujjával kell játszania a nő jónijával, míg a nő le nem csillapodik, majd ismét bevezetheti a lingáját.

A férfi műveletei közösüléskor:

Amikor a nemiszervek közvetlenül kapcsolatba kerülnek egymással, azt előrenyomásnak nevezik.
Köpüléskor a férfi lingáját kezével fogja, és azt a jóniban körben forgatja.
Alábocsátott jóninál ha a linga felső részét éri, döfésről beszélünk, ugyanez a jóni alsó részén a súrolás.
A nyomáskor a férfi lingájával hosszabb ideig nyomja a jónit.
Ha a férfi lingáját egy bizonyos távolságra visszahúzza, s aztán erősen visszataszítja a jóniba, az a lökés.
Vaddisznótúrásnak nevezik azt, amikor a linga a jóninak csak egyik oldalát dörzsöli.
Ha a linga a jóni mindkét oldalát dörzsöli, az a bikadöfködés.
Verébhajsza a neve annak a műveletnek, amikor a linga a jóniban van, és ott gyorsan előre-hátra mozog, anélkül, hogy a jónit elhagyná.
Még három művelet tartozhat ide akkor, ha a nő játssza a férfit. Ezek: a csiptető, amikor a nő a férfi lingáját jónijában tartva beszorítja, és hosszabb ideig benntartja; a forgócsiga az, amikor közösülés közben, a közösülés abbahagyása nélkül a nő megfordul, mint valami kerék, és hintó a neve annak a helyzetnek, amikor a férfi felemeli teste középső részét, és a nő rajta ülve szintén körben megfordul.
Ha a nő elfárad, homlokát szeretője homlokára teszi, és így marad, anélkül, hogy nemiszerveik elválnának egymástól. Mikor kipihente magát, a férfi visszafordul rendes helyzetébe, és újrakezdi az egyesülést.
Akármennyire tartózkodó is egy nő, és akármennyire titkolja érzelmeit, ha ő fekszik rá a férfira, azonnal elárulja egész szerelmét és szenvedélyét.

Szájközösülés

A herélteknek két típusa van. Az egyik férfiruhát visel és férfiként viselkedik, a másik nőnek öltözik és teljes mértékben a nőket utánozza. A heréltek között a közösülés a szájban történik. A herélteknek ez egyúttal kenyérkereset is jelent, és úgy élnek, mint a kéjnők, különösen a női ruhát viselők.
A férfiruhát viselő heréltek titokban űzik e tevékenységet, és rendszerint fürdős és kenegető hivatást választanak. Ezek a heréltek azzal az ürüggyel, hogy a vendég testét végig szeretné dörzsölni, átöleli, és magához szorítja a vendég combjait, majd megérinti a vendég lingáját. Ha a vendég lingája megmerevedik, a herélt a kezével játszik vele, hogy ebben a helyzetben megtartsa. Ha a vendég (aki tudja, mit akar a herélt) nem szólítja fel a folytatásra, akkor a herélt hozzákezd a közösüléshez. Ha viszont a vendég parancsot ad a közösülésre, akkor a herélt csak hosszas kérettetés után egyezik bele.

A heréltek által végzett műveletek: A herélt a vendég lingáját kézbe fogja, ajka közé illeszti, és szájával dörzsölgeti (egyszerű közösülés). A linga végét ujjaival fogja, majd ajkával, esetleg fogával is végigharapdálja annak oldalait (oldalharapdáló). A herélt a vendég lingájának végét összeszorított ajkával összenyomja, és úgy csókolja, mintha húzni akarná (külső szorítás). A közösülés újabb formája, a herélt a lingát mélyebbre veszi szájába, és ajkával összeszorítja, majd ismét kibocsátja (belső szorítás). Csók nevű közösüléskor a lingát úgy csókolja a herélt, mint ahogy az ajkat szokás. A simogatás az, amikor nyelvével végigsimítja a lingát, különösen a végét. A lingát félig szájba véve, erősen csókolja és szívja, mangószívásnak nevezik. Az elnyelés pedig az, amikor a herélt a vendég engedélyével a vendég lingáját egészen tövig a szájába veszi, és úgy szorítja, mintha el akarná nyelni.

Vannak férfiak, akik ellentétes irányban fekszenek a nőkkel, és így végzik a szájközösülést.
A felsoroltakat nemcsak a heréltek, hanem a feslett nők, a hajadon maradt szolgálók, valamint a homoszexuálisok is alkalmazzák.

Mi a módja az egyesülés elkezdésének és befejezésének

Az a férfi, aki a gyönyör céljaira fenntart egy berendezett lakást, virágdíszes és illatos teremben, barátai s szolgái körében fogadja azt a hölgyet, aki tisztán, illatosan, és felékesítve érkezik meg. A férfi kedvesen beszél vele, és megkínálja itallal. Azután leülteti, majd megérinti haját, köntöse szegélyét és finoman átöleli. Ezután elkezdődik a beszélgetés, amelyben burkolt szavakkal kimondott kétértelmű témákon szórakoznak, de csevegnek művészetekről is. A hangulatot tánc és zene kíséri, és ivással is fokozzák. Amikor a nő már kellőképpen felhevült, a férfi elküldi a jelenlévőket, apróságokkal ajándékozva meg vendégeit. Mikor egyedül maradnak, a férfi öleléssel stb. még tovább fokozza a nő vágyakozását, lassan levetkőzteti a nőt, és az előző fejezetekben elmondottak szerint jön a folytatás, vagyis az egyesülés élvezete.
Amikor a szeretkezésnek vége, és lecsillapodott szenvedélyük, rendbe hozzák magukat. Következik a vacsora, amelynek utolsó fogása a gyümölcs. Kiülhetnek a csillagos ég alá is, ahol a férfi megismerteti a nőt a csillagokkal.
Az a szerelem, amelyet megszépít az udvariasság, és a meghitt beszélgetés, még a szeretkezés után is a legnagyobb gyönyör.

A szerelmi egyesülésnek több változata van.
Szenvedélyből fakadó egyesülésről van szó abban az esetben, ha már az első találkozás szenvedélyt ébreszt mindkét félben de csak nehézségek árán találkozhatnak, vagy hosszas távollét után, vagy kibékülés esetén. Ennél az egyesülésnél a szeretők kedve és képzelete szabja meg az együttlétet.
Szerelmet ébresztő egyesülésről beszélünk akkor, ha a csupán közepes kezdeti szerelem a múló idővel válik erőssé.
A mesterségesen létrejött egyesüléskor a már elmondott összes eljárások és fogások alkalmazhatók, mivel a férfi és a nő csak bizonyos célt, az élvezetet akarja elérni a közösülésben, ugyanis mindkettő máshoz vonzódik.
Átvitt egyesülés a neve annak a közösülésnek, amikor az egyesülés teljes időtartama alatt a férfi más nőre gondol, mint akit ölel.

Heréltek módjára történő közösüléskor a férfi csupán a vágyát akarja kielégíteni alacsonyabb kasztbeli nővel, és közben jobb tartózkodni a csóktól és egyéb eljárásoktól.
Alantas egyesülés akkor következik be, ha egy paraszt és egy kéjnő vagy polgár és falusi nő közösül.
Önkéntelenül megnyilvánuló szerelemből eredő közösüléskor az egymáshoz vonzódó nő és férfi közös akarattal adja át magát a szenvedélynek.

Szerelmi civódások

Az a nő, aki szenvedélyesen szereti a férfit, nem viseli el, hogy a férfi vetélytársnőjéről társalogjon, főleg nem, hogy tévedésből annak nevén szólítsa őt. Ha ez mégis előfordul, nagy civódás tör ki. A nő rendszerint hisztizni, veszekedni kezd. Ilyenkor kísérelje meg a férfi megnyugtatni, és kibékülni szeretőjével és kifejezni az egyesülés iránti vágyát. Minden férfi, aki a hatvannégy művészetben jártas, elnyerhet minden nőt, még a legkiválóbbat is, és elnyeri a nők kedvence címet.Folytatás másik menüben.